8 10, 2016

Timmer- en Aannemersbedrijf Bloembergen

2016-11-12T18:39:45+00:008 oktober, 2016|3 Reacties

Galt Bloembergen zijn 'pake' Gjalt (1875-1958), had met zijn broers een timmerbedrijf in de Friese Wouden. Toen ze een opdracht kregen in Tzummarum, besloot Gjalt in deze omgeving te blijven en vestigde zich in de Mieden, aan de westkant van Minnertsga. Hij begon op 1 mei 1911 een timmerbedrijf in Minnertsga en werkte erbij als weger bij de laad- en losplaats midden in de dorpskom waar toen nog de haven aan toe liep.  Gjalt Bloembergen met zijn vrouw Aurelia van Mourik en de kinderen Roel en Rinske. Foto omstreeks 1912. Na de verkoop van de boerderij Groot Hermana en daardoor het uitéénvallen van de percelen van deze boerderij, besloot Gjalt rond 1911 een laag stuk grond te kopen vlakbij de ingang van boerderij Groot Hermana. Hij hoogde de grond op met onder andere stobben, die uit Leeuwarden vandaan kwamen. Hierop bouwde hij een woonhuis met werkplaats. Dit was het eerste huis dat op die streek na de verkoop van Groot Hermana werd gebouwd. Later volgde de rest. Eerst ten westen en daarna ten oosten en zuiden hiervan. De singel van Groot Hermana liep eerst nog langs de noordzijde van dit huis. Achteraf gezien was de ophoging met deze stobben niet zo’n succes want in latere tijd kregen de bewoners hierdoor last van zwamvorming zodat het hout in het onderste gedeelte van het huis verrotte. Zijn zoon Roel hielp mee in het bedrijf en nam in 1929 de zaak van zijn vader over. Roel verhuisde per 12 mei 1929 van de Skoalstrjitte 10 naar de Hermanawei 13 en Roel zijn vader ging naar de Skoalstrjitte 10. Leeuwarder courant 1912 In 1961 runde Roel samen met zijn zoon Gjalt het bedrijf. In die 10 jaar daarvoor werden voor de Woningstichting veel huizen gebouwd en ook daarna zette dit door met de bouw van de huizen in de P.B. Winsemiusstrjitte en de Collot d’Escurystrjitte (rond 1965) en daarna de huizen in de Vikarijbuorren en De Kamp met vlak daarvoor in 1976 de koopwoningen aan de westkant van de Tilledyk. De winstgevendheid van de bouw voor de Woningstichting was niet erg hoog maar dit werd gecompenseerd doordat Gjalt zoveel mogelijk huizen voor de winter wind- en waterdicht bouwde en deze in de normaal rustige winterperiode dan aftimmerde zodat ze dan ook nog werk hadden. Rechts de timmerwerkplaats rond 1960 In het voorjaar van 1963 vond een grote verbouwing plaats aan de Hermanawei 13. Het woonhuis werd verhoogd en de werkplaats opnieuw opgebouwd. Een tegenvaller was dat de muur van de werkplaats tijdens de bouw een keer omwaaide door een storm. Dit gebeurde op een zondag zodat ze niet bezig waren met de bouw. In 1965 werd Gjalt Bloembergen, samen met zijn vrouw Neeltsje, eigenaar van het bedrijf. Op 2 januari 1968 werd het bedrijf veranderd in een N.V., zodat bij een eventueel faillissement de privé-eigendommen niet zouden worden verbeurd. Gelukkig heeft dit niet plaatsgevonden. Datzelfde jaar werd het pand aan de Meinardswei 38 gekocht. Voor 1960 was hierin Lees meer

25 10, 2015

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging ca. 1955 maar wie-is-wie?

