25 12, 2015

Paard op Durkjebuorren

2015-12-25T08:13:27+00:0025 december, 2015|0 Reacties

In augustus dit jaar stuurde Gijs Vlothuizen mij veel foto’s van de familie Miedema en Wierda. Daar zaten ook een paar foto’s bij van jonge meiden die belangstelling voor paarden hadden. Die meiden waren de nichten Gelbrie en Jantje Miedema en Lijsbeth Jantje Miedema. Drie van de foto’s trokken mijn aandacht. Gijs had mij gevraagd of ik ook wist waar die foto’s waren genomen. Op twee van de foto’s waren volgens mij de woningen te zien op Dirkjebuorren, maar daar was ik niet helemaal zeker van. Maar moet je daar dan wel zeker van zijn? Ja . . . . het liefst wel, want dat kan een foto nog meer betekenis geven. Ik heb de foto’s gearchiveerd met de namen er bij, wanneer de foto’s zijn genomen, van wie en wanneer ik de foto’s heb gekregen etc. Daar bleef het eerst even bij, maar de beelden van de foto’s bleven wekenlang op mijn netvlies hangen. De beelden waren zo herkenbaar, net of ik het paard en deze omgeving eerder heb gezien. Ja ja . . . . . een paard herkennen op een foto die in ieder geval vóór mijn geboorte is genomen. Het moet niet gekker! Ik zal het uitleggen. Mijn pake Gerrit Bouma en beppe Afke woonden vroeger met hun zoon Hendrik (mijn vader) op Dirkjebuorren. Mijn pake was arbeider maar hij had ook een paard en wat kleinvee en huurde wat land om gewassen te verbouwen. In de familie ging het verhaal dat pake vroeger een keer met het paard op hol was geslagen en dat hij daardoor één van de houten luifels op Dirkjebuorren volledig vernielde omdat het paard naar de stal toe wilde. Deze gebeurtenis zou vlak voor de WOII zijn gebeurd. Op verjaardagsvisites kwam steevast dit verhaal weer op de proppen en omke Sipke (de broer van pake) vertelde het verhaal ieder jaar weer sterker zo leek het wel. Ik herinner mij dat er veel om werd gelachen. Enkele jaren geleden vond ik onderstaand bericht in de Leeuwarder Courant dat het familieverhaal bevestigde; het was dus toch waar geweest. MINNERTSGA, 24 April (1939). Hedenmorgen geraakte op de Middelweg alhier een paard gespannen voor een kunstmeststrooier op hol. Twee paarden, die op dezelfde weg een wagen voorttrokken, geraakten ook op hol. De bestuurders van beide voertuigen konden tijdig van hun zitplaats springen. De paarden renden bij Dirkjebuurt het erf op en konden daar worden gegrepen. Een houten afdak werd vernield. Verdere ongelukken hadden niet plaats. Maar nu even terug naar de foto’s. In het familiealbum zitten een paar foto’s van mijn pake met zijn paard. Volgens mij moet daar een foto in zitten die overeenkomst vertoont met de foto’s van de jonge meiden bij het paard bij waarschijnlijk Dirkjebuorren. En jawel . . . . . het paard op foto met de jonge meiden is het paard van mijn pake. En sterker nog . . . . . de foto’s zijn op dezelfde dag en tijdstip gemaakt. Op alle foto’s heeft het gras voor het Lees meer

