Jelle Feenstra heeft al eerder een prachtig verhaal over de emigratie van zijn familie geschreven. Deze keer heeft hij een verhaal gemaakt over de familie Heeringa.

 

Jan Heeringa werd geboren op 5 februari 1915 in Tzummarum. Hij was een zoon van Jan Harmens Heeringa en Sijke Kuiken. Op 21 mei 1941 trouwt hij met Attje Boomsma, geboren op 17 januari 1922 te Minnertsga. Zij was een dochter van Dirk Gijsberts Boomsma en Tjerkje Terpstra. Na hun trouwen komen zij bij de ouders van Attje inwonen op de Miedleane 23.

Het was oorlog en het vinden van een woning zal toen wel de nodige problemen hebben gegeven. Hier wordt ook hun eerste zoon, Jan, geboren. Na het overlijden van Gijsbert Tjeerds Boomsma, de grootvader van Attje, op 18 maart 1942 gaat het gezin in dat huis, Miedleane 10 A, wonen in april 1942. Hier staat tegenwoordig het pand van Garagebedrijf F. de Groot.

In dat huis worden 2 kinderen geboren: Tjerkje op 6 juni 1944 en Dirk op 18 oktober 1945. Op 8 november 1947 vindt er opnieuw gezinsuitbreiding plaats. Zij krijgen dan nog een zoon, Harmen, maar deze wordt in Leeuwarden geboren. Dit was in het ziekenhuis en enige tijd werd er zelfs voor zijn leven gevreesd.

Foto links: Attje Heeringa-Boomsma, en  dochter Tjerkje, voor het huis van haar ouders. Dit huis is, Miedleane 23 en is later afgebroken en stond aan “de oude meer”. De foto dateert uit december 1944. Foto rechts: Jan Heeringa op 22 mei 1941 bij het huwelijk van Jan en Attje.

Foto links: Attje Heeringa-Boomsma, en dochter Tjerkje, voor het huis van haar ouders. Dit huis is, Miedleane 23 en is later afgebroken en stond aan “de oude meer”. De foto dateert uit december 1944. Foto rechts: Jan Heeringa op 22 mei 1941 bij het huwelijk van Jan en Attje.

In 1951 besluit het gezin naar Canada te emigreren en op 8 februari vertrekken zij met de S.S. Zuiderkruis vanuit de haven van Rotterdam.

Een beslissing die moet zijn ingegeven door de slechte economische situatie in Nederland in die tijd.

In de periode tussen 1950 en 1959 emigreerden meer dan 128.000 mensen alleen al naar Canada.

Ander populaire bestemmingen waren de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland.

 

Foto links: Jan Heeringe en Gijsbert D. Boomsma (22-05-1941). Foto rechts: gezin Jan Heeringa,voor vlnr: Jan, Dirk, Harmen en Tjerkje. Achter vader en moeder Attje en Jan.

Foto links: Jan Heeringe en Gijsbert D. Boomsma (22-05-1941). Foto rechts: gezin Jan Heeringa,voor vlnr: Jan, Dirk, Harmen en Tjerkje. Achter vader en moeder Attje en Jan.

Het beeld van de rechter foto kwam destijds veelvuldig voor bij families in Nederland bij het vertrek van familieleden of kinderen uit Nederland. In Nederland heerste grote werkeloosheid en de overheid hielp geïnteresseerden, die bereid waren te vertrekken, financieel om de overtocht mogelijk te maken. In die tijd werd emigratie naar Canada gezien als een afscheid voor altijd. In de haven van Rotterdam hebben zich dan ook hartverscheurende taferelen afgespeeld omdat de betrokkenen aannamen dat zij elkaar nooit weer zouden zien.

Aan het einde van de jaren vijftig werd het veel gemakkelijker om een bezoek aan Nederland te maken door de komst van de straalmotor in vliegtuigen. Hierdoor werd het aanmerkelijk goedkoper om de oceaan over te steken en een bezoek aan Nederland te brengen. Ook in Nederland veranderde de economische situatie wardoor in de jaren zestig en daarna ook vanuit Nederland familiebezoek naar Canada mogelijk werd.

Vlnr: Richard, Shirley, Harry en John (Minnertsga - Miedleane)

Vlnr: Richard, Shirley, Harry en John (Minnertsga – Miedleane)

Op 14 februari arriveren zijn in Quebec op de bekende Pier 21. Jan ging in Canada als boerenarbeider werken. Zij veranderden hun namen in resp. John, Alice, John, Shirley, Richard en Harry. In de beginjaren zijn zij vrijwel elk jaar verhuisd o.a. naar Thornhill, St. Catherines ten noorden van Cheltenham en uiteindelijk naar Cheltenham zelf. Cheltemham ligt in Ontario, een provincie waar veel Nederlanders zich hebben gevestigd.

Een reden voor de regelmatige verhuizen zal ongetwijfeld de gebrekkige kennis van de taal zijn geweest toen zij in Canada aankwamen. Volgens een eigen verklaring van Jan Heeringa kenden zij weinig meer dan de woorden “Yes en No”. Dit gaf natuurlijk de nodige problemen met de communicatie.

Hij vertelde tijdens een bezoek aan de familie in Friesland dat er in die begin periode één boer was die alleen maar floot wanneer hij hem nodig had. Dit zeer tot ongenoegen van Jan en de boer toen duidelijk maakte dat hij niet als een hond behandeld wenste te worden.