2019-01-26T10:26:25+00:0025 oktober, 2015|1 Reactie

Deze foto ligt ook nog op de (digitale) stapel om archiveert te worden. Op de foto staan de dames van de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging  uit Minnertsga. Op de foto staat ook één heer en dat zal waarschijnlijk de chauffeur zijn geweest. Bij de foto zit een namenlijstje met twaalf namen of aanwijzing van dames. Maar op de foto staan veertien dames en één heer. Wie is nu wie?  Daarom vraag ik de lezers van Minnertsga vroeger om hulp om de juiste namen bij de juiste persoon te krijgen en de ontbrekende namen boven water te krijgen. Jantje Nammensma, Aaltje of Jaltje Westra, Clara Dijkstra, Klaaske van der Wal, mevrouw Kapman (haar man werkte bij het spoor in Minnertsga), Albertje de Vries (bakker in Firdgum), vrouw van Willem Kalma, Engeltje van der Weide (Boerenleenbank), Cobe Kerlien, Aaltje Westra (vrouw van Willem, Mieden), vrouw van Willem Wassenaar (Mieden) en Elizabeth Leicht. Zodra er reacties binnenkomen zet ik de namen bij het nummer dat correspondeert met de persoon op de foto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cobe Kerlien 7. 8. 9. Jantje Nammensma - Wassenaar 10. Aaltje Westra - Miedema 11. 12. Klaaske van der Wal 13. 14. 15. Albertje de Vries [jan. 2019: namen 9 en 10 toegevoegd]

6 09, 2015

Familie Wierda – Van der Weg

2015-09-06T09:22:22+00:006 september, 2015|2 Reacties

Met de verhalen over Minnertsga vroeger probeer ik mij, topografisch gezien, te beperken tot het dorpsgebied van Minnertsga. Maar af en toe zijn er gegevens bekend en heb je prachtige foto’s om een verhaal te schrijven, maar dat verhaal gaat dan verder dan het dorpsgebied van Minnertsga. En dan zit je met het dilemma; zet ik het verhaal en de foto’s wel op de website of doe ik het niet. Het verhaal van Auke Wierda en Lijsbert (Lijske) Douwes van der Weg uit Firdgum, zet ik toch maar op de website want via-via komen we toch weer in Minnertsga terecht. Boerderij Camstrawei, Firdgum Het verhaal begint bij de foto die ik toegezonden kreeg van Gijs Vlothuizen. Hij had mij al meer foto’s gestuurd van de Miedema’s, maar nu stuurde hij een foto van een boerderij met de vraag: “Waar is dit?” Die vraag te beantwoorden was voor mij niet zo moeilijk. Het is de boerderij aan de Camstrawei onder Firdgum op de hoek met de Hoarnestreek. Gijs kon de foto van de boerderij niet helemaal plaatsen binnen zijn familie. De foto kwam uit de stapel foto’s van zijn oma Liesbeth Jantje Miedema. Dat gaf dus aanleiding om op onderzoek uit te gaan. De boerderij komt voor in het boek dat Gosse Vogel en Klaas Sweart in 1996 hebben samengesteld. Daarin staan vrijwel alle boerderijen en gernierspleatskes binnen de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel. In het boek staat: Yn’t begjin fan dizze ieuw waard dizze pleats troch bebuorke Auke Wierda [ . . .]. Auke Wierda (1846-1922) was getrouwd met Lijsbert Douwes van der Weg. Auke is in Genum geboren in de gemeente Ferwerdaradeel en Lijsbert is geboren in Hallum. Zij trouwden op 15 mei 1869. Na zeven maanden werd hun eerst kind, Antje, geboren toen zij nog in Hallum woonden. Op 16 januari 1872 werd hun tweede kind Douwe geboren en wel in Tzummarum. Daarna kregen Auke en Lijsbert nog vier kinderen die allemaal in Tzummarum zijn geboren: Jacob (1874-1950), Sijtske (1876-1958), Janke (1878) en Dirkje (1881). Auke Wierda en Liesbeth Douwes van der Weg Wanneer Auke en Lijsbert naar Firdgum zijn verhuisd, is mij niet bekend. Maar op enig moment werd Auke Wierda pachter van de boerderij aan de Camstrawei die eigendom was van Jonkheer H.W. de Blocq van Scheltinga in Velp. Een advertentie uit de Leeuwarder Courant vermeld dat Auke en Lijsbert in mei 1894 hun 25-jarig huwelijk vieren. Zij woonden toen in Firdgum. In de Leeuwarder Courant heeft Auke ook een paar keer een advertentie geplaatst waarin hij vraagt om een vaste arbeider die met melken en met het bouwboerenwerk bekend is. In een andere advertentie vraagt hij om twee vaste arbeiders die goed kunnen melken. Uit de Leeuwarder Courant wordt ook de indruk gewekt dat hij goed boer is. Hij won regelmatig prijzen met zijn paarden. Auke was ook kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk van Firdgum en uit de overlijdens advertentie van Jelte Botes Posthumus (1852-1902) blijkt dat hij Auke Lees meer

