8 03, 2018

Simon Harmani, garagehouder aan de Meinardswei (II)

2018-03-09T07:45:28+00:008 maart, 2018|0 Reacties

Simon Harmani in zijn werkplaats aan de Meinardswei In december 2016 is het verhaal over een foto gepubliceerd op deze website over Simon Harmani (geboren 1903) die garagehouder was aan de Meinardswei (lees hier). Dat verhaal was aanleiding voor Titia Harmani te reageren, want Simon was haar opa. Het is altijd mooi dat mensen reageren. Kennelijk maakt een verhaal of een foto vroeger, dat er herinneringen boven komen drijven. Daarom reageer ik meestal vrij adequaat op dergelijke reacties. En dat loopt vaak uit op een uitwisseling van gegevens en oude foto’s. Simon Harmani Dat gebeurde ook naar aanleiding van de reactie van Titia omdat zij haar beppe Dieuwke Vogel (1906 – 1995) ook had herkend op een groepsfoto. En zo stuurde zij foto’s van haar beppe, maar ook een paar foto’s van haar opa Simon Harmani. Op de motor moet Simon Harmani zijn. Het kenteken is een Drents kenteken. De letter D geeft dat aan. Het kenteken is afgegeven in augustus 1919 aan Herinus Gerardus Vroom aan de Stegeweg 34 in Assen. Hoe precies de link tussen de kentekenhouder Vroom en Simon Harmani is, heb ik nog niet kunnen achterhalen. De foto van Simon Harmani in de werkplaats, zou wel eens de werkplaats aan de Meinardswei kunnen zijn. Hij had zijn werkplaats naast het café dat vroeger het Stations Koffiehuis heette. Hij lijkt hier net zoals op de foto waar hij bij de auto staat bij het verhaal van december 2016. De foto van met daarop drie meisjes in de tuin, kreeg ik ook van Titia toegestuurd. Het zijn de dochters van Titia haar overgrootouders Anne Vogel (1868-1952) en Sijtske de Vries (1874-1958). Het meisje links is Trijntje (geb. 1903) en rechts Dieuwke (1906-1995). In het midden staat Petronella (geb. 1910). Bij de andere foto’s heb ik bijschriften geplaats wie op de foto staan. Al deze foto’s zijn weer een aanwinst voor Minnertsga vroeger. Zo hebben weer een aantal vroegere bewoners een gezicht gekregen. Met dank aan Titia Harmani. De foto staan ook in de beeldbank.

2 03, 2018

Namen bekend – huishoudsters burgemeester – fiets Johannes Vogel

2018-03-02T13:29:13+00:002 maart, 2018|0 Reacties

Van de dochter van Douwe Elsinga (1916-2011) en Sietske Bierma (1918-2015) kreeg ik onlangs een paar foto's uit de nalatenschap van haar ouders waaronder een prachtige scherpe foto van een groep jonge vrouwen - en een paar heren. Zij vertelde erbij dat de 2e van rechts in de achterste rij Riemkje Elsinga (1926-1986) is. Riemkje was een zuster van Douwe. De andere namen waren niet bekend en ook niet ter gelegenheid waarvan deze foto was gemaakt. Bij nadere bestudering van de foto herkende ik zelf nog een paar gezichten. Maar de rest bleef ook voor mij onbekend. Dus de foto maar op Facebook gezet en de hulp van vrienden van Minnertsga vroeger ingeroepen. Meteen kwamen er reacties met namen. Dus de foto kreeg steeds meer waarde. Buurvrouw Anneke van Tryntsje Klaver ging met de foto naar de 94-jarige Afke Faber - de Groot die ook op de foto staat, of liever gezegd zit. Buurvrouw Anneke kwam met een lijstje met namen terug die Tryntsje weer naar mij mailde. Het namenlijstje bevestigd ook de namen die al door FB-vrienden waren doorgegeven. De foto is gemaakt in Tzummarum voor het café Het Wapen van Barradeel waar de jonge vrouwen kook- en naailes kregen. Voorste rij (vlnr): 1. Neeltje Pasma (vv Marten Bonnema de slager), 2. Neeltje Joostema (vv Rintje de Roos(, 3. Afke de Groot (vv Jacobus Faber), 4. onbekend, 5. Waltje Neeltje Joostema (vv Jacob Zoodsma), Marieke (gaf kookles). Achterste rij (vlnr): 7. Juffouw Bonne?, 8. Trijntje Elsinga (vv Hendrik Jansen Klomp?) , 9. Akke Bekius, 10. Grietje Noordhof, 11. onbekend gaf les, 12. onbekend, 13. Annie Tuingof (vv Goffe Elsinga), 14. Janke Wierda, 15. Riemkje Elsinga, 16. onbekend. Hartstikke mooi dat er nu zoveel namen bekend zijn van deze prachtige jonge vrouwen. Dank aan iedereen die meegewerkt heeft de namen te achterhalen. Tryntsje Klaver stuurde deze foto ook nog mee. Het is de woning van burgemeester Luutzen Wallis de Vries aan de Meinardswei. Voor de woning staan de dienstmeiden: Antje Joostema (1888-1959) die later getrouwd is geweest met Piet Haarsma de schoenmaker aan de Hege Buorren. De andere vrouw is Hinke (Rinske) Tuinhof, dochter van (lytse) Lieuwe Tuinhof. Hinke trouwde later met Harmen Stienstra. Zij emigreerden in de jaren '20 van de vorige eeuw naar Canada. Een zoon van Hinke en Harmen Stienstra was Aebe die in de WOII bij de Canadese luchtmacht zat. Hij is neergeschoten boven de Noordzee bij het Duitse Peenemünde waar hij ook is begraven. Aldus Gauke Reitsma die de aantekening maakte bij deze foto. Vorige week kwam er ook een vraag binnen van Anton Konst. Hij is in het bezit van een oude transportfiets die ooit eigendom is geweest van Johannes Vogel (1902-1985). Anton wil graag meer weten over Johannes Vogel en Jasper Travaille die beiden een brandstofhandel hadden. Anton vertelde dat hij met deze transportfiets met een houten Heineken-kratje voorop enkele keren de Elfstedentocht heeft gefietst en dus ook Minnertsga is gekomen. Jammer genoeg kon ik Anton niet helpen aan meer foto's dan de Lees meer

26 10, 2014

Wie zijn deze jonge dames?