John, Shirley en Richard

John, Shirley en Richard

Hoewel zij zelf de grote drijfveer was achter de emigratie voelde Attje zich vaak erg eenzaam in Canada. Het was dan ook een grote teleurstelling dat het gezin van haar zuster in 1961 naar Nederland terugkeerde.

Ook in Cheltenham werkte John weer als landarbeider evenals zijn oudste zoon John. John jr. kreeg helaas een ernstig ongeluk tijdens de werkzaamheden en verloor hierbij een been omdat zijn kleding vast kwam te zitten in aandrijfas van de mestverspreider.  Hier wordt ook hun jongste zoon Gijsbert (Gilbert) geboren op 29 maart 1954 in St. Catherines.

 

Canada vóór 1954, vlnr: Jan, John, Harry, Attje, Richard en Shirley "How the West was won"

Canada vóór 1954, vlnr: Jan, John, Harry, Attje, Richard en Shirley “How the West was won”

In 1958 verhuist het gezin van Cheltenham naar Brampton, waar zij aan de Royce Avenue gaan wonen. Aan het eind van de jaren vijftig trok de industrie veel arbeidskrachten aan. De lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden waren aanzienlijk gunstiger dan in de traditionele agrarische sector gebruikelijk was. Dit is ongetwijfeld een reden geweest voor het gezin om naar Brampton te verhuizen en voor een ander beroep te kiezen.

Jan kwam bij het luchtvaartbedrijf Trans Canadian Airlines, bekend als TCA, in dienst. Op 1 januari 1965 wordt de naam gewijzigd in Air Canada. TCA was eigendom van de Canadese Overheid en genoot een monopoly positie in Canada vooral op het gebied van vrachtvervoer.

Vanaf 1960 verloor het geleidelijk dit recht en nam de concurrentie toe op de binnenlandse maar ook op de buitenlandse vluchten. Hierdoor was het bedrijf genoodzaakt te reorganiseren. Dit betekende ook een reductie in het personeelsbestand waarvan ook Jan Heeringa het slachtoffer werd. Hij vond echter opnieuw werk bij het energiebedrijf Brampton Hydro, het tegenwoordige Hydro One. Hier was hij 18 jaar lang, tot aan zijn pensionering, werkzaam.

In 1963 verhuizen zij opnieuw. Nu kopen zij het huis 259 Queen Street West in Brampton. Op 23 augustus 1989 komt Jan, na een ziekte, te overlijden.  Attje gaf vele jaren les in godsdienst op de Zondagschool. Eerst aan het Christian Centre en later aan de Brampton Fellowship op Bramalea Road.  Attje blijft in het huis wonen totdat ook zij door ziekte wordt getroffen en in 2001 niet meer alleen kan wonen. Zij verhuist naar het verzorgingstehuis Leisureworld Caregiving Centre-Brampton Meadows on the Sunny Meadow Boulevard te Brampton.  Op 4 april 2006 komt zij te overlijden.  Zowel Jan als Attje zijn een aantal keren terug in Friesland geweest.

Jan Heeringa met zijn zoon Gilbert

Jan Heeringa met zijn zoon Gilbert

Zoals vermeld krijgt hun zoon Jan een ernstig ongeluk en verliest hierbij een been. Ondanks deze handicap heeft hij altijd hard gewerkt om zijn gezin te kunnen onderhouden, voornamelijk als boerenarbeider. John trouwt met Arlene Diana Ferrier. Zij krijgen 4 kinderen, 1 jongen en drie meisjes. Wanneer John ziek wordt begint hij een taxibedrijf. Op 4 april 2003 komt John te overlijden.  Shirley Heeringa trouwt in 1961 met Glen Edward Miller. Zij krijgen 2 kinderen een jongen en een meisje. Glen Miller overlijdt op 30-03-2010. Shirley is opnieuw getrouwd met Alan Bonnell.

Richard Heeringa werkt voornamelijk als vrachtwagen chauffeur. Hij was getrouwd met Judy. Het gezin krijgt 2 kinderen. Later trouwt hij opnieuw met Wendy Conley. Zij krijgen 3 kinderen.  Harry Heeringa trouwt met Karen Verna Johnson. Het gezin krijgt 2 dochters.  Gilbert Heeringa trouwt met Penny Lynn Bowman. Het gezin telde 2 zonen. Penny is op 15-11-2008 overleden en ook hun oudste zoon is in 2005 helaas verdronken.

Jelle Feenstra, Jistrum 2014

 

Heeringa-03

Foto links: Jan, Harry, Gilbert en Attje in de tuin in Cheltenham. Midden: Attje en Gilbert. Foto rechts: Attje en Gilbert.

Foto links: John en Gilbert. Midden: Gilbert op Buick van zijn vader. Foto rechts: John, Shirley, Gilbert, Richard en Harry.

Foto links: John en Gilbert. Midden: Gilbert op Buick van zijn vader. Foto rechts: John, Shirley, Gilbert, Richard en Harry.

 

Jan Heeringa (juli 1958), Attje en Gilbert, Gilbert met kalf.

Jan Heeringa (juli 1958), Attje en Gilbert, Gilbert met kalf.

Heeringa-06

Vlnr: Jan (John) Heeringa jr, Shirley Heeringa, Richard, Gilbert en Harry Heeringa.

 

Vlnr: Attje en Jan Heeringa-Boomsma, woning Chelterham (anno 2013) Attje Heeringa-Boomsma en Jan Heeringa

Vlnr: Attje en Jan Heeringa-Boomsma, woning Cheltenham (anno 2013) Attje Heeringa-Boomsma en Jan Heeringa