4 04, 2015

Foto’s Janna van Dijk (II)

2015-04-04T05:21:17+00:004 april, 2015|0 Reacties

In het vorige bericht staan enkele foto’s uit de nalatenschap van Janne van Dijk. Maar deze ontbrak nog omdat ik hier nog geen namen bij kon vinden. Maar dat is volgens mij nu ook gelukt.   De foto vertoond forse gebruikssporen.  Er missen hoekjes uit de kartonnen kaart waar de foto op geplakt is en het beeld is bijna verdwenen in de nevelen van de tijd. Kennelijk heeft men de foto vaak in handen gehad en is door vele zonlicht het beeld verbleekt. Wie staan er op de foto? Gelet op de ouderdom van de foto is het vrijwel ondenkbaar dat Janne hier zelf op staat. Is dan misschien haar moeder één van de twee dochters op de foto of is de jongen in het midden de vader van Janne? Door de familiegegevens bij elkaar te zoeken, kom ik tot de conclusie dat dit de pake en beppe van Janne haar vaderskant moeten zijn. De personen op de foto passen niet binnen de gezinssamenstelling van de pake en beppe van moederkant, maar wel aan vaderskant. Op de foto zitten in het midden Reinder van Dijk, geboren op 2 juli 1864 in Ferwerd. Naast hem zit zijn vrouw Renske Sjoerds Hijma die geboren is op 19 november 1863 in Marrum. Links staat dochter Cornelia, geboren op 4 juli 1890 in Ferwerd. Rechts staat dochter Gaatske, geboren op 20 april 1894 in Ferwerd en in het midden achter het tafeltje staat Jan, de vader van Janna, geboren op 11 april 1899 in Vrouwenparochie. Als 20-jarige zit de vader van Janna bij de Nationale Militie en is gelegerd in Leiden of in de directe omgeving. Van hem zijn twee prentbriefkaarten bewaard gebleven die hij naar het thuisfront stuurde. Op één van de kaarten staat op de achterkant: ‘Aan mej. G. van Dijk’. Dat moet dus Jan zijn zuster Gaatske zijn die in 1918 bij Jan Bekius in Minnertsga inwonend was. Op de andere kaart is de aanhef: ‘Lieve M en Z’. Hier bedoelde hij waarschijnlijk zijn moeder mee en zussen. De kaart is gericht aan:  ‘Aan de wed. R. van Dijk, Minnertsga’. De voornaam van Jan zijn vader begint inderdaad met een R. Wat dus aan gegevens voor handen ligt, kan worden vastgesteld  dat deze van de juiste namen is voorzien.

3 04, 2015

Foto’s Janna van Dijk

2015-04-03T17:34:43+00:003 april, 2015|3 Reacties

In het vorige bericht had ik al aangekondigd om foto's uit de nalatenschap van Janna van Dijk te plaatsen. Namen bij de foto ontbreken, maar met de aanwijzingen van Betty Groeneveld en eigen familieonderzoek, zijn de foto's nu zoveel als mogelijk van namen voorzien. Deze foto's staan nu ook in de beeldbank. Op deze foto staat de jonge Janna (1927-2014) met haar moeder Maria Iedema (1899-1957) en haar vader Jan (1899-1971). Wie de oude dame in het midden is, is niet bekend maar het zou de Janna haar beppe Janna - van moederskant - kunnen zijn. De foto is waarschijnlijk gemaakt tijdens een dorps- of schoolfeest. Rechts op de foto is nog net de toren van de Meinardskerk te zien. De foto op het stuk weiland dat later 'it griedsje' werd genoemd. Dit is waarschijnlijk de babyfoto van Janna. Janna woonde met haar ouders aan de Tsjillen. Zo te zien is de foto gemaakt in de steeg tussen de nummers 4 en 6. Op deze foto is zij iets ouder en er vanuit te gaan dat dit Janna ook is. Aan het gezichtje en de beentjes te vergelijken met de eerste foto en de volgende foto, dan kan het haast niet anders. Janna zit hier achterop de wagen met dezelfde muts op als op de eerste foto en de foto hierna. Rechts staat haar vader Jan. Wie de anderen zijn is mij nog niet bekend. Hier staat zij mooi alleen op de foto. De eerste foto, de vorige en deze foto zijn waarschijnlijk gemaakt tijdens hetzelfde dorps- of schoolfeest. De namen van deze dames zijn mij volledig onbekend hoewel ik wel bekende gezichten zie. Wie herkend deze dames die hier voor de timmerwinkel op de Meinardswei lopen? Dit is Jan van Dijk. Op de achtergrond het gebouw van de Vrij Evangelische Gemeente en de kapsalon van Nijholt. De foto is gemaakt toen de dorpsvaart net gedempt was. Er zijn nog twee prentbriefkaarten uit 1918 die de vader van Janna naar het thuisfront heeft gestuurd toen hij bij de militie zat. Maar die zal ik in een volgend bericht plaatsen.

