[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dit is weer zo’n prachtige foto uit het familiearchief en nalatenschap van Wijbe Westerhuis. Deze keer een groep dames die reisje maakten naar de dierentuin in Emmen. De lichtinval van de zonnestralen maakt deze foto wel heel bijzonder.

In het album heeft Wijbe Westerhuis het volgende bijschrift geplaatst: ‘Beppe Akke: dierentuin Emmen’. Tja . . . . . en dan wordt het zoeken, deze foto vergelijken met andere foto’s waar vrouwen op staan en een paar bekende Minnertsgaasters vragen of zij ook nog namen bij de gezichten kunnen noemen. Dus heb ik de foto per email aan Gauke Reitsma en Neno Plat laten zien. Meestal levert dat resultaat op. Met hun informatie krijgt een dergelijke foto dan weer meerwaarde als er namen bekend zijn.

Gauke heeft al een aantal namen aan mij doorgegeven en ik heb zelf ook onderzoek gedaan. Maar er ontbreken nogal wat namen; misschien dat Neno ook nog met namen komt . . . . . . ‘vol verwachting klopt ons hart’. Maar wellicht dat er ook bezoekers van deze website zijn die gezichten herkennen en namen weten. Graag verneem ik uw reactie.

Naar alle waarschijnlijkheid is dit de Hervormde Vrouwenvereniging. Waarom? Omdat de vrouw in het lichtgrijze mantelpak, de 4e van links in de middelste rij, de echtgenote van ds. Moolhuizen is. Ds. Lucas Moolhuizen is van 1921 tot 1929 dominee geweest van de Hervormde Kerk in Minnertsga. Dus zal de foto ook in deze periode zijn gemaakt. Aan de kwaliteit van de originele foto te zien en die te vergelijken met andere originele foto’s dan moet deze opname na 1925 zijn gemaakt.

Onderaan de foto staan de namen die bekend zijn vermeld. Door met de muis over de foto te gaan verschijnen er witte cirkeltjes en komt de betreffende naam van de persoon in beeld.

Vrouwen-dierentuin-Emmen-Akke-H-Groeneveld-web

De nummers 1 t/m 11 is vlnr de achterste rij. De nummers 12 t/m 19 de middelste rij en de nummers 20 t/m 26 is de voorste rij.

 1. Antje Boomstra (1888-1957) gehuwd met Hein Sikkes Groenveld
 2. Griet Miedema (1891-1953) vrouw van Sipke Zoodsma
 3. Hijlkje Mollema (1881-1974) vrouw van Sikke de Groot
 4. Jikke (Jiskje) A. Joostema (1870-1961) gehuwd met Rients Baukes Tuinhof
 5. ?
 6. Pietje Wetterauw
 7. ?
 8. Mettje Helder (1875-1954) gehuwd met Hendrik Visbeek
 9. Rinske Blanksma (1888-1953) gehuwd met Jan Helder
 10. Trijntje Marra (1882-1979) gehuwd met Rienik R. Post
 11. Hieke Fortuin (1884-1970) gehuwd met Hilbrand Dijkstra
 12. Trijntje van der Woude (1866-1950) gehuwd met Hein A. Joostema
 13. Lolkje Faber (1869-1966) gehuwd met Jan Ruurds Viëtor Douma (zie artikel Beppe Ooiervaar)
 14. Hieke Faber ??
 15. mevrouw Bergsma (echtgenote van de hoofdmeester)
 16. Antje H. Joostema (1888-1959) gehuwd met Piet Haarsma
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. Janke Koopmans ?? gehuwd met Ale Hiddema (Saeaske haar moeder)
 21. Jantje Zoodsma (1878-1951) vrouw van Pieter Bierma
 22. Wietske Hacquebord huishoudster bij Oepke Sikkes Marra
 23. Jeltje (Feye Stienstra)
 24. Akke Heins Groeneveld (1875-1953) gehuwd met Wijbe Westerhuis (pake van hiervoor genoemde Wijbe)
 25. Anna Reinders Wiersma (1868)
 26. ?

 

17-11-2014: namen 12 en 13 gekregen van Tina Blaauw-Tuinhof

01-07-2016: namen 2, 3, 21, 22, 23 en 25 gekregen van Trijntje Zwart-Post[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]