Groepsfoto dames en heer maar namen onbekend

2019-01-26T10:29:34+00:003 mei, 2015|9 Reacties

Van een collega kreeg ik onlangs een paar oude foto's uit de nalatenschap van Jacob Pieters Herrema (1864-1926) en Jintje Sijtses Douma (1866-1943). Maar . . . . . . net zoals bij zoveel foto's: wie staan er allemaal op? Slechts twee namen zijn bekend; de vrouw rechts met oorijzer is Jintje Sijtses Herrema-Douma (18) en de tweede van links op de voorste rij is haar dochter Jantje (29). Wie zijn de andere dames en heer? Klaaske Spoelstra, vv Hein Stellingwerf (melkhandelaar) Fokje Miedema, vv Andries Vrieswijk IJTje Dijkstra, vv Cornelis Vrieswijk Willemke Kikstra, vv Lou Bijlsma Klaske Oberman, vv Ane Reitsma Anne Winsemius, vv Gauke Reitsma Hendrikje de Jong, vv Jan de Valk Mieke ?, vv Albert Ketellapper Lieuwkje Westra, Johannes Posthumus Nieskje, vv Herke Meersma Baukje Engga, vv Kornelis Wijngaarden Willemke Lautenbach, vv Anne Stellingwerf Janke Homsma, vv Sjoerd Bekius Janke ?, vv Douwe de Jong Reintje ?, vv Jan Bruinsma overbodig nummer Maartje Heeringan, vv Rinse Terpstra Jintje Sijtses Douma 1866 - 1943, vv Jacob Pieters Herrema Anne ?, vv Rein Feenstra Sybrigje Bekius Wypkje Posthumus, vv Loepke Visser Jitske Bekius, vv Bote Posthumus Jikke Joostema, 1870 - 1961, vv Rients Baukes Tuinhof (of Cobe vv Jan Bosse volgens boekje zie hieronder) Afke Boersma, vv Sjoerd de Groot vrouw van Ds. G. Brouwer (Gerf. predikant 1934-1945) Gorsina van den Voren - Grootenboer, vv burgemeester B. Anema Cornelia van Dijk, vv Jan Doekes Bekius Hijke Fortuin, vv Hilbrand Dijkstra Jantje Herrema 1889 - 1946, vv Sjoerd Swart Trijntje Vrieswijk, vv Age Knol ? huishoudster bij Jacobus Zwart Antje Steinfort 1880-1952, vv Johannes Vogel Bartele Kramer, in 1946 vertrokken naar Canada   Reacties verwerkt: 04-05-2015: Henny Rondaan-Stallinga, naam nr. 1 04-05-2015: Antje Bosma-Wiersma, naam nr. 32 04-05-2015: Tina Blaauw-Tuinhof, naam nr. 23 en 33 06-05-2015: Henny Rondaan-Stallinga, naam nr. 1 aangevuld 25-05-2015: Overige namen overgenomen uit Minnertsgea lykas it wie en nea wer wurde sil, blz. 91 10-11-2015: nr. 7 meisjesnaam De Jong toegevoegd. 21-10-2016: Willem Zuidema, namen 4, 9, 12 en 25 aangepast. 26-01-2019: Abe de Roos, naam 13 aangepast. NB. Dit is de Gereformeerde vrouwenvereniging 'Wees een Zegen'. Waarschijnlijk is de foto gemaakt tijdens het uitstapje door Friesland op 22 juli 1939 (bron: notulen 6de jaarvergadering 30 november 1939).