27 12, 2014

Ruim 600 foto’s grafmonumenten kerkhof doorzoeken

2014-12-27T11:13:22+00:0027 december, 2014|0 Reacties

In 2005 heeft Wietse Leistra foto's gemaakt van grafmonumenten op kerkhoven van de dorpen in de oude gemeente Barradeel. De foto's van de grafmonumenten van het kerkhof in Minnertsga heeft hij mij gegeven. Met de realisatie van de database, waarin allemaal familiegegevens kunnen worden geplaatst, zijn ook al die foto's van de grafmonumenten nu te bekijken. Ruim 600 foto's kunnen in de database worden bekeken en . . . . snel worden doorzocht op familienaam. De foto's kunnen gekoppeld worden aan de familiegegevens. Tot nu tot is slecht een heel klein deel gekoppeld, maar er zullen in de loop der tijd nog veel meer koppelingen worden gelegd. De foto's kunt u - hier  - bekijken en doorzoeken. Jaren geleden heb ik zelf ook foto's gemaakt van grafmonumenten op het kerkhof. Die zijn bijna allemaal zwart/wit en sommigen zijn allang verdwenen doordat graven zijn geruimd. Die foto's zullen ook ter zijner tijd aan de database worden toegevoegd. Met de familiegegevens en foto's van de vroegere bewoners uit het dorp, kunnen nakomelingen op eenvoudige wijze meer te weten komen over hun voorouders en hun onderlinge familiebanden.

12 02, 2012

Mysterie op kerkhof

2017-03-31T08:28:44+00:0012 februari, 2012|0 Reacties

Het is 20 oktober 1884 als de Leeuwarder Courant een mysterieus berichtje plaats over een grafzerk die op het kerkhof is geplaatst. 'Op het kerkhof te Minnertsga is dezer dagen een zerk geplaatst, waarop de geheele uiterste wil der overledene is gehouwen, benevens een alles behalve vriendelijk beschouwing van den echtgenoot nopens het gedrag zijner kinderen'. Het is dus een zerk van een vrouw die waarschijnlijk haar laatste wil bij een notaris heeft vast laten leggen. De krant vermeld niet wat er precies op stond en juist dat maakt het nog mysterieuzer. Ik heb er nog geen gedegen onderzoek naar gedaan, maar het boeit mij wel. Wie was deze persoon? Het maakt het allemaal nog bijzonderder als de Leeuwarder Courant 27 oktober 1884 (een week later) vermeld: 'Maakten wij in een vorig no. melding van een zerk op het kerkhof te Minnertsga, waarop de gehele uiterste wil der overlevende, en een alles behalve vriendelijke beschouwing van den overgebleven echtgenoot nopens het gedrag zijner kinderen was geplaatst, thans vernemen wij, dat behalve het geen op het overlijden betrekking heeft, alles er weder is afgebeiteld. Men veronderstelt, dat de overgebleven echtgenoot ernstige bezwaren zag in het laten staan van het bijschrift'.  Detailfoto noordkant van de kerk met nog weinig grafzerken. Dit wordt een lastige opgave om naam van de overledene te achterhalen.Veel overlijdens advertenties werden toen nog niet in de krant geplaatst, gewoonweg omdat te duur was voor de gewone burger. Die advertenties die ik gevonden heb stralen allemaal, liefde, geluk, droefheid en treurnis uit over de overledene. Aan de andere kant, een zerk was vroeger ook niet te betalen voor de gewone burger. Al met al blijft het nog een heel mysterie deze twee berichten uit de krant. Mogelijk dat het notarieel archief nog eens uitkomst biedt. Bron: Leeuwarder Courant

Ga naar de bovenkant