Familie Wierda – Van der Weg

2015-09-06T09:22:22+00:006 september, 2015|2 Reacties

Met de verhalen over Minnertsga vroeger probeer ik mij, topografisch gezien, te beperken tot het dorpsgebied van Minnertsga. Maar af en toe zijn er gegevens bekend en heb je prachtige foto’s om een verhaal te schrijven, maar dat verhaal gaat dan verder dan het dorpsgebied van Minnertsga. En dan zit je met het dilemma; zet ik het verhaal en de foto’s wel op de website of doe ik het niet. Het verhaal van Auke Wierda en Lijsbert (Lijske) Douwes van der Weg uit Firdgum, zet ik toch maar op de website want via-via komen we toch weer in Minnertsga terecht. Boerderij Camstrawei, Firdgum Het verhaal begint bij de foto die ik toegezonden kreeg van Gijs Vlothuizen. Hij had mij al meer foto’s gestuurd van de Miedema’s, maar nu stuurde hij een foto van een boerderij met de vraag: “Waar is dit?” Die vraag te beantwoorden was voor mij niet zo moeilijk. Het is de boerderij aan de Camstrawei onder Firdgum op de hoek met de Hoarnestreek. Gijs kon de foto van de boerderij niet helemaal plaatsen binnen zijn familie. De foto kwam uit de stapel foto’s van zijn oma Liesbeth Jantje Miedema. Dat gaf dus aanleiding om op onderzoek uit te gaan. De boerderij komt voor in het boek dat Gosse Vogel en Klaas Sweart in 1996 hebben samengesteld. Daarin staan vrijwel alle boerderijen en gernierspleatskes binnen de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel. In het boek staat: Yn’t begjin fan dizze ieuw waard dizze pleats troch bebuorke Auke Wierda [ . . .]. Auke Wierda (1846-1922) was getrouwd met Lijsbert Douwes van der Weg. Auke is in Genum geboren in de gemeente Ferwerdaradeel en Lijsbert is geboren in Hallum. Zij trouwden op 15 mei 1869. Na zeven maanden werd hun eerst kind, Antje, geboren toen zij nog in Hallum woonden. Op 16 januari 1872 werd hun tweede kind Douwe geboren en wel in Tzummarum. Daarna kregen Auke en Lijsbert nog vier kinderen die allemaal in Tzummarum zijn geboren: Jacob (1874-1950), Sijtske (1876-1958), Janke (1878) en Dirkje (1881). Auke Wierda en Liesbeth Douwes van der Weg Wanneer Auke en Lijsbert naar Firdgum zijn verhuisd, is mij niet bekend. Maar op enig moment werd Auke Wierda pachter van de boerderij aan de Camstrawei die eigendom was van Jonkheer H.W. de Blocq van Scheltinga in Velp. Een advertentie uit de Leeuwarder Courant vermeld dat Auke en Lijsbert in mei 1894 hun 25-jarig huwelijk vieren. Zij woonden toen in Firdgum. In de Leeuwarder Courant heeft Auke ook een paar keer een advertentie geplaatst waarin hij vraagt om een vaste arbeider die met melken en met het bouwboerenwerk bekend is. In een andere advertentie vraagt hij om twee vaste arbeiders die goed kunnen melken. Uit de Leeuwarder Courant wordt ook de indruk gewekt dat hij goed boer is. Hij won regelmatig prijzen met zijn paarden. Auke was ook kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk van Firdgum en uit de overlijdens advertentie van Jelte Botes Posthumus (1852-1902) blijkt dat hij Auke Lees meer