29 03, 2015

Janna van Dijk ‘fjlocht wer troch de buorren’

2015-04-03T08:28:53+00:0029 maart, 2015|0 Reacties

Deze kopregel stond op 20 december 1967 boven het artikel in de Leeuwarder Courant over het welfare-werk van Janne van Dijk. Maar Janne van Dijk is op 26 september 2014 op 87-jarige leeftijd overleden. Van Betty Groeneveld kreeg ik onlangs enkele oude foto’s uit de nalatenschap van Janna; zonder namen er bij maar wel met een paar aanwijzingen van Betty. Die aanwijzingen hebben mij geholpen om de foto’s van namen te voorzien, waardoor de foto’s meer historische waarde hebben gekregen. Wie was Janne van Dijk? Janne van Dijk is geboren op 17 januari 1927 en naar ik aanneem in Minnertsga, maar daar ben ik niet zeker van. Zij was een dochter van Jan van Dijk (1899-1971) en Maria Iedema 1899-1957). Haar vader Jan is geboren in Vrouwenparochie en haar moeder in Berlikum. Om een goed beeld van deze vrouw te krijgen heb ik onderstaand artikel uit de Leeuwarder Courant overgenomen. Janne was welfare-werkster bij het Rode Kruis en ging bij patiënten langs in Minnertsga die langdurig ziek waren en wat knutselwerk van haar kregen om voor wat afleiding te zorgen. In 1966, toen ik zelf een week of zes ziek ben geweest, kwam zij ook bij ons thuis over de vloer. Ik mij toen vermaakt met het plakken van kleine mozaïeksteentjes en het maken van een pitrietmandje kan ik mij nog herinneren. Janna van Dijk ‘fjlocht wer troch de buorren’ Welfare-werkster in Minnertsga “Mensenkennis is het belangrijkste voor een welfarewerkster. En liefde voor het vak natuurlijk. Ik zag er eerst wel tegenaan maar nu kan ik het werk niet meer missen. Doel van het werk is de patiënten afleiding te geven, hen losmaken van de zorgen over hun ziekte. Maar het fijne is ook dat het omgaan met die patiënten jezelf rustiger maakt, je leert jezelf en de anderen beter kennen. Maar je raak op een gegeven moment zo verstikt in het werk dat je moet oppassen niet de grond on der je voeten te verliezen”. Mej. Janna van Dijk uit de Tsjillen in Minnertsga weet waar ze over spreekt: vanaf 1962 af gaat ze bij ernstige patiënten in het dorp langs om het ziek-zijn zo onbezorgd mogelijk te laten verlopen. Reumapatiënten, chronische zieken verlamden, kortom iedereen in Minnertsga die voor langere tijd aan het bed gekluisterd is of de woning niet meer mag verlaten, kan een beroep doen op haar. Ook bejaarden, die het grootste gedeelte van de dag achter de ramen van hun woning slijten om de bakker en de melkboer, vier keer daags de schoolkinderen en de trekkerrijdende landbouwers, langs te zien komen, kunnen bij haar aankloppen. Gewapend met pitriet, houtsnijwerk, touw of borduurwerk komt ze dan een bezoek brengen om de smaak en de capaciteit van de kandidaat af te tasten. “De een ligt pitriet heel goed, de andere wil niets anders dan touwvlechten en een derde werpt zich aan het borduren. Als welfare-werkster van het Roode Kruis moet je het ieder naar de zin maken, anders heeft het werk en voor de patiënt en voor Lees meer

Ga naar de bovenkant