Deze keer aandacht voor twee mooie groepsfoto’s van de Christelijke Jongelingsvereniging uit 1964 en 1965. Op de foto’s staan natuurlijk veel bekende gezichten. Jelle Feenstra had de foto’s al op de Facebook-pagina van Minnertsga vroeger gezet en met behulp van anderen zijn de namenlijstje bij de foto’s compleet gemaakt. 

200 Reisje C.J.V. Minnertsga 1964 Staand vRnl Tjeerd Boomsma,O, O, Tytsje Terpstra - kopie-resize

1 Bram Joostema, 2 Piet Miedema, 3 Aldert Nagel, 4 Griet Zoodsma, 5 Sietske de Bos – Zuidema, 6 Ale Miedema,  7 Geertje Postumus, 8 Pieter Haagsma, 9 Ane Post, 10 Anne Sijbesma, 11 Lieuwe M. Meijer, 12 Teake Groeneveld, 13 Dirk Vis, 14 Piet van Dijk, 15 Hennie Jensma, 16 Minkje van Dijk, 17 Hein Haagsma, 18 Metje Visbeek, 19 Jan Zoodsma, 20 Jacob Groeneveld, 21 Geesje van Dijk,  22 Klaas Vis, 23 Pieter de Groot, 24 Renze Jelgerhuis, 25 Tytsje Terpstra, 26 Lieuwe Meijer, 27 Anneke de Groot, 28 Tjeerd Boomsma,  29 Bettie Vis, 30 Ulbe Wassenaar.

42 C.J.V. Minnertsga 1965 - kopie

1 Hette Terpstra, 2 Sietske de Bos-Zuidema, 3 Piet Miedema, 4 Minke Zoodsma, 5 Tjeerd Boomsma, 6 Metje Visbeek, 7 Ale Miedema, 8 Anneke Jepma, 9 Aldert Nagel, 10 Geertje Postumus, 11 Harm Norbruis, 12 Bram Joostema, 13 Hein Haagsma (chauffeur),  14 Piet van Dijk. 15 Geertje de Jong, 16 Hennie Jensma, 17 Djoke de Groot, 18 Griet Zoodsma, 19 Frits Groeneveld, 20 Anneke de Groot, 21 Tytsje Terpstra, 22 Anne Post, 23 Jan Joostema, 24 Geeske van Dijk, 25 Jappie Groeneveld, 26 Mennie de Roos, 27 Teake Groeneveld, 28 Sytske Faber, 29 Lieuwe Meijer, 30 Griet van der Kuur, 31 Sikke de Groot, 32 Ulbe Wassenaar, 33 meester Jelte Cuperus.

 

Met dank aan Jelle Feenstra.

 

07-12-2015: naam nummer 16 bovenste foto toegevoegd (m.d.a. Willem Zuidema)