Grafstenen


Treffers 451 t/m 500 van 708     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
451

Engele Hoekstra en Pietje Snijder
    
452

Cornelis Vrieswijk en IJtje Dijkstra
    
453

Fokke Terpstra (hoofd Openbare Lagere School) en Lutske Bierma
    
454

Petronella Gerards Plantinga
    
455

Klaas Gerlofs Terpstra
    
456

Pieter Vogel
    
457

Sjouke Vogel en Eva Zoodsma
    
458

Hein de Vries en Antje Haarsma
    
459

Adam Elsinga en Hiltje Bonsma
    
460

Dirk Alefs van der Wal en Klaaske E. Sikkema
    
461

Walter Hijlkema en Trijntje Eiberts Sikkema. Kinderen Dirkje en Eibert Hijlkema.
    
462

Tjeerd Gratama en Hinke Hilarides. Marten Gratama.
    
463

Jan Goffes Jensma, Fetje Oepkes Marra, Jantje Stapert. Cornelis Jensma.
    
464

Akke Boersma
    
465

Jan Helder en Jetske Heerkes Osinga
    
466

Janke de Vries
    
467

Siebren (Sijbren) de Vries en Pietje F. van der Leij
    
468

Pieter Haarsma en Antje Joostema
    
469

Janke Vellenga en Jan A. Groeneveld
    
470

Sijtze (Sytze) Bierma en Geertje Westerhuis
    
471

Klaas Boersma
    
472

Anne Reisma en Trijntje Broekens. Kinderen Antje en Cornelis Reisma.
    
473

Reintje Wolbers
    
474

Jorke Wassenaar
    
475

Sijbe Reins Faber en Geertje Zwart
    
476

Gerard Jenne de Haan
    
477

Jacobus Zwart en Grietje Bewi (Bewie, Bevij). Zoon Jacobus Zwart.
    
478

Gosse Hoekstra en IJtje Wiersma
    
479

Aurelia van Mourik en Gjalt Bloembergen
    
480

Roel Bloembergen en Durkje van der Wal
    
481

Sikke de Groot en Hijlkje Mollema
    
482

Foppe van der Ploeg
    
483

Rinnert van der Ploeg en Froukje H. Jeltema
    
484

Froukje van der Ploeg
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
    
485

Fogeltje en Hijke (Hieke) Helder
    
486

Dirk Helder en Jantje Glazema
    
487

Jan Grijpma en Tjerkje Jukema
    
488

Jacob Wassenaar en Klaaske van der Pol. Dochter Itske Trijntje Wassenaar.
    
489

Frederik Roelofs Lelia en Janke Jacobs Groeneveld. Kinderen Roelof Frederik en Akke Frederiks Lelia.
    
490

Pieter Bergsma en Jeanne C. Friant
    
491

Hein Joostema
    
492

Dieuwke Koning
    
493

Dieuwke Zoodsma
    
494

IJsbrand Bruinsma
    
495

Cornelis Johannes Jensma en Aaltje Zwager
    
496

Egbert Jensma
    
497

Pieter van der Ploeg en Lijsbeth Boersma
    
498

Sietze (Sijtse) Kuipers en Jantje Reitsma
    
499

Pieter Anne Terpstra. Dochter Grietje Terpstra.
    
500

Cornelis J. Faber en Trijntje Zoodsma
    

    «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»

Ga naar de bovenkant