25 08, 2020

Aanwinsten en meer

2020-08-25T05:54:08+00:0025 augustus, 2020|1 Reactie

Zo langzamerhand worden de dagen alweer korter en dat geeft weer energie om andere dingen te doen dan in de zomer. Maar in de zomer hebben we niet stil gezeten, zij het dat alles dan wat op een lager pitje staat, achter de schermen blijven we actief met Minnertsga Vroeger (MV). Vandaar een overzicht van de activiteiten en wat ons nog te doen staat. Grafzerken In 2005 zijn alle grafzerken – ruim 600 - op het kerkhof op foto vastgelegd. Al die foto’s stonden al op de website van de Vroegere Bewoners maar een groot gedeelte was nog niet van bijschriften voorzien en konden daarom ook niet worden doorzocht. Voor de zomer is de aparte website van Vroegere Bewoners ingebouwd in de website MV. Toen dat goed werkte hebben we de foto’s van de grafzerken van bijschriften voorzien en gekoppeld aan de familiegegevens. Dit project is in de afrondingsfase; nog ruim 50 foto’s moeten nog van een bijschrift worden voorzien en worden gekoppeld. Foto’s Gelukkig komen van diverse kanten foto’s binnen die een plaats mogen krijgen in de beeldcollectie van MV. We proberen de foto’s eerst zo snel mogelijk te beschrijven, te archiveren en dan in de beeldcollectie te plaatsen. Van Kornelis Wijngaarden kreeg Aalzen de Haan een aantal foto’s mee van het transportbedrijf fa. Joostema & Wijngaarden en via ‘âld-Minnertsgeaster’ Dooitze Zwart kregen we foto’s aangeleverd van Leendert Bekius. Een aantal van het materieel van het loonbedrijf Bekius en een paar andere foto’s die een prachtig beeld geven van het dorp uit vervlogen tijden. Verder veel digitale foto’s die ons van verschillende kanten zijn toegestuurd. Ze staan inmiddels allemaal in de beeldcollectie, maar er ligt nog een hele voorraad die nog verwerkt moeten worden en ook nog in de beeldcollectie een plaats moet krijgen. Curiosa Via een bekende verkoopsite is dit wandbordje aangekocht voor een paar euro. Nadat de koop gesloten was, werd het verhaal van het wandbordje ook duidelijk. De verkoper woont in Harderwijk en het wandbordje kwam uit de nalatenschap van zijn ouders. Zijn oma kwam oorspronkelijk van Minnertsga, zo vertelde de verkoper. Die woonde met haar man in Assen. Het bleek te gaan om  Durkje Hijlkema (1901-1997) en Hinne Reitsma (1902-1958). Naar alle waarschijnlijkheid komt het wandbordje uit de inboedel van verkoper zijn opa Hinne en oma Durkje. Via whatsapp stuurde de verkoper nog een paar mooie foto’s van zijn opa en oma die inmiddels ook op de website MV staan. Nadat een foto van het wandbordje op de Facebook-pagina van MV stond, reageerde ‘âld-Minnertsgeaster’ Sietse Kuipers. Hij had nog een tegeltje van Minnertsga en een reclameasbak van de fa. Joostema & Wijngaarden. Sietse heeft deze twee stukken curiosa geschonken aan het dorpsarchief MV. Wij hebben de stukken beschreven en de herkomst erbij vermeld en vervolgens zorgvuldig verpakt in een archiefdoos. De foto’s van de stukken (voor- en achterkant) staan op de website MV en als we een keer een expositie organiseren, dan laten we al deze mooie dingen in het echt zien. En dan zomaar Lees meer

2 07, 2020

Waar zijn we mee bezig?

2020-07-02T12:32:16+00:002 juli, 2020|4 Reacties

Het is zomertijd, maar het werk voor de website Minnertsga Vroeger gaat gewoon door, want er ligt nog veel werk wat gedaan moet worden. Maar wat voor werk is dat dan allemaal? Detail familie Bouma Stamboomprogramma De stamboomgegevens van (vroegere) bewoners stonden op een aparte website, los dus van Minnertsga Vroeger. Er was een grote wens om die stamboomwebsite in te bouwen in deze website Minnertsga Vroeger. Dat is nu uiteindelijk gelukt! Dankzij assistentie van een welwillende websitebouwer die ook het zelfde stamboomprogramma gebruikte zijn we er in geslaagd er een mooi geheel van te maken. Alle opties van het stamboomprogramma staan onder de menuoptie: Bewoners. Op eenvoudige wijze kunnen stamboomgegevens worden geraadpleegd en kunnen er mooie schema's en familieoverzichten op het beeldscherm worden 'getoverd'.  De ruim 600 foto's van grafzerken worden de komende weken gekoppeld aan de betreffende stamboomgegevens. Dat is nog een hele klus maar ook dat gaat lukken. Beeldcollectie Nog steeds worden foto's toegevoegd aan de beeldcollectie van Minnertsga vroeger. Er liggen nog heel veel foto's die beschreven moeten worden voordat ze aan de beeldbank kunnen worden toegevoegd. Ook dat proces gaat gewoon door. Heeft u nog foto's die eigenlijk ook een plaats moeten hebben op deze website, stuur ons dan even een bericht. We willen de foto's graag voor u scannen zodat u de foto's zelf kunt behouden als u ze niet kwijt wilt. Vooral foto's van vroegere bewoners willen we graag toevoegen aan het dorpsarchief. Website uitstraling en gebruiksvriendelijkheid Omdat de het stamboomprogramma nu ingebouwd is in deze website, is het wenselijk dat er een aantal dingen aangepast worden. Vooral de zoekfuncties in het stamboomprogramma en de zoekfunctie in beeldcollectie kan beter. Dat wordt een klus voor regenachtige dagen. Inventariseren documenten Verder loopt het project inventariseren van documenten nog. Alle documenten die in de archiefruimte in de bibliotheek in St. Annaparochie liggen worden beschreven en krijgen een inventarisnummer. Er zijn ruim 800 stukken geïnventariseerd maar er liggen nog wel meer dan 800 stukken die nog beschreven moeten worden. Samenwerking vrijwilligers Stichting Bildts Aigene De samenwerking met de vrijwilligers van de groep Historie is geweldig. Hoewel die groep zich beperkt tot het Bildts aigene en wij ons tot het Minnertsgeaster eigene, helpen we elkaar waar we kunnen. En dat willen we graag zo houden. Goede zomer Iedereen een goede zomer toegewenst in deze Corona-tijd. Hopelijk dat er veel mooie dagen komen om te genieten van de natuur. En als er regenachtige dagen zijn is het een lust om te sneupen op de website Minnertsga Vroeger. Mei groetnis, Aalzen en Gerryt    

