In 2005 heeft Wietse Leistra foto’s gemaakt van grafmonumenten op kerkhoven van de dorpen in de oude gemeente Barradeel. De foto’s van de grafmonumenten van het kerkhof in Minnertsga heeft hij mij gegeven. Met de realisatie van de database, waarin allemaal familiegegevens kunnen worden geplaatst, zijn ook al die foto’s van de grafmonumenten nu te bekijken.

Kerkhof-Minnertsga

Ruim 600 foto’s kunnen in de database worden bekeken en . . . . snel worden doorzocht op familienaam. De foto’s kunnen gekoppeld worden aan de familiegegevens. Tot nu tot is slecht een heel klein deel gekoppeld, maar er zullen in de loop der tijd nog veel meer koppelingen worden gelegd.

De foto’s kunt u – hier  – bekijken en doorzoeken.

Jaren geleden heb ik zelf ook foto’s gemaakt van grafmonumenten op het kerkhof. Die zijn bijna allemaal zwart/wit en sommigen zijn allang verdwenen doordat graven zijn geruimd. Die foto’s zullen ook ter zijner tijd aan de database worden toegevoegd.

Met de familiegegevens en foto’s van de vroegere bewoners uit het dorp, kunnen nakomelingen op eenvoudige wijze meer te weten komen over hun voorouders en hun onderlinge familiebanden.