24 02, 2023

Schenking raam voormalig bankgebouw

2023-02-24T16:11:50+00:0024 februari, 2023|0 Reacties

Naar aanleiding van de schenking van het schilderachtige raam uit het voormalige pand van de Rabobank door de huidige bewoners Gerard en Patricia Terpstra, aan het dorpsarchief Minnertsga Vroeger volgt hier een stukje geschiedenis.   Prachtige entree De ouderen en de jongere ouderen zullen zich nog vast herinneren hoe de entree van de Raiffeisenbank eruitzag. De mooie glazen deuren en de plavuizen vloer. De drie loketten aan de rechterkant. En dan links de grote zwarte stoelen waarop je plaats kon nemen als je moest wachten op een gesprek met een bankmedewerker. En dan aan de oostkant van het bankgebouw het mooie gekleurde raam. Dit gekleurde raam was tijdens het wachten een lust voor het oog, vooral wanneer de zon vanuit het oosten erop scheen. Nieuwbouw In 1963 gaf het bestuur van de Boerenleenbank de opdracht aan architectenbureau Groenewoud-Sipma om een nieuwbouw te realiseren omdat er na de oorlog een flinke expansie was geweest voor wat betreft het aantal leden. Aannemer D. Wetterauw uit Minnertsga had ingeschreven voor de nieuwbouw voor 77.125 gulden en was daarmee de laagste inschrijver. Hij kreeg dan ook de gunning. Van de totale kosten van de nieuwbouw moest ook een percentage besteed worden aan een kunstwerk in of om het gebouw. In Minnertsga werd besloten om een karakteristiek raam te maken wat Minnertsga en zijn omgeving symboliseerde. Betekenis raam Helaas is de naam van de kunstenaar die het raam gemaakt heeft niet bekend. Het raam bestaat uit vier delen nl: Men zaait om vrucht te dragen (links boven). De Kerk staat voor gemeenschap, saamhorigheid en eendrachtige samenwerking. De banken immers zorgden ervoor dat het gebied verder ontwikkeld kon worden (rechts boven). De bootjes symboliseren onze geest en onze onderbewuste wensen en gedachten en toekomst ( links onder). Tijdens het oogsten werden de vruchten van het land gehaald (rechts onder). Het raam werd geplaatst door timmerman Klaas Mud. Schenking raam Na een lange reeks van fusies in het bankwezen en dus ook in Minnertsga, kwam er in 2006 een grote fusie. In dit jaar kwam de Rabobank Minnertsga bij Rabobank Noord West Friesland in Leeuwarden. Kantoorwerkzaamheden gingen in het begin nog naar Franeker maar later naar Leeuwarden. Het bankgebouw kwam in 2010 in de verkoop en werd vanaf 2012 bewoond door de familie Veen. In 2016 kwam het pand weer in de verkoop. Het pand is toen op 18 maart 2016 aangekocht door de familie G. Terpstra. Door de jaren heen werd het pand grondig verbouwd en is het nu een prachtige woning geworden. Zo werd ook de oostkant verbouwd. Het mooie gekleurde raam moest plaatsmaken voor een muur. Dus het raam stond een hele poos in de berging en de familie Terpstra wou het eigenlijk verkopen maar dat lukte al maar niet. Door meerdere keren gevraagd te hebben of het ook een plaats kon krijgen in het MFA de Doarpsfinne, werd er alsnog niets ondernomen. Patricia kwam op het idee om de ramen te schenken aan het dorpsarchief Minnertsga Vroeger. Als werkgroep van Minnertsga Vroeger zijn Lees meer

8 04, 2012

Rabobank 60 jaar bestaan en wat daaraan vooraf ging

2022-11-16T07:24:21+00:008 april, 2012|0 Reacties

Het is u zeker niet ontgaan dat Rabobank en de Frieslandbank een 'samenlevingscontract' zijn aangegaan. Grote koppen stonden er in de kranten. Dit bracht mij op een artikel uit de dorpskrant van Minnertsga van april 1977 dat Jan Heeringa toen heeft geschreven. Heeringa is in het verleden lid geweest van de Raad van toezichthouders van de Rabobank. Hij schreef toen over het 60-jarige bestaan van de bank en wat daaraan vooraf ging. Ook dit artikel is weer een tijdsbeeld uit het Minnertsga van vroeger,  en wel  35 jaar geleden. Ik heb er weer wat passende afbeeldingen bij gezocht. Hierna het tekst van het artikel van Heeringa. Nu onze Boerenleenbank, tegenwoordig Rabobank geheten, haar zestigste verjaardag achter de rug heeft en een instelling is waarmee vrijwel alle dorpsbewoners te maken hebben, is het vooral voor de jongeren wel dienstig te weten hoe vóór het bestaan van die bank hier alles reilde en zeilde. Leeuwarder Courant In verschillende plaatsen om ons heen bestonden voordien reeds spaar- en voorschotbanken, zoals de Bildtse Bank, de Berlikumer Spaar- en voorschotbank, een voorschotbank te Tzummarum naast een Nutsspaarbank. Nutsspaarbanken zijn al heel oud evenals de Rijkspostspaarbank. Vroeger maakten de zakenmensen uit de dorpen en de grotere boeren meer gebruik van bankinstellingen in Leeuwarden, die er in die tijd in grote aantallen bestonden. Maar er waren er ook velen die hun geld deponeerden bij de plaatselijke notaris die teven bemiddelde bij het aangaan van hypotheken. Zulke notariskantoren vervulden op deze manier de rol van de tegenwoordige plaatselijke bank. De notaris beloofde een zekere renten, dus moest hij het geld dat hij onder beheer had zelf ook weer beleggen. Dit laatste bracht risico’s mee, zowel voor de notaris als voor de beleggers. Vele notarissen kwamen in de verleiding om het geld speculatief te beleggen en er zijn daardoor meerdere malen ongelukken gebeurd en verliezen geleden. Oud spaarbankboekje Maar de mensen die hun geld aan een bank of kassier in een stad als Leeuwarden toevertrouwden kwamen ook wel eens van een koude kermis thuis.Zo gebeurde het een paar jaar na de eeuwwisseling, dat de Bank van Gratema aan de Tweebaksmarkt haar betalingen staakte. Het ging hier om miljoenen, in die tijd een onvoorstelbaar kapitaal. Er waren dan ook in de provincie en in de stad veel gedupeerden. Volgens de uitdelingslijst bestonden er vorderingen die de waarde hadden van een boerderij in die tijd. Het is te begrijpen dat een dergelijke gebeurtenis het oprichten van plaatselijke spaar- en voorschotbanken op coöperatieve grondslag in de hand werkte. Toch heeft het hier tot 1915 – 1916 geduurd voor op initiatief van de in 1904 opgerichte Veiling vereniging de Coöperatieve Boerenleenbank werd opgericht.De omstandigheden waren daar op dat moment ook rijp voor, omdat vele kleine boeren ten gevolge van de oorlog meer geld om handen kregen en er meer ondernemingslust kwam. Toch speelde in die tijd toen er nog geen Pachtwet bestond de plaatselijke notaris soms een belangrijke rol bij het verhuren van land voor uitwonende grondeigenaren. Het Lees meer

Ga naar de bovenkant