Over Gerryt

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gerryt has created 276 blog entries.
9 04, 2021

Miedleane 19

2021-04-14T16:44:33+00:009 april, 2021|0 Reacties

Situatie voor 1940 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 389 1931: 407 1953: Miedleane 19 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 594 en 595 1887: Minnertsga, sectie B, 1703, 1704, 1705 en 1706 2021: Minnertsga, sectie G, 429 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. Tjeerd Marten Gratama en Hinke Hilarides Marten Gratama (zoon van vorige bewoner) met huishoudster Tjitske Kroese Willem Tulner en Griet Bos Familie A. Dusselaar, omstreeks 1995 Situatie 1945, pand rechts (aquarel) Situatie 1995-1996 Situatie 1995-1996 Situatie 2010 (Google View) TERUG OVERZICHT PANDEN

8 04, 2021

Miedleane 4

2021-04-17T08:02:44+00:008 april, 2021|0 Reacties

Situatie 1950 - 1952 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 396 1931: 414 1953: Miedleane 4 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 541 1887: Minnertsga, sectie B, 1767 2021: Minnertsga, sectie B, 3635 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. In 1700 is deze stemplaats 105 pondematen groot. De ankers in de gevel geven het jaartal 1817 aan. Dat is niet het jaar van de bouw maar het jaar dat er een (nieuw) beschoten dak op is gekomen. (bron: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius) De Vicary tot Minderscha (eigenaar), 1640 Sicke Alberts (gebruiker), 1640 De Vicary alhier (eigenaar), 1700 Claes Meinders (gebruiker van de huizinge), 1700 Jelle Aerst (gebruiker van de hovinge), 1700 Martinus Palte en Wilhelmina Bernardina Besler Jan Bos, 2 juni 1932 vertrokken naar St. Annaparochie Lieme Bos en Trijntje van der Meer, 2 juni 1932, kwam van woning 424 Aart Terpstra en Jacoba Wijbenga Sietse Hibma Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1995 - 1996 (westzijde) Situatie 2008 TERUG OVERZICHT PANDEN

8 04, 2021

Miedleane 21

2021-04-08T16:59:40+00:008 april, 2021|0 Reacties

Situatie 1995 - 1996 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 404 1931: 425 1953: Miedleane 21 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 606 1887: Minnertsga, sectie B, 606 2021: Minnertsga, sectie G, 589 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. Jelte Kuipers Jacob Brok Dirk Meersma Klaas Meersma Bonne Meersma (zoon van vorige bewoner) Situatie 2008 TERUG OVERZICHT PANDEN

8 04, 2021

Miedleane 13

2021-04-17T08:16:50+00:008 april, 2021|0 Reacties

Situatie 1995 - 1996 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 411 1931: 430 1953: Miedleane 13 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 583 1887: Minnertsga, sectie B, 583 2021: Minnertsga, sectie G, 956 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. Dit is stemplaats nummer 7, "De Kostery" genaamd. In 1543 was deze stemplaats "ses pondematen in Rollinga weer, die Oude Meer ten oesten,  . . . . selven bruykende, die iiij, dore weylandt, die twee halff saedinge". Na het wegvallen van het priester-kosterambt zal deze zes pondemaat een stem hebben gekregen en is er een boerderij opgezet. (bron: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius) Hylk Buues (eigenaar), 1640 Epe Johannes (gebruiker), 1640 Rinske Haitsma (eigenaar), 1700 Johannes Ipes (gebruiker), 1700 Jan Holwerda Pieter Zuidema Johannes Boersma en Janke Zijlstra Hessel Miedema en Jacoba Boersma (dochter van vorige bewoners) Herke P. Meersma en Nieskje Jensma, na januari 1926 Herke Boomsma en Jantje Miedema Gerrit (Gert) Boomsma Situatie omstreeks 1950 Situatie 1995 - 1996 Situatie 2008 Situatie 1992 Situatie 1992 TERUG OVERZICHT PANDEN

8 04, 2021

Miedleane 17

2021-04-17T05:09:57+00:008 april, 2021|0 Reacties

Situatie omstreeks 1950 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 408 en 409 (12 juni 1952 gecombineerd) 1931: 429 en 433 1953: Miedleane 17 Kadaster 1832: Pand komt nog niet voor 1887: Minnertsga, sectie B, 1701 en 1702 2021: Minnertsga, sectie G, 848 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand nog niet ingetekend wel op de kadastrale kaart van 1887. Het moet dus zijn gebouwd tussen 1832 en 1887. Kornelis Vis, (nr. 409) mei 1927 verhuisd naar 414 (Miedleane 4) Jakle Kuipers en Hendrikje Bouma, (nr. 409) 12 mei 1927 Redmer de Roos en Jeltje Meersma, (nr. 409) omstreeks 1929 Alle de Jong en IJntje Vogel, (nr. 409) na 1934 Fokke de Haan, (nr. 409) mei 1939 Sjoerd Meersma en Sipkje Nammensma (nr. 408) Tjeerd Andringa en Sjoerdje (Sjoeke) Struiksma (voorste woongedeelte) 1952-1953 Situatie 1945, pand links (detail aquarel) Leeuwarder courant 4 juli 1970 Situatie 1995 - 1996 Situatie 2008 TERUG OVERZICHT PANDEN

Go to Top