Op artikel met de titel: “Plaatsjes versierde wagen dorpsfeest 1927 nu bij elkaar”, kwam er een reactie van Dirk Norbruis . Dirk merkte op dat zijn ‘omke’ Klaas Norbruis kleermaker was bij de fa. Schotanus. De man op de foto in het hiervoor bedoelde artikel is Hendrik Norbruis en ook als kleermaker genoemd bij de fa. Schotanus. Even later reageerde Anneke Schoon, die een dochter is van Klaas Norbruis. Zij stuurde mij een prachtige gezinsfoto toe. Maar Dirk zet mij aan het twijfelen; is de man op de foto in het artikel nu Hendrik of Klaas? Als er twijfel is dan verdient dat een nader onderzoek want ik wil zekerheid.

 

Vlnr: Klaas Norbruis, Harm, Henk, Dieuwke de Vries en Anneke.

Vlnr: Klaas Norbruis, Harm, Henk, Dieuwke de Vries en Anneke.

De foto van de versierde wagen heb in der tijd gekregen van Eke Schotanus uit Bergum. Van haar heb ik ook de namen van de mensen die op de foto staan. Volgens haar is de man met de teugels in de hand dus Hendrik Norbruis. Hendrik is geboren op 5 juni 1882 in Minnertsga. De foto is gemaakt in 1927, dus als het Hendrik is dan is hij op de foto 45 jaar. Nou . . . . . . . dat lijkt er wel op, al hoewel de mensen vroeger uiterlijk op veel ouder leken dan dat ze in werkelijkheid waren. Maar de vraag die nu nog over blijft, was Hendrik ook kleermaker? Ik twijfel niet aan de mededeling van Eke Schotanus, want die vrouw wist ontzettend veel. Zij was vroeger schooljuffrouw geweest en had thuis een grote verzameling van familiegegevens, foto’s en krantenknipsels. Ik heb nog geen ‘hard’ bewijs gevonden dat Hendrik kleermaker was. Als hij in 1905 in het huwelijk treed met Dirkje de Jong is hij boerenknecht.

Dirk zijn ‘omke’ Klaas is kleermaker. Klaas is geboren op 16 november 1909. Hij is dus in 1927 toen de foto van de versierde wagen is gemaakt, 18 jaar. Nou . . . . . . dat lijkt er niet op. Het is dus zeer aannemelijk dat de vader van Klaas dus ook kleermaker is geweest bij de fa. Schotanus. Dat zou helemaal niet zo verwonderlijk zijn, dat hij het vak van zijn vader heeft geleerd.

 

Kort familieoverzicht

Hendrik was een zoon van Lieuwe Pieters Norbruis en Grietje Sikkes Marra. Hij is geboren 5 juli 1882 in Minnertsga. Lieuwe en Grietje hadden daarvoor ook al een Hendrik gekregen maar die is slecht 14 maanden geworden. Na Hendrik werd Sikke geboren in 1885, Pieter in 1887 en Oepke in 1890.

Hendrik trouwde op 22-jairge leeftijd met de eveneens 22-jarige Dirkje de Jong. Hendrik woonde tijdens de huwelijksvoltrekking (1905) in Klooster Anjum en Dirkje, geboren in St. Jacobiparochie, woonde toen in Firdgum.

Hendrik en Dirkje kregen zeven kinderen: Maaike, Klaas (1909), Sikke (1912), Grietje (1914), Sikke (1915), Siebe (1917) en Pieter Hendrik (1919).

Zoon Klaas, geboren op 16 november 1909, trouwde in 1930 met Dieuwke de Vries. Dieuwe is geboren op 22 augustus 1906. Zij kregen drie kinderen: Harm, Henk en Anneke (zie gezinsfoto).

Schema-LieuweNorbruis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-10-2014: Reactie van Gauke Reitsma, Minnertsga: Hendrik is geen keermaker geweest. Hij was landarbeider en was o.a. ook in dienst bij Gauke zijn vader. En dochter Maaike heeft ook wel bij Gauke zijn vader op het land gewerkt. Gauke herinnert Hendrik als een goede man en een goed werker. Zaterdag ’s middags kwam hij steevast bij Gauke zijn ouders koffie drinken.