HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
 NIEUW 
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Fotonummer: 5139.
Gymnastiekvereniging met Aafke (Faber) de Groot (1923-2019). Datering foto onbekend.
Hervormde jonge vrouwenvereniging
 NIEUW 
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Fotonummer: 5138.
Hervormde jonge vrouwenvereniging waarschijnlijk kort na WOII tijdens een reisje. 5. Oepke Jensma, 10. Gepje Joostema - Faber, 17. Aafke Faber - de Groot, 20. Gellie Sietske Zoodsma
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5137.
Muziekkorps Oranje op de hoek Skoalstrjitte - Hermanawei. Voorop Jan Zoodsma (1894-1972). Datering foto onbekend.
Mollema, Elsinga en Miedema
 NIEUW 
Mollema, Elsinga en Miedema
Fotonummer: 5136.
Grafzerk van Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra. Locatie begraafplaats Sexbierum.
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5135.
Muziekkorps Oranje met links voor Jacobus Faber. Datering foto onbekend.
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
 NIEUW 
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Fotonummer: 5134.
Hijltje Pars (1890-1971) en Neeltje Zwart (1897-1978).
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
 NIEUW 
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Fotonummer: 5133.
Sikke Alberts de Groot (1881-1974). Hij was getrouwd met Hijlkje Mollema (1884-1960)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
 NIEUW 
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5132.
Hijlkje Mollema (1884-1960). Zij was getrouwd met Sikke Alberts de Groot (1881-1974).

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Fotonummer: 5078.
Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1949) huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847. Zie PDF bibliotheek op deze website om het hele document te bekijken.
L. van Dokkumburg - Berlikum
L. van Dokkumburg - Berlikum
Fotonummer: 5060.
Zie voor meer informatie inventaris archiefstukken op deze website.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fotonummer: 5033.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn mei 1970
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Fotonummer: 5029.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F. Hout- en Bouwmaterialen
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Fotonummer: 5028.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S. (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) voor de laatste passagierstrein die in Minnertsga is geweest. Daarna is het spoortracé opgebroken.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
 NIEUW 
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga
Spoorwegtracé Sexbierum - Pietersbierum
Spoorwegtracé Sexbierum - Pietersbierum
Spoorwegtracé Sexbierum - Pietersbierum in 1905
Diesellocomotief bij Holwerd
Diesellocomotief bij Holwerd
Diesellocomotief bij Holwerd. Foto november 1972
Koninklijke trein NFLS 1905
Koninklijke trein NFLS 1905
Op 27 september 1905 bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan Friesland. Zij maakte een treinreis met de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) langs Stiens, St. Annaparochie en Sexbierum waar de trein vijf minuten stopte voor een huldebetuiging.
Treinstation Sexbierum - Pietersbierum 1912
Treinstation Sexbierum - Pietersbierum 1912
Treinstation Sexbierum - Pietersbierum in 1912. Hier kwam de passagierstrein van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij).
Treinstation Midlum - Herbaijum
Treinstation Midlum - Herbaijum
Treinstation Midlum - Herbaijum in 1960. Hier kwam de passagierstrein van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij).
Treinstation Wijnaldum
Treinstation Wijnaldum
Treinstation Wijnaldum. Hier kwam de passagierstrein van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij). Jaartal foto onbekend.
Goederentrein bij Britsum
Goederentrein bij Britsum
Goederentrein over het spoor bij Britsum op 4 januari 1990.
Wachterswoning trein Stiens - Harlingen
Wachterswoning trein Stiens - Harlingen
Wachterswoning op het spoortraject Stiens - Harlingen. De foto is gemaakt op 26 juni 1977. Over het spoortraject liepen de treinen van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij).
Goederentrein Cornjum
Goederentrein Cornjum
Goederentrein bij Cornjum op 21 februari 1994.
Treinstation Jelsum
Treinstation Jelsum
Treinstation Jelsum in 1930. Over het spoor liepen de passagiers- en goederentreinen van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij).
Halte trein Leeuwarden
Halte trein Leeuwarden
Halte trein Leeuwarden op 4 april 1958. Over het spoortraject liepen de passagiers- en goederentreinen van de NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij).
Trein bij Stiens
Trein bij Stiens
Trein ter hoogte van de Z.P.C. in Stiens. Foto 1 mei 1976.
Goederentrein Wier
Goederentrein Wier
Het spoortraject van de goederentreinen van de NS liep rakelings langs de woningen in Wier. Foto januari 1965.
Spoortraject Wier
Spoortraject Wier
Het spoortraject liep dwars door Wier. Jaartal foto onbekend.
Goederentrein Berlikum
Goederentrein Berlikum
Het spoortraject van de goederentrein van de NS liep dwars door het dorp Berlikum. Foto 4 april 1958.
Goederentrein Beetgumermolen
Goederentrein Beetgumermolen
De laatste goederentrein door Beetgumermolen op 2 januari 1958.
