Scheltingawei 6

Watze van der Wal heeft het pand in de jaren ’20 van de vorige eeuw laten bouwen. Hij was van 1914 – 1918 paardenslager. Later is hij een varkensmesterij begonnen.

Huisnummering

1925: 122
1931: 122
1953: Scheltingawei 6

Bewoning en eigenaarsschap

Watze van der Wal en Froukje Marten Hoekstra

Okke de Roos en Pierie de Vries

Familie Meersma

Jappie Bosgra (timmerbedrijf)

Beeldcollectie

Situatie omstreeks 1955 (3e pand rechts)

Situatie 1995 – 1996

Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods

Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods.

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]