19 04, 2020

CALL / CONTACT DOUGLAS VANDER WEIDE (Wisconsin?)

2020-04-19T09:45:35+00:0019 april, 2020|0 Reacties

My response email to Doug(las) vander Weide cannot be delivered. Therefore this call. Hello Doug(las) vander Weide, can you give me another email address. I would like to respond to your message about the Van der Weide family in Minnertsga. I may have found your Facebook page and invited you. But I also try this way. Please contact. Greetings, Gerryt Bouma

13 02, 2020

Waar zijn wij mee bezig?

2020-02-13T11:22:56+00:0013 februari, 2020|0 Reacties

Regelmatig plaatsen we meer foto's in de beeldbank die wij krijgen toegestuurd of die wij mochten scannen. Maar op de achtergrond zijn Aalzen en ik met nog veel meer dingen bezig. Aalzen is, samen met zijn vrouw Hanny, op tournee met zijn lezing over de melkrijder van vroeger en nu en Gerryt doet dat met zijn verhaal over de vroegere middenstand van Minnertsga. Hieronder een overzicht wat we meer doen: Spul Betty van der Weide Rabobankfoto’s teruggebracht (gescand) Spul van Hessel en Rinske Miedema foto’s teruggebracht(gescand) Foto’s van Cornelis Wijngaarden foto (gescand) J&W Foto’s naar Klaske Kampen teruggebracht (gescand) Reünie Oranje Twee foto van Jolande de Vries gekregen voor Minnertsga vroeger (gescand) Foto’s geregeld voor Fam. Oegema Lange Dijk m.b.t. tot Lontpleats Foto’s teruggebracht naar R.R. Post Hegebuorren (gescand) Nog foto’s voor Gerrit Bouma (portretten) Foto’s teruggebracht naar Siem Wendela- Bonga (gescand) Dia van Ineke Walda gekregen m.b.t. verbouwing in 1989 gemaakt door Wietze Hoekstra, moeten nog gescand worden Verzoek van Johannes Zoodsma om foto’s te beschrijven en te scannen van zijn moeder en vader Wally en Jacob Zoodsma Onderzoek naar ramen van Rabobank. Verzoek Nico Zonderland voor informatie glas in lood raam van voormalige Rabobank. Glas in lood raam staat momenteel bij G. Terpstra en wil plaatselijk belang herplaatsen in het MFA. Nog naar Jaantje Sytsma naar aanleiding van presentatie “Minnertsga Vroeger”. Ze heeft nog films en oude foto’s. Verbouwing bankgebouw in 1963 beschrijven en in beeld brengen. Foto's gescand uit nalatenschap Akke Vogel-Hoekstra (916-2017) De helft is bewerkt en beschreven. Foto's gescand uit nalatenschap Aafke Faber-de Groot (1923-2019). Meer dan de helft is bewerkt en beschreven.   Projecten Aalzen: Foto’s van dhr. Aan Bijlsma foto’s terug gebracht, (gescand) eigen project melkrijders. Archief van de Melkweg te Bolsward digitaal vastleggen. Onderzoek in Tresoar naar melkritten van de oude F.C . Fabrieken. Interview gehad met Siem Wendela- Bonga. Interview gehad met fam. Bijlsma in Stiens- Britsum. Projecten Gerryt: Inventariseren documenten en overpakken in zuurvrije archiefdozen en omslagen Foto's beschrijven, archiveren en publiceren beeldbank (doorlopend) Voorwerpen inventariseren, fotograferen en publiceren Toekomstplannen: Organiseren van een inloopmiddag/avond over Minnertsga Vroeger in de Doarpsfinne Documentaire (video) maken met als werktitel: Op sokken in slach troch it doarp fan eartiids Middenstand in beschrijven en in beeld brengen

8 01, 2020

Uitnodiging lezing Oudheidkundige Vereniging Barradeel (in Minnertsga)

2020-01-10T06:06:15+00:008 januari, 2020|0 Reacties

Op vrijdag 24 januari a.s. is er een lezing over het expeditieschip de witte Swaen en het geheim van de beroemde Nederlandse scheepsbouw in de Gouden eeuw. Detail website Witte Swaen De lezing wordt verzorgd door Gerald Weerdt uit Oosterbierum, scheepsbouw historicus en bouwmeester van de Witte Swaen. Een replica van de Witte Swaen van Willem Barendts wordt op dit moment in de haven van Harlingen afgebouwd. De lezing wordt gehouden in Minnertsga MFA de Doarpsfinne, Fjildleane 14 Aanvang 20.00 uur en de toegang is vrij.

Ga naar de bovenkant