De gemoederen houden ons bezig met het achterhalen van de namen van de mensen in de sjees. Wie is toch dat jonge stel? Is het wel een stel of zijn het broer en zus van elkaar? Deze en nog meer vragen houden ons bezig. Ik spreek van ‘ons’ omdat Jelle Feenstra deze foto heeft aangeleverd en wij allebei graag willen weten wie er op staan. Dan krijgt de foto meer waarde; wat die foto overigens nu al heeft voor ons omdat we er zo mee bezig zijn.

Wie zijn dit?

Joahnnes en Sijmentje Joostema-Meerstra

Wat weten we?

De foto is gemaakt achter de boerderij van Johannes en Sijmentje Joostema-Meerstra aan de Tilledijk. Dat blijkt wel uit de foto die Wopke Klaver er bij heeft gezocht. Jelle Feenstra meld dat de foto uit het familiealbum (of schoenendoos) komt van zijn ‘heit’ die de foto heeft gekregen via de Boomsma-lijn. Daarom  zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat het Martzen Boomsma en Jan Abrahams Joostema moesten zijn die in de sjees zaten. Maar is dat ook zo?

 

 

Hoe is Boomsma gerelateerd aan Joostema?

Martzen Gatzes Boomsma trouwde op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Abrahams Joostema, zoon van Abraham Heins Joostema en Jeltje Pieters Steensma. Martzen is geboren op 13 januari 1867 en Jan Joostema op 13 oktober 1867.

Maar Martzen en Jan hebben niet op de boerderij gewoond. Volgens het boek: ‘Gezinshoofden per adres. Minnertsga in de jaren ’20 en ’30’ heeft Dooitze Zwart de bewoners op adressen in kaart gebracht. In zijn boek wordt Willem Jelgerhuis als eerste genoemd op dit adres, opgevolgd door Adolf Jelgerhuis en later Johannes Joostema (en Sijmentje Meerstra) als bewoner. Het eerste kind van Johannes en Sijmentje word in 1924 in Firdgum geboren. Dan woont het jonge gezin dus nog niet in Minnertsga. Als hun tweede kind wordt geboren in 1926, dan woont het gezin in Minnertsga en met het oog op de gegevens uit het boek van Dooitze Zwart kan dat kloppen.

 

Zijn de mensen in de sjees dan Johannes Joostema en Sijmentje Meerstra?

Als we er van uit gaan dat de foto op of kort nadat Johannes en Sijmentje op de boerderij kwamen te wonen, dan zijn zij tegen óf rond de dertig. Naar mijn idee zijn de mensen in de sjees ook rond die leeftijd. Tot dusver heb ik dan ook geen andere reden om aan te nemen dat zij het niet zijn, temeer omdat Jan Abrahams Joostema en Martzen Boomsma een ‘omke en tante’ waren van Johannes Joostema. Het kan zijn dat ‘omke en tante’ een exemplaar hebben gekregen van deze prachtige foto.

Koninginnefeest

Ik laat bovenstaande tekst nog een paar dagen in mij omgaan en de vraag die mij voortdurend bezighoudt is, kan ik nog meer bronnen raadplegen die mijn gedachtegang kunnen bevestigen? Dan bedenk ik mij dat het niet een alledaags tafereel is, maar dat het wellicht met feestelijkheden heeft te maken. In die tijd, waarvan ik vermoed dat de foto is genomen, was het Koninginnefeest op 31 augustus een jaarlijks terugkerend gebeuren in Minnertsga. Dat waren feesten met ringrijden met paard en wagen of op versierde fietsen en andere volksvermaken.

Dooitze Zwart heeft in 1997 zo’n 335 artikelen uit de periode 1920 – 1930 uit de Franeker Courant overgetikt en in boekvorm uitgegeven. Daarin staan soms uitgebreide verslagen van de Koninginnefeesten. Ik begin achterin het boek en blader van 1930 terug in de tijd. Allemaal uitslagen van mensen met eerste, tweede en derde prijzen voor ringrijden, tot en met stoelendans en alles wat daar tussen zit aan volksvermaak.

Bij het artikel dat 1 september 1925 in de krant heeft gestaan heb ik beet. Ik citeer:

‘Minnertsga – ’t Weer leek in den morgen niet gunstig om te gaan feestvieren. De regenbuien volgende elkaar vlug op en de lucht dreigde als zou het dezen dag geen droog weer worden. Het bestuur van de Oranjevereniging kwam bijeen, raadpleegde barometer en weerprofeten en besloot: niet uitstellen, maar beginnen. De oude klok luidde den feestdag nu in. ’t Muziekcorps maakte een kleine rondgang en daarna nam de keuring der tuigpaarden een aanvang. De eerste prijs werd gewonnen door Joh. Joostema, 2e prijs D. Boersma, 3e prijs P. de Groot’.

Hebbes . . . . . dit is een extra bevestiging dat de mannelijke persoon in de sjees Johannes Joostema moet zijn; alles overziend kan het bijna niet anders. Bij de Koninginnefeesten die later zouden volgen wordt niet over het onderdeel tuigpaarden gesproken. Mogelijk was dit eenmalig en zo bijzonder dat er dus een foto van bewaard is gebleven.

Ik zet nu een punt achter mijn zoektocht. Het zou nu nog mooi zijn als nazaten van Johannes en Sijmentje Joostema mijn/ons resultaat van deze zoektocht kunnen bevestigen door herkenning van de gezichten.