Onlangs werd ik gebeld door Gauke Reitsma uit Minnertsga. Gauke en zijn vrouw Corrie houden de verhalen en de foto’s op de website Minnertsga vroeger nauwlettend in de gaten. “It ferhaal oer Hendrik Norbruis kloppet net hielendal”, zei Gauke over de telefoon. “Hendrik is nea kleanmakker west”. In de titel van dat verhaal staat een vraagteken, want ik kreeg de indruk dat hij kleermaker moest zijn geweest, maar er waren ook aanwijzingen dat hij dat niet is geweest. Dus dan maar een vraagteken er achter in de hoop dat lezers van Minnertsga vroeger mij nader kunnen informeren.

Vlnr: Hendrik Norbruis, Siebren Pieters de Vries en Anne Reitsma

Vlnr: Hendrik Norbruis, Siebren Pieters de Vries en Anne Reitsma

 

Wat mooi dat Gauke op dat verhaal reageerde. Zijn mededeling kwam stellig over. Ik kreeg de kans niet om hem te vragen hoe hij dat zo zeker wist, want meteen stak hij van wal met de onderbouwing van zijn mededeling. Hendrik was vroeger landarbeider en hij heeft ook bij Gauke zijn vader Anne Reitsma gewerkt. “Ik haw noch wol in foto wer de man op stiet mei Siebren de Vries en ús heit”, zo vertelde Gauke mij. Dat is mooi “mar soe ik dan in ôfdruk fan dy foto krije kinne foar de webside?” was mij vraag. Dat was geen probleem.

“Wy moatte it ek nochris hawwe oer de iepening fan it Greidsje” zei Gauke. Zijn vrouw Corrie, die toen een klein meisje was, heeft het lint doorgeknipt. Haar zusje Richtje hield toen het kussen vast waar de schaar op lag. Het jaartal van de opening was al eens eerder onderwerp van gesprek geweest tussen Gauke, Corrie en mij. Was het nu 1950 of 1953? Ik heb een krantenknipsel van de opening waar ook een foto bij staat. De feestelijke opening heeft volgens de Leeuwarder courant op zaterdagmiddag 20 mei 1950 plaatsgevonden. Gauke en Corrie hebben ook foto’s van de feestelijke opening. “Ik tsjoer de foto’s wol nei dy ta”, zo zei Gauke.

Openingshandeling door Corrie Wassenaar bijgestaan door haar zusje Richtje.

Openingshandeling door Corrie Wassenaar bijgestaan door haar zusje Richtje.

Een paar dagen later ligt er een envelop op deurmat. Ik zei dat de envelop van de familie Reitsma afkomstig is, maar ik voel dat er meer in zit dan één of twee foto’s. Bij het openen ben ik verrast door het aantal prachtige foto’s die in de envelop zitten. De foto’s zijn van de feestelijke opening en er zitten een paar andere foto’s bij van o.a. Hendrik Norbruis. ’s Avonds bel ik meteen Gauke op om te vertellen dat ik de foto’s heb ontvangen en dat ik verrast was. We spreken af dat ik de foto’s digitaliseer en daarna de foto’s zelf terug breng.

Zo zaten we gistermiddag om vier uur bij Gauke en Corrie aan de koffie met een stuk Oranjekoeke alsof we de feestelijke opening van it Griedsje over deden. Al snel kwam de oude fotodoos op tafel met nog meer mooie foto’s. Dat is genieten, tenminste als je al over verschillende personen een verhaal heb geschreven, maar geen beeld hebt van de persoon zelf en dat een foto van hem of haar bij Gauke en Corrie in de fotodoos ligt.

IMG_3768

Ik heb een stapeltje foto’s meegekregen om te digitaliseren en op de website te zetten. Die wil ik eerst nog goed beschrijven; nog wat namen, geboorte- en overlijdensdatums erbij zoeken of er een verhaal over schrijven. Daarna zet ik ze op de website. Zo kunnen ook anderen mee genieten van Minnertsgeasters fan froeger met dank aan Gauke en Corrie.