Hearewei 25

Situatie oktober 2010

Deze boerderij draagt de naam: Groot Folta en was vroeger eigendom van het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden. Alle boerderijen en panden die eigendom zijn van deze stichting hebben een ‘Gouden bel’ in de gevel. Zo ook deze boerderij. De boerderij (en landerijen) werden vroeger gepacht door Tiede Schat (1866-1942). Daarna werd Doede Binnema (1890-1972) pachter en vervolgens zijn zoon Theo (Theodorus) Binnema (1925-2006) en uiteindelijk hebben de twee dochters van Theo nog jarenlang de boerderij gepacht. Omstreeks 2013 is de boerderij met landerijen verkocht aan de familie Andringa die het land in bezit heeft gehouden en de boerderij heeft doorverkocht aan een particulier.

De boerderij is een rijksmonument. Op https://minnertsgavroeger.nl/bewoners-boerderij-groot-folta-hearewei-25/ is meer te lezen over deze boerderij en bewoners.

Huisnummering

1850-1860: 96
1925:
1931: 469
1953: Hearewei 25

Bewoning en eigenaarsschap

Wijbe Bierma (landbouwer) en Lutske Jensma (gezin vertrok in dec. 1853 naar Holwerd)

Willem Brems (landbouwer) en Neeltje Johannes Douma (vestiging april 1953 vanuit Genum)

Tiede Schat en Akke Haima

Doede Binnema en Jiskje Knossen

Theodorus Binnema en A. van der Kooi (zoon van vorige bewoner)

Beeldcollectie

Situatie 1995 – 1996

Situatie 1995 – 1996

Situatie vlak voor 1952

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]

Winsemius, P.B.: Minnertsgea, bydrag ta syn skiednis [1952]