Tjessingawei 1

Situatie 2005

Deze boerderij draagt de naam: Groot Orxsma. In 1700 was dit een zogenaamde stemdragende boerderij met 118 pondemaat land. In de volksmond werd dit vroeger Jacob Haima’s-spul genoemd. Na deze Jacob is Simon Dijkstra er boer geweest en daarna zal Johannes Kramer op de boerderij gekomen zijn. De boerderij is later door de familie Jan Nagel (1909-1988) bewoond geweest die er een loonbedrijf exploiteerde.

Over het bedrijf van Nagel kijk op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel/ en ook op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel-vervolg/

Huisnummering

1925: 355
1931: 378
1953: Tjessingawei 1

Bewoning en eigenaarsschap

Simon Dijkstra

Johannes Kramer en Janke Holwerda

Jan Kramer (zoon vorige bewoner) en Elisabeth Jager

Cornelis Nagel en Wietske Miedema

Jan Nagel (zoon van vorige bewoner) en Aaltje Elsinga

Familie Hoekstra

Beeldcollectie

Situatie 1995 – 1996

Situatie omstreeks jaren ’60

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]