6 09, 2015

Familie Wierda – Van der Weg

2015-09-06T09:22:22+00:006 september, 2015|2 Reacties

Met de verhalen over Minnertsga vroeger probeer ik mij, topografisch gezien, te beperken tot het dorpsgebied van Minnertsga. Maar af en toe zijn er gegevens bekend en heb je prachtige foto’s om een verhaal te schrijven, maar dat verhaal gaat dan verder dan het dorpsgebied van Minnertsga. En dan zit je met het dilemma; zet ik het verhaal en de foto’s wel op de website of doe ik het niet. Het verhaal van Auke Wierda en Lijsbert (Lijske) Douwes van der Weg uit Firdgum, zet ik toch maar op de website want via-via komen we toch weer in Minnertsga terecht. Boerderij Camstrawei, Firdgum Het verhaal begint bij de foto die ik toegezonden kreeg van Gijs Vlothuizen. Hij had mij al meer foto’s gestuurd van de Miedema’s, maar nu stuurde hij een foto van een boerderij met de vraag: “Waar is dit?” Die vraag te beantwoorden was voor mij niet zo moeilijk. Het is de boerderij aan de Camstrawei onder Firdgum op de hoek met de Hoarnestreek. Gijs kon de foto van de boerderij niet helemaal plaatsen binnen zijn familie. De foto kwam uit de stapel foto’s van zijn oma Liesbeth Jantje Miedema. Dat gaf dus aanleiding om op onderzoek uit te gaan. De boerderij komt voor in het boek dat Gosse Vogel en Klaas Sweart in 1996 hebben samengesteld. Daarin staan vrijwel alle boerderijen en gernierspleatskes binnen de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel. In het boek staat: Yn’t begjin fan dizze ieuw waard dizze pleats troch bebuorke Auke Wierda [ . . .]. Auke Wierda (1846-1922) was getrouwd met Lijsbert Douwes van der Weg. Auke is in Genum geboren in de gemeente Ferwerdaradeel en Lijsbert is geboren in Hallum. Zij trouwden op 15 mei 1869. Na zeven maanden werd hun eerst kind, Antje, geboren toen zij nog in Hallum woonden. Op 16 januari 1872 werd hun tweede kind Douwe geboren en wel in Tzummarum. Daarna kregen Auke en Lijsbert nog vier kinderen die allemaal in Tzummarum zijn geboren: Jacob (1874-1950), Sijtske (1876-1958), Janke (1878) en Dirkje (1881). Auke Wierda en Liesbeth Douwes van der Weg Wanneer Auke en Lijsbert naar Firdgum zijn verhuisd, is mij niet bekend. Maar op enig moment werd Auke Wierda pachter van de boerderij aan de Camstrawei die eigendom was van Jonkheer H.W. de Blocq van Scheltinga in Velp. Een advertentie uit de Leeuwarder Courant vermeld dat Auke en Lijsbert in mei 1894 hun 25-jarig huwelijk vieren. Zij woonden toen in Firdgum. In de Leeuwarder Courant heeft Auke ook een paar keer een advertentie geplaatst waarin hij vraagt om een vaste arbeider die met melken en met het bouwboerenwerk bekend is. In een andere advertentie vraagt hij om twee vaste arbeiders die goed kunnen melken. Uit de Leeuwarder Courant wordt ook de indruk gewekt dat hij goed boer is. Hij won regelmatig prijzen met zijn paarden. Auke was ook kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk van Firdgum en uit de overlijdens advertentie van Jelte Botes Posthumus (1852-1902) blijkt dat hij Auke Lees meer

6 09, 2015

Onbekende foto’s familie Miedema – Wierda?

2015-09-06T05:54:05+00:006 september, 2015|0 Reacties

Gijs Vlothuizen heeft mij veel foto's toegestuurd uit de nalatenschap van zijn oma. Zijn oma  was Liesbeth Jantje Miedema die via haar moeder gerelateerd was aan de familie Wierda. Bij die foto's zitten ook een paar waarvan niet duidelijk is wie er op afgebeeld staan. Eigenlijk hebben die onbekende foto's geen waarde, maar ze zijn wel mooi en misschien komen we er ooit nog eens achter wie er op staan. En om die kans te vergroten, lijkt het mij toch wel aardig om deze foto's tocht maar op deze website te plaatsen. Per slot van rekening wordt deze website dagelijks tussen de 150 en 250 bezoekers bezocht. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.   Onbekend 1 Onbekend 2 Onbekend 3 Onbekend 4 Onbekend 5 Onbekend 6 De personen 3 en 4 zouden wel eens dezelfde kunnen zijn. Het zal wel heel lastig worden om de namen bij de foto's te krijgen, maar je weet nooit. Dus daarom een oproep: zijn er nog mensen die deze personen herkennen? Uw reactie is van harte welkom.  

9 08, 2015

Foto’s bakker De Vries en familie Miedema

2015-08-09T06:39:26+00:009 augustus, 2015|2 Reacties

In de zomerperiode staat het onderzoek naar de geschiedenis van Minnertsga en de bewoners op een laag pitje bij mij met, met als gevolg dat het schrijven van verhalen over Minnertsga vroeger er ook wat bij inschiet. Maar achter de schermen wordt er wel gewerkt; de hobby staat echt niet stil. Dat kan ook niet want regelmatig verschijnen er berichten in mijn mailbox met vragen of reacties van bezoekers van deze website. Of je mailbox stroomt zomaar vol met foto’s die ook allemaal gearchiveerd en beschreven moeten worden om vervolgens op de website te plaatsen. Een aantal weken geleden stuurde Pieter Steensma mij veel foto’s uit het familiearchief waarvan er al een aantal op de website staan, maar er zijn nog een aantal die verwerkt moeten worden. In mei heb ik een verhaal geschreven over bakker Berend de Vries. De aanleiding van het verhaal was een foto die ik kreeg waarop een jongen met een transportfiets staat. Het was een zoektocht om te achterhalen wie die jongen kon zijn. Volgens een mededeling van diegene die foto had aangeleverd was het een Willem de Vries. Maar op het verhaal over bakker Berend de Vries werd gereageerd door Obbe de Roos. Zijn reactie staat bij het verhaal en de gegevens heb ik verwerkt in de database. Obbe stuurde mij ook nog een gezinsfoto van zijn pake en beppe met de kinderen, maar er zit geen Willem bij. Dus dan blijf ik eigenlijk nog zitten met de vraag: wie is dan de jongen met de transportfiets? Vlnr: Pierie, Berend de Vries, Ruurdtje, Trijntje (Tiene), Tjalletje Hannema met op schoot Piet                             Van Gijs Vlothuizen kreeg ik deze week veel foto’s van de familie Miedema. Om precies te zijn, foto’s van nakomelingen van Andries Cornelis Miedema (1874-1960) en Akke Liemes Glazema (1876-1904). Die foto’s moeten eerst worden gearchiveerd en beschreven voordat die in de beeldbank kunnen worden gezet. Maar om alvast een indruk te geven plaats ik hier alvast een paar. Er is dus volop werk om dit moois allemaal toegankelijk te maken voor anderen die Minnertsga vroeger volgen. Op deze manier krijgen we steeds meer beelden van vroeger weer terug waar anderen ook van mee kunnen genieten.     Vlnr: Jantje, Cornelis, Andries Miedema en Akke Liemes Glazema   Noordzijde Hermanawei net na de afslag Bosdijkje (vanuit het dorp gezien)   Gelbrie Miedema (1926) aan de westzijde van de woning waar vroeger Bauke Terpstra woonde aan de (bocht) Scheltingaweg.