Spoortraject Berlikum
Spoortraject Berlikum
Spoortraject van de goederentrein door Berlikum. Foto 4 april 1958.
Halte spoorlij Franeker - Tzummarum
Halte spoorlij Franeker - Tzummarum
Halte langs de spoorlijn Franeker - Tzummarum. Foto 1936.
Passagierstrein Tzummarum
Passagierstrein Tzummarum
Aankomst van de eerste passagierstrein in Tzummarum. Foto 1 december 1902.
Pietersbierum Rederijkerskamer Ons Genoegen
Pietersbierum Rederijkerskamer Ons Genoegen
Rederijkerskamer Ons Genoegen (Pietersbierum-Sexbierum). Namen zijn niet bekend. Foto is gemaakt in 1964.
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Auke Lettinga (1855-1943) en Dirkje de Jong (1854-1940) tijdens HET 50-jarig huwelijksjubileum. Auke was timmerman, aannemer en gemeente architect.
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Auke Lettinga (1855-1943) en Dirkje de Jong (1854-1940). Auke was timmerman, aannemer en gemeente architect.
Durk Bouma (zeedijk)
Durk Bouma (zeedijk)
Durk Bouma visser en wonende aan de zeedijk Koehool. Foto november 1988.
Durk Bouma
Durk Bouma
Durk Bouma visser en wonende aan de zeedijk Koehool. Foto november 1988.
Geart en Pietje Andringa
Geart en Pietje Andringa
Geart en Pietje Andringa wonende in de boerderij aan de zeedijk op Koehool. Foto november 1988.
Koehool boerderij Andringa
Koehool boerderij Andringa
Boerderij van Geart en Pietje Andringa aan de zeedijk, Koehool. Foto november 1988.
Broer en zus Bonnema
Broer en zus Bonnema
Broer en zus Auke en Griet Bonnema bij hun woning aan de zeedijk, Koehool. Foto november 1988.
Slachte nummer 1
Slachte nummer 1
Woning aan de zeedijk, slachte nummer 1 onder Sexbierum.
Familie Bonnema
Familie Bonnema
Vlnr: Auke Bonnema (56), Griet Bonnema (60) en Trientje Bonnema-Bonnema (87). Foto december 1983, Leeuwarder courant 10-12-1983.
Woningen aan de zeedijk
Woningen aan de zeedijk
Woningen aan de zeedijk Koehool. Foto december 1983. Leeuwarder courant 10-12-1983.
Echtpaar Boomstra
Echtpaar Boomstra
Echtpaar Boomstra bij hun woning aan de zeedijk. Foto december 1983. Leeuwarder courant 10-12-1983.
Gezin ds. Cazemier
Gezin ds. Cazemier
Gezin ds. Cazemier van Oosterbierum.
Nota J.A. Zoethout 1921
Nota J.A. Zoethout 1921
Kruideniers- en Grutterswaren, Tabak en sigaren, Wijnen, Likeuren, Matten, Wollen garens, Manufacturen enz. Deze winkel was gevestigd in Tzummarum.
IJsbaan St. Jacobiparochie
IJsbaan St. Jacobiparochie
Deze foto heeft lange tijd als onbekend vermeld gestaan in de beeldbank. Maar dankzij Klaas Struiksma heeft de foto nu meerwaarde gekregen nu bekend is waar dit is. Het is de ijsbaan in St. Jacobiparochie. Het beeld stemt overeen met het bekijken van luchtfoto's. Eigenlijk hoort deze foto niet bij Minnertsga vroeger, maar het fotonegatief maakte deel uit van een stapeltje waar Minnertsgaasters op voorkomen.
IJsbaan St. Jacobiparochie
IJsbaan St. Jacobiparochie
Deze foto heeft lange tijd als onbekend vermeld gestaan in de beeldbank. Maar dankzij Klaas Struiksma heeft de foto nu meerwaarde gekregen nu bekend is waar dit is. Het is de ijsbaan in St. Jacobiparochie. Het beeld stemt overeen met het bekijken van luchtfoto's. Eigenlijk hoort deze foto niet bij Minnertsga vroeger, maar het fotonegatief maakte deel uit van een stapeltje waar Minnertsgaasters op voorkomen.
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Deze personen waren aanwezig op de trouwdag van Willem Jetses Hogerhuis (Minnertsga) en Tjitske Haima (Tzummarum). Zij zijn getrouwd op 29-05-1941. De foto is gemaakt bij de boerderij Sixma aan de Swaerderwei in Tzummarum. Herkent u een of meerdere personen? Stuur dan uw reactie via het contactformulier.
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Deze personen waren aanwezig op de trouwdag van Willem Jetses Hogerhuis (Minnertsga) en Tjitske Haima (Tzummarum). Zij zijn getrouwd op 29-05-1941. De foto is gemaakt bij de boerderij Sixma aan de Swaerderwei in Tzummarum. Herkent u een of meerdere personen? Stuur dan uw reactie via het contactformulier.