1 04, 2017

Arjen Lubach en zijn relatie met Minnertsga

2019-01-19T10:06:05+00:001 april, 2017|1 Reactie

Arjen Lubach (Groningen, 22 oktober 1979) is, voor diegene die dan niet weten, schrijver, cabaretier, muziekproducent en televisiepresentator. Hij is vooral bekend om zijn wekelijks televisieprogramma “Zondag met Lubach” bij de VPRO. Deze week kreeg ik van Piety Groeneveld (âld-Minnertsgeaster) een email waarin zij opmerkte dat Arjen Lubach zijn voorouders ook van Minnertsga afkomstig zijn. Hoe zit dat precies? Arjen Lubach (foto Wikipedia) Arjen is een zoon van Prof. mr. Dr. Dirk Arend Lubach (Zuilen, 1948) en Sjoukje Hadewij Reijenga (Franeker, 1949). Hij heeft een oudere broer Rense en een jongere broer Joost. De grootouders van vaderskant waren Arend Lubach (1921-2008) en Jiske Norbruis (1918-2013). Arjen zijn grootmoeder Jiske was een dochter van Obbe Norbruis en Trijntje Keegstra. Obbe is dus de overgrootvader van Arjen. Obbe is geboren op 28 februari 1895 in Minnertsga als zoon van Jan Norbruis en Gaatske de Roos.  Hij was burgemeester van de gemeente Schoonbeek in Drenthe en de gemeente Zuilen in de provincie Utrecht. Op 1 januari 1954 kwam er een eind aan zijn loopbaan als burgemeester, doordat de gemeente Zuilen opging in Utrecht en Maarssen. Hierna was hij gedurende vijf jaar adviseur van de Utrechtse burgemeester. Ook werd hij voorzitter van het Instituut Ziektekosten Ambtenaren en van het bestuur van de brandweerschool in Amsterdam. Arjen Lubach zijn overgrootvader kwam uit een, wat tegenwoordig wordt genoemd, samengesteld gezin. Arjen zijn betovergrootvader Jan Norbruis (1858-1929) is in Minnertsga geboren en was eerst getrouwd met Luutske Roorda (1855-1893). Zij kregen drie kinderen: Theunis (1883), Bottje (1885) en Imke (1889-1891). Luutske overleed 0p 15 juli 1893. Daarna trouwde Jan Norbruis met Gaatske de Roos (1866-1942). Zij kregen toen nog twee kinderen: Obbe, de overgrootvader van Arjen Lubach, en Imke (1897). De betovergrootouders van Arjen Lubach liggen begraven op het kerkhof in Minnertsga. Voor zover ik weet is de grafzerk er niet meer, maar in 1997 heb ik veel foto’s van grafzerken gemaakt waaronder die van, nu blijkt, Arjen Lubach zijn betovergrootouders. Links kerkhof Minnertsga 1997, rechts Obbe Norbruis Installatie burgemeester Obbe Norbruis   De foto's staan ook in de beeldbank. Bron: Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Arjen_Lubach); bekeken 01-04-2017 Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Obbe_Norbruis); bekeken 01-04-2017

19 10, 2014

Hendrik Norbruis en op de koffie bij Gauke en Corrie Reitsma

2014-10-19T10:56:43+00:0019 oktober, 2014|0 Reacties

Onlangs werd ik gebeld door Gauke Reitsma uit Minnertsga. Gauke en zijn vrouw Corrie houden de verhalen en de foto’s op de website Minnertsga vroeger nauwlettend in de gaten. “It ferhaal oer Hendrik Norbruis kloppet net hielendal”, zei Gauke over de telefoon. “Hendrik is nea kleanmakker west”. In de titel van dat verhaal staat een vraagteken, want ik kreeg de indruk dat hij kleermaker moest zijn geweest, maar er waren ook aanwijzingen dat hij dat niet is geweest. Dus dan maar een vraagteken er achter in de hoop dat lezers van Minnertsga vroeger mij nader kunnen informeren. Vlnr: Hendrik Norbruis, Siebren Pieters de Vries en Anne Reitsma   Wat mooi dat Gauke op dat verhaal reageerde. Zijn mededeling kwam stellig over. Ik kreeg de kans niet om hem te vragen hoe hij dat zo zeker wist, want meteen stak hij van wal met de onderbouwing van zijn mededeling. Hendrik was vroeger landarbeider en hij heeft ook bij Gauke zijn vader Anne Reitsma gewerkt. “Ik haw noch wol in foto wer de man op stiet mei Siebren de Vries en ús heit”, zo vertelde Gauke mij. Dat is mooi “mar soe ik dan in ôfdruk fan dy foto krije kinne foar de webside?” was mij vraag. Dat was geen probleem. “Wy moatte it ek nochris hawwe oer de iepening fan it Greidsje” zei Gauke. Zijn vrouw Corrie, die toen een klein meisje was, heeft het lint doorgeknipt. Haar zusje Richtje hield toen het kussen vast waar de schaar op lag. Het jaartal van de opening was al eens eerder onderwerp van gesprek geweest tussen Gauke, Corrie en mij. Was het nu 1950 of 1953? Ik heb een krantenknipsel van de opening waar ook een foto bij staat. De feestelijke opening heeft volgens de Leeuwarder courant op zaterdagmiddag 20 mei 1950 plaatsgevonden. Gauke en Corrie hebben ook foto’s van de feestelijke opening. “Ik tsjoer de foto’s wol nei dy ta”, zo zei Gauke. Openingshandeling door Corrie Wassenaar bijgestaan door haar zusje Richtje. Een paar dagen later ligt er een envelop op deurmat. Ik zei dat de envelop van de familie Reitsma afkomstig is, maar ik voel dat er meer in zit dan één of twee foto’s. Bij het openen ben ik verrast door het aantal prachtige foto’s die in de envelop zitten. De foto’s zijn van de feestelijke opening en er zitten een paar andere foto’s bij van o.a. Hendrik Norbruis. ’s Avonds bel ik meteen Gauke op om te vertellen dat ik de foto’s heb ontvangen en dat ik verrast was. We spreken af dat ik de foto’s digitaliseer en daarna de foto’s zelf terug breng. Zo zaten we gistermiddag om vier uur bij Gauke en Corrie aan de koffie met een stuk Oranjekoeke alsof we de feestelijke opening van it Griedsje over deden. Al snel kwam de oude fotodoos op tafel met nog meer mooie foto’s. Dat is genieten, tenminste als je al over verschillende personen een verhaal heb geschreven, maar geen beeld hebt van de Lees meer