5 10, 2014

Minnertsga op oude ansichtkaarten (deel 2)

2014-10-05T18:33:05+00:005 oktober, 2014|1 Reactie

Een paar weken geleden heb ik iets geschreven bij de oude ansichtkaart die door Titia Lindeboom op internet was gevonden. Een prachtig dorpsbeeld uit ver vervlogen tijden. De titel van dat verhaal was: Minnertsga op oude ansichtkaarten (deel 1). Een deel 1 suggereert dat er ook een deel 2 of meer komen. En dat had ik in het vorige verhaal dan ook beloofd. Ik had beloofd om een paar stappen richting het bruggetje ‘it heechhout’ te maken om het wat dichter bij te bekijken.   Daarvoor heb ik twee mooie foto’s uitgezocht. De bovenste foto is één van de oudste fotoprentbriefkaarten die ik in mijn collectie heb. Dit dorpsbeeld is rond 1900 door de fotograaf vastgelegd. Gelet op het perspectief van de foto, heeft de fotograaf waarschijnlijk zijn grote fotocamera op een schip neergezet en heeft hij dit sfeervolle beeld op de lichtgevoelige glasplaat vastgelegd. De foto is haarscherp. Wat zien we? In het oog springend is natuurlijk de loopbrug, it heechhout zoals die in de volksmond werd genoemd. Dit was de verbinding van de Meinardswei naar de Tsjillen. Links staat Grietje Koopmans in de deuropening. Zij ventte vroeger met bakkerswaren in het buitengebied van het dorp. Zij had dan twee korven aan een juk hangen dat op haar schouders rustte. Zo liep zij uren achtereen om bakkerswaren voor de plaatselijke bakker te verkopen om zo een klein inkomen te vergaren. De kinderen op de voorgrond komen regelrecht uit boek Ot en Sien zo lijkt het wel. Tussen de manspersonen staat een hondenkar met maar liefst vier trekhonden er voor. Op de kar staan twee flinke houten vaten. Vermoedelijk is de eigenaar van de hondenkar een zekere Meindert Hamersma die met melk ventte. In het tweede pand rechts had Gelbrichje Miedema-Tuinhof een kruidenierswinkeltje en in het derde pand was een bakkerij gevestigd waar verschillende bakkers de oven brandend hielden. Even verderop is de flapbrug te zien die de Meineardswei met de Tilledyk (toen nog Bosdijk genoemd) verbond. De smalle vaart die onder it heechhout en de flapbrug door liep, kwam uit in de Tzummarummervaart en werd gebruikt door schippers die met pramen de goederen van de landerijen in de omgeving naar het dorp brachten om vervolgens overgeladen te worden in snikken en skûtsjes. Maar er werden uiteraard ook goederen vanuit de dorpshavenkom naar de boerderijen in de omgeving gevaren zoals turven en bouwmaterialen etc. We gaan denkbeeldig voor de bakkerij staan; met de rug naar de flapbrug en dan zien we it heechhout van de andere kant. Een dorpsbeeld uit diezelfde periode. Een kleurenfoto; uit die tijd? Tja, maar wel één die ingekleurd is. Dus het zijn niet de ware kleuren want ik kan mij niet voorstellen dat de dakgoten toen geel werden geverfd. Als je inzoomt op de foto is duidelijk te zien dat de afbeelding is ingekleurd. De druktechniek is de zogenaamde lithodruk oftewel steendruk. Dus geen echte foto zoals de eerste. Links het kruidenierswinkeltje van Gelbrichje Miedema-Tuinhof en dan de steeg die nu veel breder is dan Lees meer

Ga naar de bovenkant