9 08, 2014

Antje Ennema-Dijkstra en familierelaties

2014-11-28T18:44:51+00:009 augustus, 2014|2 Reacties

Begin dit jaar mailde Piter Tigchelaar mij en hij stuurde ook een paar foto's mee. Piter en ik hadden al eens vaker contact gehad met elkaar en ook hij volgt de ontwikkelingen op de website van Minnertsga vroeger. De foto's die Piter stuurde hebben te maken met de familie Ennema en Kamstra. Antje Johannes Ennema-Dijkstra en dochter Aafke   Een van de foto's die Piter mij stuurde stond al een tijdje 'onaangeroerd' in mijn computerarchief, met de bedoeling nog wat meer familiegegevens van de Ennema's en de Kamstra's bij elkaar te zoeken en er een verhaal van te maken. Maar voor je het weet ben je met de hele familie aan het uitzoeken omdat er allemaal familiebanden blijken te liggen met andere Minnertsgeaster families. En dan blijkt ook dat ik zelf al een paar foto's had die ik via een gerelateerde familie heb gekregen die ook in dit verhaal passen. Enfin . . . . allemaal weer stof om een verhaal samen te stellen. Op de foto die ik van Piter kreeg, staat Antje Ennema-Dijkstra en haar jongste dochter Aafke. Antje is geboren op 18 november 1866 in Minnertsga. Op 23-jarige leeftijd treed zij in het huwelijk met de 27-jarige Enne Ennema uit Tzummarum. Hij is geboren op 1 april 1863. Antje en Enne kregen zes kinderen: Tjerk (1891), Tetje (1893), Ytje (1896), Johannes (1898) en Aafke (1901). Het gezin woonde in waarschijnlijk onder Tzummarum aan de zeedijk op Koehool. Enne is arbeider en overleed op 44-jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw achter met de zes kinderen waarvan de oudste toen 16 jaar was en de jongste 6 jaar. Moeder Antje moest toen zelf de kost verdienen om haar gezin te onderhouden. Zij ventte met een hondenkar langs de huizen in de omgeving. Wat zij precies verkocht is niet bekend, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid een beperkt assortiment levensmiddelen zijn geweest. Op de foto zit rechts van Antje Ennema-Dijkstra de hond die zij gebruikte om de kar te trekken. Volgens Piter Tigchelaar had zij ook een winkeltje aan huis. Aafke Ennema en Jan Kamstra Ik schreef al dat ik zelf ook een paar foto’s in bezit had die ik via een, zo blijkt nu, gerelateerde familie heb gekregen. Hoe zit dát dan? Wel . . . . . . de jongste dochter uit het gezin Ennema-Dijkstra, Aafke (1901-1977), trouwde op 23-jarige leeftijd met toen 28-jarige Jan Kamstra (1897-1972) uit St. Jacobiparochie. Jan was het achtste kind uit het huwelijk van Reinder Kamstra en Pietje Hessels Miedema. Pietje Hessels is een dochter van Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra. En zo zijn we weer terug in Minnertsga want Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra woonden in Minnertsga waar ook hun dochter Pietje werd geboren die met Jan Kamstra trouwde. Oké dan nog een stapje verder in de familiegeschiedenis. Pietje haar broer Jan Hessels, trouwde met Gelbrich Tuinhof. Uit dat huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder de Grietje Miedema, de beppe van mijn vrouw Gelly. Lees meer

