9 08, 2014

Antje Ennema-Dijkstra en familierelaties

2014-11-28T18:44:51+00:009 augustus, 2014|2 Reacties

Begin dit jaar mailde Piter Tigchelaar mij en hij stuurde ook een paar foto's mee. Piter en ik hadden al eens vaker contact gehad met elkaar en ook hij volgt de ontwikkelingen op de website van Minnertsga vroeger. De foto's die Piter stuurde hebben te maken met de familie Ennema en Kamstra. Antje Johannes Ennema-Dijkstra en dochter Aafke   Een van de foto's die Piter mij stuurde stond al een tijdje 'onaangeroerd' in mijn computerarchief, met de bedoeling nog wat meer familiegegevens van de Ennema's en de Kamstra's bij elkaar te zoeken en er een verhaal van te maken. Maar voor je het weet ben je met de hele familie aan het uitzoeken omdat er allemaal familiebanden blijken te liggen met andere Minnertsgeaster families. En dan blijkt ook dat ik zelf al een paar foto's had die ik via een gerelateerde familie heb gekregen die ook in dit verhaal passen. Enfin . . . . allemaal weer stof om een verhaal samen te stellen. Op de foto die ik van Piter kreeg, staat Antje Ennema-Dijkstra en haar jongste dochter Aafke. Antje is geboren op 18 november 1866 in Minnertsga. Op 23-jarige leeftijd treed zij in het huwelijk met de 27-jarige Enne Ennema uit Tzummarum. Hij is geboren op 1 april 1863. Antje en Enne kregen zes kinderen: Tjerk (1891), Tetje (1893), Ytje (1896), Johannes (1898) en Aafke (1901). Het gezin woonde in waarschijnlijk onder Tzummarum aan de zeedijk op Koehool. Enne is arbeider en overleed op 44-jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw achter met de zes kinderen waarvan de oudste toen 16 jaar was en de jongste 6 jaar. Moeder Antje moest toen zelf de kost verdienen om haar gezin te onderhouden. Zij ventte met een hondenkar langs de huizen in de omgeving. Wat zij precies verkocht is niet bekend, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid een beperkt assortiment levensmiddelen zijn geweest. Op de foto zit rechts van Antje Ennema-Dijkstra de hond die zij gebruikte om de kar te trekken. Volgens Piter Tigchelaar had zij ook een winkeltje aan huis. Aafke Ennema en Jan Kamstra Ik schreef al dat ik zelf ook een paar foto’s in bezit had die ik via een, zo blijkt nu, gerelateerde familie heb gekregen. Hoe zit dát dan? Wel . . . . . . de jongste dochter uit het gezin Ennema-Dijkstra, Aafke (1901-1977), trouwde op 23-jarige leeftijd met toen 28-jarige Jan Kamstra (1897-1972) uit St. Jacobiparochie. Jan was het achtste kind uit het huwelijk van Reinder Kamstra en Pietje Hessels Miedema. Pietje Hessels is een dochter van Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra. En zo zijn we weer terug in Minnertsga want Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra woonden in Minnertsga waar ook hun dochter Pietje werd geboren die met Jan Kamstra trouwde. Oké dan nog een stapje verder in de familiegeschiedenis. Pietje haar broer Jan Hessels, trouwde met Gelbrich Tuinhof. Uit dat huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder de Grietje Miedema, de beppe van mijn vrouw Gelly. Lees meer

14 04, 2013

I-pod van oerbeppe Gatske begin jaren ’50

2014-01-05T11:38:48+00:0014 april, 2013|2 Reacties

Op de Facebook-pagina van ‘Minnertsga vroeger’ verschijnen steeds meer mooie foto’s van vroegere dorpsbewoners, oude dorpsgezichten en portret- en familiefoto’s. Fotoalbums worden doorgekeken en schoenendozen worden omgekeerd om maar weer wat mooie foto’s op Facebook te kunnen zetten. En bij die foto’s wordt vaak in een korte bewoording een herinnering geschreven of de foto’s worden aangevuld met namen. Het is fantastisch om deze herinneringen en informatie op deze wijze met elkaar te delen.   Zelf heb ik ook nog maar eens een oude foto opgezocht die toch ook wel heel bijzonder is. Op de foto staat mijn oerpake Hendrik Bouma met zijn vrouw, mijn oerbeppe Gatske Tighelaar. Oerpake Hendrik Bouma is geboren op 9 oktober 1870 in Berlikum. Hij trouwde op 25-jarige leeftijd met de toen 21-jarige Gatske Tigchelaar. In februari 1897 werd hun eerste kind geboren. Later zouden er nog zeven volgen. De kinderen zijn geboren in Beetgum, Berlikum, Dronrijp, Minnertsga, Firdgum en Menaldum. Dat had te maken met het feit dat Hendrik arbeider was en van de ene boer naar de andere ging te werken. Over het algemeen waren arbeiders een jaar in dienst bij de boer. In de buurt van de boerderij stonden vaak een paar arbeiderswoningen waar de arbeider dat jaar dat hij in dienst was kon wonen. Voor zover er over een arbeidscontract kon worden gesproken, ging het arbeidscontract in op 12 mei en liep tot 12 mei in het jaar daarop. Oorspronkelijk was 1 mei de datum waarop een nieuw arbeidscontract en ook de pachtcontracten van boeren werd aangegaan. Toen in 1700-1701 ook in Friesland overgegaan werd van de Juliaanse op de Gregoriaanse kalender veranderde 1 mei in 12 mei. Na 31 december 1700 volgde namelijk 12 januari 1701. In het Fries wordt 12 mei nog altijd "âlde maaie" genoemd, doelend dus op oude datum 1 mei. Op 12 mei werd er vroeger veel getrouwd. Het was op die datum, of er vlak voor of na die datum, druk op het gemeentehuis met het voltrekken van huwelijken. Vijftien paren in de echt verbinden op zo’n dag was geen bijzonderheid. Dirkjebuorren Henrdik en Gatske hebben het laatst gewoond in een woning op Dirkjebuorren. Daar stond vroeger nog het oude voorhuis van een afgebroken boerderij. In dat oude voorhuis waren verschillende wooneenheden gemaakt. Volgens een plattegrond die mijn vader ooit een keer heeft getekend van Dirkjebuorren waren er vier wooneenheden in gemaakt. Mijn oerpake- en beppe woonden in het tweede vanaf de voorkant gezien. In november 1923 trouwde hun zoon Gerrit (mijn pake) met Grietje de Jong en op 18 april 1924 werd in St. Annaparochie hun eerste kindje geboren. Een meisje met de naam Grietje. Pake Gerrit woonde later met zijn gezin in een kleine arbeiderswoning in de Mieden. Waarschijnlijk zijn de woonomstandigheden slecht geweest want toen mijn pake zijn vrouw in verwachting was van mijn vader in 1926, kreeg zij TBC. Na de bevalling werd het zo erg dat zij opgenomen moest worden in het sanatorium in Appelscha. In die periode kreeg Lees meer

Ga naar de bovenkant