Dat de ruim 26 jaar oude in Minnertsga gestationeerde Ford brandweerauto van de gemeente Barradeel hoognodig aan vernieuwing toe is, werd vorige week weer eens duidelijk bewezen, toen een oude woning “De Lêste Stûr” genoemd, in vlammen opging. Nadat de bemanning, die in recordtijd in de garage aanwezig was, in de wagen had plaats genomen, was de motor met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen en er werd dan ook besloten de wagen maar aan te duwen, hetgeen na enige tijd lukte. Volgens de Minnertsgaster brandweerlieden wordt de oude wagen door de gemeente Barradeel slecht onderhouden. Burgemeester drs. W.K. de Roos acht het onderhoud echter voldoende.

De brandweerwagen van Minnertsga rukt uit

Chauffeur Piet Spoelstra meent, dat de elektrische installatie van de wagen de schuldige is, De bedrading is alk verschillende keren vernieuwd en toch zijn er steeds nog plaatsen waar de stroom ‘weglekt’. De heer Spoelstra zou graag een extra accu in de gragere willen hebben die constant werd opgeladen, zodat hij te allen tijde een reserve-exemplaar had. Ook is de benzinetoevoer verre van ideaal. De tank zit onder de voorbank van de wagen en ‘een sigaretje tegen de zenuwen’ zou in de brandweerauto wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Pompen
De pompen van de wagen, die in 1947 werd gebouwd, zijn ook al niet meer wat ze geweest zijn. Commandant G. Bloembergen vertelede dat de wagen eerst goed doorwarmd moet zijn om water te kunnen geven. Een brand in het dorp geeft onvoldoende gelegenheid om de motor op temperatuur te brengen en men zou eigenlijk met een grote omweg naar de brand moeten rijden! De pakkingen van de pomp moeten tijdens het spuiten voortdurend worden aangedraaid om de lekkage nog enigszins binnen de perken te houden. Reeds vijf jaar geleden werd de spuit door de inspectie afgekeurd, aldus de heer Bloembergen.

 

Wedstrijden
Naar een brandweerwedstrijd durft de Minnertsgaaster brandweerploeg niet meer te gaan. Ten eerste wordt men natuurlijk uitgelachen wanneer men met een dergelijke verouderde wagen op de proppen komt, maar ten tweede hebben ze natuurlijk geen schijn van kans om een prijs te winnen. De poedelprijs misschien?

Brand ‘lêste stûr’ ten zuiden van de Ferniawei

De heer Bloembergen weet zich nog wel te herinneren hoe de laatste wedstrijd verliep. Er werd aan de jury gevraagd er rekening meet te houden dat de wagen de eerste keer ‘z’n water laat lopen’ maar hier kon men natuurlijk geen rekening mee houden. Het resultaat was dan ook de laagste klassering.

Noodzakelijk onderhoud uitvoeren
Burgemeester De Roos vindt dat het allemaal nogal meevalt. Elk jaar wordt de wagen gekeurd en de ernstige gebreken worden dan hersteld. “Natuurlijk kun je van een oude wagen geen nieuwe maken, maar de spuit wordt toch in goede conditie gehouden”, aldus drs. De Roos. De burgemeester meent, dat men, indien nodig ogenblikkelijk assistentie van de ‘moderne’ brandweerauto van Sexbierum (plm. 1953!) kan krijgen en de werkelijk moderne wagens uit St. Annaparochie zouden ook snel tet plaatse kunnen zijn. Bovendien zijn er plannen voor een regionale brandbescherming en in het kader daarvan zou de brandweer in Minnertsga wellicht niet nodig zijn.

Ford V8 | in dienst 1947 en uit dienst 1975 (foto www.brandweervoertuigenonline.nl)

Momenteel worden er dan ook geen stappen ondernomen de oude wagen door een nieuwe te vervangen en zolang blijft de gevaarlijke situatie van een onvoldoende brandbescherming in Minnertsga en omgeving bestaan.

Tijdens het rijden moet chauffeur Spoelstra voortdurend achteromkijken of de deuren van de slangenruimten door het werken van de carrosserie soms openspringen. Het is reeds meermalen gebeurd dat men op weg naar een brand tijdens een snelle rit één of meer slangen verloor. En ook de oefening aan de zeedijk, waarna de wagen niet wilde starten en door een andere wagen moest worden weggesleept, ligt commandant Bloembergen nog goed in het geheugen.

Bron: Friesch Dagblad 27 april 1973