29 12, 2023

Verborgen verleden: wie was Samuel Steenmeyer uit Sexbierum?

2023-12-30T06:51:01+00:0029 december, 2023|Reacties uitgeschakeld voor Verborgen verleden: wie was Samuel Steenmeyer uit Sexbierum?

Tijdens mijn onderzoek en studie naar de Sédyksters probeer ik ook zoveel mogelijk in chronologische volgorde de bewoners van de woningen in beeld te brengen. Het onderzoek naar de achttien woningen en bewoners die onder Oosterbierum vallen, zit in een afrondende fase. Daarna zijn de woningen onder Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum aan de beurt. Bij het onderzoek naar de bewoners van de boerderij Koehool kwam ik ene Samuel Steenmeyer tegen als eigenaar van deze boerderij die hij voor zijn zoon had aangekocht. Maar bij de zoektocht naar vader en zoon Steenmeyer kwam ik aardige vermeldingen tegen die mijn nieuwsgierigheid nog meer aanwakkerde dan die al is bij het onderzoek naar de Sédyksters. Omdat Samuel Steenmeyer niet zelf op de boerderij heeft gewoond, valt hij wat buiten de kaders van de Sédyksters. Daarom heb ik van hem maar een apart verhaal opgesteld. Wie was Samuel Steenmeyer? Mijn nieuwsgierigheid naar deze man werd in eerste instantie aangewakkerd omdat de familienaam Steenmeyer in de beginjaren 1800 niet bepaald een familienaam was die veel voorkwam in de vroegere gemeente Barradeel. Samuel Steenmeyer is net voor de kerstdagen in 1886 op 92-jairge leeftijd in Sexbierum overleden waar hij in zijn werkzame leven boer/landbouwer is geweest. Volgens zijn overlijdensakte is hij geboren in Vlaardingen; dat moet dus omstreeks 1794 zijn geweest. Maar . . . Vlaardingen? Hoe komt die man dan in de ‘bouhoeke’ terecht? Om antwoord te krijgen op deze en nog meer vragen, heb ik wat stamboomonderzoek gedaan. In de overlijdensakte van Samuel staan ook de namen van zijn ouders vermeld: Johannes Steenmeyer en Johanna Otter. Na enig zoekwerk lijkt het er op dat Samuel een zoon is van een predikant, maar ik behoud mij een slag om de arm omdat ik nog geen bewijs heb kunnen vinden dat dit zo is. Daarom wil ik meer weten over deze mogelijke vader en predikant. Steeds meer archieven zijn digitaal te raadplegen op internet en dat leverde een vondst op in de Haarlemse courant van 21 juli 1795 waarin mededeling wordt gedaan over het overlijden van Johanna Otter, de moeder van Samuel: ‘God ontnam my myne dierbaare Huisvrouw Johanna Otter, in den ouderdom van 38 jaaren, op heden, door den door; welk een Slag voor my en myne 5 Kinderen; niets beurd my op, als de hoop van met haar weder vereenigd te zullen worden , en Gods Vaderlyke liefde jegens my en myne Kinderen in zynen Zoon. . Myne Vrienden en Bekenden neemen met medelyden deel in myn lot, en verschoonen myne gevoeligheid van Condoleantiebrieven. Vlaarding, den 16 july, 1795. Joannes Steenmeyer, Predikant te Vlaarding.’ De namen in deze mededeling stemmen overeen met die in de overlijdensakte. Als Johanna Otter de moeder is van onze Samuel, dan heeft Samuel zijn moeder niet bewust gekend, immers hij is omstreeks 1794 geboren. Samuel treedt op de eerste dag van juni 1816 in Sexbierum in het huwelijk met Helena Gerryts Walta van Sexbierum. Van de zijde van Helena zijn haar ouders aanwezig bij de huwelijksvoltrekking. Haar grootvader van Lees meer

9 08, 2014

Antje Ennema-Dijkstra en familierelaties

2014-11-28T18:44:51+00:009 augustus, 2014|2 Reacties

Begin dit jaar mailde Piter Tigchelaar mij en hij stuurde ook een paar foto's mee. Piter en ik hadden al eens vaker contact gehad met elkaar en ook hij volgt de ontwikkelingen op de website van Minnertsga vroeger. De foto's die Piter stuurde hebben te maken met de familie Ennema en Kamstra. Antje Johannes Ennema-Dijkstra en dochter Aafke   Een van de foto's die Piter mij stuurde stond al een tijdje 'onaangeroerd' in mijn computerarchief, met de bedoeling nog wat meer familiegegevens van de Ennema's en de Kamstra's bij elkaar te zoeken en er een verhaal van te maken. Maar voor je het weet ben je met de hele familie aan het uitzoeken omdat er allemaal familiebanden blijken te liggen met andere Minnertsgeaster families. En dan blijkt ook dat ik zelf al een paar foto's had die ik via een gerelateerde familie heb gekregen die ook in dit verhaal passen. Enfin . . . . allemaal weer stof om een verhaal samen te stellen. Op de foto die ik van Piter kreeg, staat Antje Ennema-Dijkstra en haar jongste dochter Aafke. Antje is geboren op 18 november 1866 in Minnertsga. Op 23-jarige leeftijd treed zij in het huwelijk met de 27-jarige Enne Ennema uit Tzummarum. Hij is geboren op 1 april 1863. Antje en Enne kregen zes kinderen: Tjerk (1891), Tetje (1893), Ytje (1896), Johannes (1898) en Aafke (1901). Het gezin woonde in waarschijnlijk onder Tzummarum aan de zeedijk op Koehool. Enne is arbeider en overleed op 44-jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw achter met de zes kinderen waarvan de oudste toen 16 jaar was en de jongste 6 jaar. Moeder Antje moest toen zelf de kost verdienen om haar gezin te onderhouden. Zij ventte met een hondenkar langs de huizen in de omgeving. Wat zij precies verkocht is niet bekend, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid een beperkt assortiment levensmiddelen zijn geweest. Op de foto zit rechts van Antje Ennema-Dijkstra de hond die zij gebruikte om de kar te trekken. Volgens Piter Tigchelaar had zij ook een winkeltje aan huis. Aafke Ennema en Jan Kamstra Ik schreef al dat ik zelf ook een paar foto’s in bezit had die ik via een, zo blijkt nu, gerelateerde familie heb gekregen. Hoe zit dát dan? Wel . . . . . . de jongste dochter uit het gezin Ennema-Dijkstra, Aafke (1901-1977), trouwde op 23-jarige leeftijd met toen 28-jarige Jan Kamstra (1897-1972) uit St. Jacobiparochie. Jan was het achtste kind uit het huwelijk van Reinder Kamstra en Pietje Hessels Miedema. Pietje Hessels is een dochter van Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra. En zo zijn we weer terug in Minnertsga want Hessel Jans Miedema en Grietje Baukes Westra woonden in Minnertsga waar ook hun dochter Pietje werd geboren die met Jan Kamstra trouwde. Oké dan nog een stapje verder in de familiegeschiedenis. Pietje haar broer Jan Hessels, trouwde met Gelbrich Tuinhof. Uit dat huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder de Grietje Miedema, de beppe van mijn vrouw Gelly. Lees meer

Ga naar de bovenkant