25 01, 2014

Hendrik Norbruis, kleermaker bij Schotanus?

2014-10-12T17:46:24+00:0025 januari, 2014|0 Reacties

Op artikel met de titel: “Plaatsjes versierde wagen dorpsfeest 1927 nu bij elkaar”, kwam er een reactie van Dirk Norbruis . Dirk merkte op dat zijn ‘omke’ Klaas Norbruis kleermaker was bij de fa. Schotanus. De man op de foto in het hiervoor bedoelde artikel is Hendrik Norbruis en ook als kleermaker genoemd bij de fa. Schotanus. Even later reageerde Anneke Schoon, die een dochter is van Klaas Norbruis. Zij stuurde mij een prachtige gezinsfoto toe. Maar Dirk zet mij aan het twijfelen; is de man op de foto in het artikel nu Hendrik of Klaas? Als er twijfel is dan verdient dat een nader onderzoek want ik wil zekerheid.   Vlnr: Klaas Norbruis, Harm, Henk, Dieuwke de Vries en Anneke. De foto van de versierde wagen heb in der tijd gekregen van Eke Schotanus uit Bergum. Van haar heb ik ook de namen van de mensen die op de foto staan. Volgens haar is de man met de teugels in de hand dus Hendrik Norbruis. Hendrik is geboren op 5 juni 1882 in Minnertsga. De foto is gemaakt in 1927, dus als het Hendrik is dan is hij op de foto 45 jaar. Nou . . . . . . . dat lijkt er wel op, al hoewel de mensen vroeger uiterlijk op veel ouder leken dan dat ze in werkelijkheid waren. Maar de vraag die nu nog over blijft, was Hendrik ook kleermaker? Ik twijfel niet aan de mededeling van Eke Schotanus, want die vrouw wist ontzettend veel. Zij was vroeger schooljuffrouw geweest en had thuis een grote verzameling van familiegegevens, foto’s en krantenknipsels. Ik heb nog geen ‘hard’ bewijs gevonden dat Hendrik kleermaker was. Als hij in 1905 in het huwelijk treed met Dirkje de Jong is hij boerenknecht. Dirk zijn ‘omke’ Klaas is kleermaker. Klaas is geboren op 16 november 1909. Hij is dus in 1927 toen de foto van de versierde wagen is gemaakt, 18 jaar. Nou . . . . . . dat lijkt er niet op. Het is dus zeer aannemelijk dat de vader van Klaas dus ook kleermaker is geweest bij de fa. Schotanus. Dat zou helemaal niet zo verwonderlijk zijn, dat hij het vak van zijn vader heeft geleerd.   Kort familieoverzicht Hendrik was een zoon van Lieuwe Pieters Norbruis en Grietje Sikkes Marra. Hij is geboren 5 juli 1882 in Minnertsga. Lieuwe en Grietje hadden daarvoor ook al een Hendrik gekregen maar die is slecht 14 maanden geworden. Na Hendrik werd Sikke geboren in 1885, Pieter in 1887 en Oepke in 1890. Hendrik trouwde op 22-jairge leeftijd met de eveneens 22-jarige Dirkje de Jong. Hendrik woonde tijdens de huwelijksvoltrekking (1905) in Klooster Anjum en Dirkje, geboren in St. Jacobiparochie, woonde toen in Firdgum. Hendrik en Dirkje kregen zeven kinderen: Maaike, Klaas (1909), Sikke (1912), Grietje (1914), Sikke (1915), Siebe (1917) en Pieter Hendrik (1919). Zoon Klaas, geboren op 16 november 1909, trouwde in 1930 met Dieuwke de Vries. Dieuwe is geboren op 22 augustus 1906. Zij kregen drie Lees meer

Ga naar de bovenkant