2014-11-01T05:03:35+00:0026 oktober, 2014|0 Reacties

Begin dit jaar stuurde Jelle Feenstra mij deze foto toe van vier jonge dames die waarschijnlijk vriendinnen waren. Maar de vraag die Jelle bezig hield, maar mij ook: wie zijn deze jonge dames?   Tijdens mijn bezoek aan Gauke Reitsma in Minnertsga kwam deze foto ook aan de orde. Hij noemde zonder te twijfelen de namen van drie jonge dames. De linker dame herkende hij niet maar de anderen wel. De 2e van links is Rikje Vogel (1904-1987), was getrouwd met Jippe Miedema, dan Hieke Vrieswijk en Akke Vrieswijk. Dan blijft de vraag nog over: wie is de dame links op de foto?   31-10-2014: Vandaag heb ik Gauke Reitsma gesproken. Hij attendeerde mij nog even op deze foto en de tekst. De 2de van links is niet Rikje Vogel die met Jippe Miedema was getrouwd en hij gaf mij de ontbrekende naam van de linker dame. Vlnr: Hieke Binnema (getrouwd met een Lont uit St. Annaprochie), Frederika Vogel (1933) getrouwd met Fokke Miedema, Hieke (1930) en Akke (1933) beide dochters van Andries Vrieswijk en Fokje Miedema.

12 09, 2014

Minnertsga op oude ansichtkaarten (deel 1)

2014-09-12T14:14:47+00:0012 september, 2014|0 Reacties

Op Minnertsga vroeger op Facebook heeft Titia Lindeboom een foto geplaats die zij aantrof op de website van Oud Tzummarum. Het is een prachtige mooie foto van de Meinardswei die omstreeks 1938 is gemaakt. Pieter Steensma, ook een Facebook-vriend van Minnertsga vroeger, reageerde op die foto. Hij herinnerde zich nog dat het betonnen brugje over de vaart een houten voorganger heeft gehad. Dus heb ik even gezocht in de collectie ansichtkaarten om een exemplaar die vanuit vrijwel dezelfde positie is gemaakt, maar wel met een flink tijd verschil. De Meinardswei komt op oude ansichtkaarten ook voor als: Voorsteek, Lange straat, Dorpsstraat, Hoofdstraat en Voorstraat. In november 1953 stemde de gemeenteraad over de straatnamen in vroegere gemeente Barradeel. Barradeel was toen de eerste gemeente in Friesland waar alle straatnamen in het Fries op de straatnaamborden werd vermeld. Meinardswei verwijst naar het kerkgebouw welke vroeger de naam had van “Meijnardus kerke” genoemd naar de heilige St. Meijnardus. Wat zien we op de foto hieronder? Geheel rechts staat de bakkerij van Sjoerd Boersma die later is overgenomen door bakker Luutsen Jelsma. Daarnaast de steeg waar je vroeger binnendoor naar het Greidsje, het feestterrein, kon lopen. Dan het pand waar vroeger Tjessinga in woonde die achter deze woning een chicorei-drogerij had. Later was in dit pand de groente- en fruitwinkel van Abe en Margje Vogel gevestigd. Daarnaast, de woning met balkon, was vroeger de woning van twee op een volgende burgemeesters. Eerst woonde burgemeester Lutzen Wallis de Vries er die de woning ook heeft laten bouwen. Hij werd later opgevolgd door burgemeester Bauke Annema. Daarna is de Christelijke Kleuterschool er een aantal jaren in gevestigd geweest. In het pand daarnaast was een kruidenierswinkeltje gevestigd van Rintsje-Klas zoals zij in de volksmond werd genoemd. Rintje van Dijk en zijn vrouw Klaske Hijlkema hadden in 1931 de winkel overgenomen van Klaske haar ouders. Het hoge pand daarnaast is nu café – snackbar ’t Centrum, maar was vroeger de herenkleding zaak van de fa. Schotanus. Net achter het betonnen brugje het kleine pandje van kaper Nijholt en links daarvan het gebouw Café Vriendschap dat later het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente werd. En dan . . . . de foto hieronder die omstreeks 1900 is gemaakt, dus bijna 40 jaar eerder. Wat allereerst opvalt is de opslag van materiaal op de kade en een schip en een paar pramen in de havenkom. De eerste stapel materiaal op de kade is waarschijnlijk baksteen en de tweede stapel is lange turf. De kade heeft hier nog een houten rand. Op de foto hierboven is die rand van beton. Waarschijnlijk is dat in 1911 gebeurd bij herstelwerkzaamheden van de kade. Ten opzichte van de vorige foto, staat de bakkerij van Boersma en net niet op. Het eerste pand rechts op deze foto, is de woning van Jelle Cornelis Tjessinga die ook eigenaar was van het pand naast hem. Het zijn twee identieke panden, alleen de plaats van de voordeuren wijkt af. Jelle Cornelis had een dochter Neeltje die later Lees meer

Ga naar de bovenkant