7 12, 2013

Wie zitten er in de sjees? (deel II)

2013-12-07T10:11:03+00:007 december, 2013|2 Reacties

De gemoederen houden ons bezig met het achterhalen van de namen van de mensen in de sjees. Wie is toch dat jonge stel? Is het wel een stel of zijn het broer en zus van elkaar? Deze en nog meer vragen houden ons bezig. Ik spreek van ‘ons’ omdat Jelle Feenstra deze foto heeft aangeleverd en wij allebei graag willen weten wie er op staan. Dan krijgt de foto meer waarde; wat die foto overigens nu al heeft voor ons omdat we er zo mee bezig zijn. Joahnnes en Sijmentje Joostema-Meerstra Wat weten we? De foto is gemaakt achter de boerderij van Johannes en Sijmentje Joostema-Meerstra aan de Tilledijk. Dat blijkt wel uit de foto die Wopke Klaver er bij heeft gezocht. Jelle Feenstra meld dat de foto uit het familiealbum (of schoenendoos) komt van zijn 'heit' die de foto heeft gekregen via de Boomsma-lijn. Daarom  zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat het Martzen Boomsma en Jan Abrahams Joostema moesten zijn die in de sjees zaten. Maar is dat ook zo?     Hoe is Boomsma gerelateerd aan Joostema? Martzen Gatzes Boomsma trouwde op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Abrahams Joostema, zoon van Abraham Heins Joostema en Jeltje Pieters Steensma. Martzen is geboren op 13 januari 1867 en Jan Joostema op 13 oktober 1867. Maar Martzen en Jan hebben niet op de boerderij gewoond. Volgens het boek: ‘Gezinshoofden per adres. Minnertsga in de jaren ’20 en ’30’ heeft Dooitze Zwart de bewoners op adressen in kaart gebracht. In zijn boek wordt Willem Jelgerhuis als eerste genoemd op dit adres, opgevolgd door Adolf Jelgerhuis en later Johannes Joostema (en Sijmentje Meerstra) als bewoner. Het eerste kind van Johannes en Sijmentje word in 1924 in Firdgum geboren. Dan woont het jonge gezin dus nog niet in Minnertsga. Als hun tweede kind wordt geboren in 1926, dan woont het gezin in Minnertsga en met het oog op de gegevens uit het boek van Dooitze Zwart kan dat kloppen.   Zijn de mensen in de sjees dan Johannes Joostema en Sijmentje Meerstra? Als we er van uit gaan dat de foto op of kort nadat Johannes en Sijmentje op de boerderij kwamen te wonen, dan zijn zij tegen óf rond de dertig. Naar mijn idee zijn de mensen in de sjees ook rond die leeftijd. Tot dusver heb ik dan ook geen andere reden om aan te nemen dat zij het niet zijn, temeer omdat Jan Abrahams Joostema en Martzen Boomsma een ‘omke en tante’ waren van Johannes Joostema. Het kan zijn dat ‘omke en tante’ een exemplaar hebben gekregen van deze prachtige foto. Koninginnefeest Ik laat bovenstaande tekst nog een paar dagen in mij omgaan en de vraag die mij voortdurend bezighoudt is, kan ik nog meer bronnen raadplegen die mijn gedachtegang kunnen bevestigen? Dan bedenk ik mij dat het niet een alledaags tafereel is, maar dat het wellicht met feestelijkheden heeft te maken. In die tijd, waarvan ik vermoed dat de foto is genomen, was het Koninginnefeest Lees meer

10 03, 2012

Groep Minnertsgeasters op de foto

2014-06-18T17:06:32+00:0010 maart, 2012|16 Reacties

Een groepsfoto uit de jaren  '50 van de vorige eeuw of begin jaren '60. Wie het weet mag het zeggen. Mijn vermoeden is dat de foto is gemaakt tijdens een reisje van de Landarbeidersbond, maar zeker ben ik daar niet van. Hier en daar ontbreken nog wat namen. Het zou mooi zijn als bezoekers van dit blog nog mensen herkennen. Klik op de foto om deze vergroot op het beeldscherm te krijgen.   Staand (vlnr) de mannen: Klaas Haarsma, Siebren Hoekstra, Jelte ?, Douwe de Jong, ?, Jacob Groeneveld, Ruurd Douma, Ate Helder, Tjeerd Haarsma, Nammele Herder, ? van der Ploeg, Jan Zuidema, Reinder Spoelstra, Anne Spoelstra, Sikke Groeneveld, Teakele Wiersma, ?, Dirk de Jong, Klaas Kramer. Staand (vlnr) de vrouwen: Tietje Haarsma-de Vries, Griet van der Wal-Kuiken naast haar man Klaas van der Wal, ?, Griet Hoekstra-Sijbesma, ?, Janke Schiphof, Anne Douma, Anne de Jong, ? van der Ploeg, Sjoerdje Kramer, ?, Ene de Jong, ?, ?, ?, Elizabeth Bennema-Bouma, Rieke (Hendrikje) Posthumus-Faber, Klaas Bennema, Kees Brolsma, Lolke Schiphof, Jelte Posthumus. Zittend (vlnr): Anne Wierstra, Ysbrand Bruinsma, Hendrika (Hinke) de Vries, ?, Teade de Vries, Fimke Veenstra-Wijma, Broer Veenstra, Tine Elzinga, Gerrit Elzinga, ?, Anna Herder, Aafke Bouma-de Ruiter, Gerrit Bouma, Andries Groenveld. Liggens (vlnr): Tolma, directeur van de LABO en de chauffeur Jelle Oetsma. - Klik hier - om de ontbrekende namen via email door te geven aan de auteur van dit blog. NB. de namen die doorgegeven zijn via de reacties zijn/worden toegevoegd aan de naamlijst.

Ga naar de bovenkant