21 03, 2015

Schat aan oude documenten en foto’s in bewaring

2015-03-21T03:33:01+00:0021 maart, 2015|1 Reactie

Zaterdag 14 maart  was het Bildts Dokumintasysintrum  “Op ‘e strún” in de Boppeslach in Minnertsga. De vrijwilligers van het Dokumintasysintrum  hebben een goede start gemaakt met het jubileumjaar door persoonlijk de dorpen in de gemeente te bezoeken met hun mobile expositie van oud foto’s, films, documenten en voorwerpen. Na de succesvolle “Op ‘e strún” in Nij Altoenae, St. Jacobiparochie en de Westhoek, was het afgelopen zaterdagmiddag de beurt aan Minnertsga. Het was gezellig druk in de Boppeslach en veel bezoekers spraken hun waardering uit over de expositie en de wijze waarop het Bildts Dokumintasysintrum  zich inzet voor het bewaren van al dat oude materiaal.  Op de expositie was ook gelegenheid om  documenten en foto’s in te laten scannen. Vaak willen mensen hun kostbare familie documenten en foto’s nog in eigen bezit houden, maar door deze te laten scannen wordt er wel een digitale kopie bij het Bildts dokumintasysintrum  bewaard gebleven die ook door anderen belangstellenden kunnen worden bekeken. Klik op rondjes dan wordt de naam zichtbaar. Wie weet nog meer namen? Net zoals in de andere drie dorpen, is er ook in Minnertsga van veel materiaal een digitale kopie gemaakt. Maar er is ook een schat aan origineel materiaal in bewaring gegeven. Zo is het archief van het gelegenheidskoor De Fryske Stimmen in bewaring gegeven. De Fryske Stimmen waren actief in de jaren ’50 – 60 van de vorige eeuw en hebben veel optredens verzorgd in het land voor de NCRV. Maar er kwam ook aanvullende informatie over de Minnertsgaaster houtsnij- kunstenaar en garagehouder Siebe Bergsma (1878-1954) voor het licht. Hij kreeg ooit van koningin Wilhelmina 25 gulden als stimuleringsprijs voor zijn werk. In de kerk van Minnertsga en Menaldum hangt nog houtsnijwerk van zijn hand. Verder is het fotoalbum van het afscheid van gymnastiekleraar Jaap Keizer aangeboden om de foto’s in te scannen. Jaap Keizer nam in 1982 afscheid van de Minnertsgaaster gymnastiekvereniging Sport Maakt Sterk. Heel bijzonder waren de twee kleine foto’s van het woonhuis op ‘de bult’ aan de Hoarnestreek 7, waar vroeger onder andere de families Nammensma en De Roos hebben gewoond. Op de ene foto staat de woning met daaraan vast een kleine stal voor bijvoorbeeld een koe en een geit en op de andere foto is die stal groter gemaakt en heeft de woning de omvang zoals die nu nog is. En zo zijn er nog veel meer bijzonder foto’s ingebracht. Er waren ook enkele bezoekers die voorwerpen hadden meegenomen. Zo kwam iemand met een prachtige aquarel van Minnertsga in een winterlandschap dat in 1944 is geschilderd door waarschijnlijk een onderduiker. Ook is er eremetaal met bijbehorende documenten van soldaat Van Dijk uit de Eerste Wereldoorlog ingebracht. Een andere bezoeker liet twee holle houten voorwerpen zien in de vorm van een torenklok. Binnenin stond in spiegelbeeld R. T. de Groot Minnertsga. Dit bleken botervormen te zijn waar boterklokken mee werden gemaakt. Die boterklokken werden gemaakt op de boerderij Groot Hermana waar Roelof Thomas de Groot (1830-1910) boer was. Deze voorwerpen zijn door Lees meer

17 08, 2014

Koor uit Minnertsga op tournee door het land

2020-06-23T17:40:17+00:0017 augustus, 2014|0 Reacties

Op Facebook had ik een closeup foto geplaatst van twee vrouwelijke leden van het koor de Fryske Stimmen. Daar kwamen enkele reacties op en daarom is het wel aardig om wat meer van dit koor te vermelden. Onderstaand artikel (behalve de foto's en de namen) komt uit de Hepkema’s Courant van 19 november 1948. De tekst is qua spelling iets aangepast aan deze tijd. Mochten er nog andere foto’s zijn van dit koor, dan hoor ik dat graag.   “God is mijn lied” heet het christelijke zangkoor in Minnertsga. Het bestaat ongeveer 20 jaar nu en telt 55 leden, 25 dames en 20 heren. Verdere antecedenten: het zingt in de afdeling uitmuntendheid en wordt geleid door de hoogst bekwame dirigent Binnert Posthuma. Hiermee zou de kous af zijn, maar dat is het niet. Het koor is namelijk ontdekt door de radio: er is contact gekomen tussen de NCRV en “God is mijn lied”, dat op 21 april van dit jaar aan een steravond van deze omroepmaatschappij in Leeuwarden meewerkte, waarbij alle zangers in (gehuurde) Friese kostuums waren gestoken. Dit optreden ging er in als koek, vandaar dat de NCRV nu met de Minnertsgaasters in zee is gegaan voor een tournee door ons land, die 30 avonden omvat. Deze foto is gemaakt in 1947. Bovenste rij vlnr: Neeltje Joostema, Welly Burry, Hiltje Joostema, Riemke Elzinga, Tine v.d. Schaar, Liskje v.d. Ploeg, Riemke v.d. Schaar, Griet Posthuma en Sietske Burry. Tweede rij: Gerrit Elzinga, Tine van Leeuwen, Piet Elsinga, Jantje Dijkstra, Gerrit Glazema, Wally Joostema, Wietske de Vries, Gepke Smits, Klaas Andringa, Maartje Terpstra, Berend Zijlstra en Feikje Elsinga. Derde rij: Cornelia Jager, Goffe S. Elsinga, Sietske Miedema, Tjepke Smits, Geppy Faber, Piet Krol, Akke Winsemius, Hein van der Mey, Annie Smits, Tjerk Elsinga, Froukje v.d. Schaar en Klaas de Haan. Vierde rij: Idske Wijnja, Betje Wijngaarden, Eke Dijkstra, Anneke Hollenga, Rinske Jager, Antje Posthumus, Maartje Glazema, Griet Kuzema, Janny Terpstra en Klaske Norder. Voorste rij: Klaske Faber, Kobus Faber, Cornelia Hamer, Henk Woudstra, Aaltje Tjallingii, Jantje Faber, dir. Bindert Posthuma, Afke de Groot, Ale Traivaille, Pietje Jensma, Klaas Hamer, Trynke Elsinga en Jouke Jouwersma (namen van K. de Haan, P. Hengst-Jensma en K. Hamer).   Aan een dergelijke vocale trektocht zit onnoemlijk veel vast. In de eerste plaats zijn de leden van het koor stuk voor stuk mensen, die de hele dag hun werk hebben in allerlei prozaïsche beroepen en er maar niet zo maar eventjes uit kunnen lopen om ergens in den lande aan een steravond mee te werken. Toch is hiervoor een oplossing gevonden, wat al een kranig organisatiestukje mag heten. Voorts was er het probleem van de geadoreerde kostuums. Huren of zelf kopen? Na veel wikken en wegen besloot men de kostuums te kopen, in zoverre: de vrouw van de voorzitter P. Elzinga knipte alle 35 kostuums voor de dames, die op haar beurt haar spullen in elkaar stikten. Elke heer werd door de kleermaker een broek aangemeten. De mutsen moesten de dames zelf aanschaffen, maar de oorijzers Lees meer

Ga naar de bovenkant