11 01, 2014

Hendrikus Joukema overlijdt bij aankomst uit Amerika

2014-01-11T10:38:32+00:0011 januari, 2014|0 Reacties

‘As it moat dan moatte wy der no noch hinne’, zullen Hendrikus Joukema en zijn vrouw in 1925 tegen elkaar hebben gezegd. Hun jongste zoon Jouke was op 25-jarige leeftijd naar Amerika geëmigreerd. Jouke is toen met het schip de ‘Rotterdam’ van de Holland-Amerika lijn daar naar toe gegaan en is op 22 juni 1914 op Ellis Island aangekomen. Vlnr. Froukje, mem Trijntje, Sijtske, heit Hendrikus, Jouke, Dirk.   Jouke is in Chicago getrouwd met Mildred Eva Schaflein en zij kregen een zoon en een dochter. Het ging Jouke (Joseph Henry zoals hij zich noemde) kennelijk financieel goed dat hij geld genoeg had om zijn ouders enkele jaren vóór 1925 te bezoeken. Tijdens dat bezoek had hij er bij zijn ouders, die al aardig op leeftijd waren, erop aangedrongen om hem en zijn gezin een keer komen te bezoeken in Amerika.   Op 29 juli 1925 vertrokken de toen 72-jarige Hendrikus Joukema en 74-jarige vrouw Trijntje Dijkstra voor een reis naar hun zoon in Amerika. Het was een langdurig verblijf bij hun zoon en zijn gezin, want je ging in die tijd niet zomaar even voor een paar weken naar de overkant van de grote plas. Het voldeed de oudjes prima in het verre Amerika want ze schreven regelmatig opgewekte brieven naar hun familie en kennissen in Minnertsga. Na bijna tien maanden in Amerika te zijn geweest vertrokken Hendrikus en zijn vrouw weer naar Nederland in het bijzijn van hun zoon Jouke en zijn gezin. Dat had een bijzondere reden omdat Hendrikus en Trijntje op 18 mei 1926 hun 50-jarig huwelijk zouden vieren. En dat moest gebeuren in Minnertsga in het bijzijn van de andere kinderen en familieleden. De datum van aankomst in Rotterdam was bepaald op 11 mei. In het dorp werd de thuiskomst van Hendrikus en Trijntje druk besproken. Het was de bedoeling dat zij in Minnertsga van de trein – Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij - af werden gehaald door het muziekkorps Oranje. Helaas kwam het niet zover want bij aankomst in Rotterdam bleek Hendrikus ziek te zijn. De beide dochters in Minnertsga ontvingen toen een telegram dat hun ouders in Rotterdam bleven bij hun broer Dirk die daar woonde. Een dag later kwam er weer bericht . . . . . met slecht nieuws dat hun vader inmiddels was overleden. In plaats dat er vreugde heerste bij de familie en de mensen in het dorp, heerste er toen diepe droefheid. Hendrikus en Trijntje hadden samen de overtocht gemaakt, maar het laatste stuk moest de oude vrouw zonder haar man afleggen. Voordat Hendrikus naar Amerika vertrok, had hij de wens uitgesproken dat hij eenmaal hoopte begraven te worden op het kerkhof van Minnertsga. Hoe kan het de mens vergaan, want drie dagen voor de heugelijke gebeurtenis van het 50-jarig huwelijk is hij begraven op het kerkhof van Minnertsga. Geheel links Hendrikus Joukema Hendrikus is tijdens zijn leven boerenarbeider geweest. Mogelijk dat hij ook bij de landbouwer Simon Brouwers, die in de boerderij aan de Lees meer

Ga naar de bovenkant