Over Gerryt

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gerryt has created 279 blog entries.
17 04, 2021

Tjessingawei 1

2021-04-17T05:39:23+00:0017 april, 2021|0 Reacties

Situatie omstreeks jaren '60 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 355 1931: 378 1953: Tjessingawei 1 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B nummer 75 en 76 1887: Minnertsga, sectie B nummer 1657 2021: Minnertsga, sectie G nummer 254 Deze boerderij draagt de naam: Groot Orxsma. In 1700 was dit een zogenaamde stemdragende boerderij met 118 pondemaat land. In de volksmond werd dit vroeger Jacob Haima's-spul genoemd. Na deze Jacob is Simon Dijkstra er boer geweest en daarna zal Johannes Kramer op de boerderij gekomen zijn. De boerderij is later door de familie Jan Nagel (1909-1988) bewoond geweest die er een loonbedrijf exploiteerde. Over het bedrijf van Nagel kijk op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel/ en ook op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel-vervolg/ Simon Dijkstra Johannes Kramer en Janke Holwerda Jan Kramer (zoon vorige bewoner) en Elisabeth Jager Cornelis Nagel en Wietske Miedema Jan Nagel (zoon van vorige bewoner) en Aaltje Elsinga Familie Hoekstra Situatie 1995-1996 Situatie 2005 TERUG OVERZICHT PANDEN

16 04, 2021

Haitsmaleane 1

2021-04-16T07:14:52+00:0016 april, 2021|0 Reacties

Situatie jaren '70 (pentekening Cees Vogel) Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 338 1931: 355 1953: Haitsmaleane 1, later De Finne 37 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 253 (landbouwgrond, nog geen bebouwing) 1887: Minnertsga, sectie B, 1109 (bebouwing) 2021: Minnertsga, sectie G, 401 Op de kadastrale kaart van 1887 staat het pand ingetekend. Op de kadastrale kaart van 1832 en 1887 wordt de toegangsweg om de boerderij Miedlaan genoemd. Op 29 mei 1985 ging de boerderij, toen eigendom van Arjen Sijbesma, in vlammen op. Leeuwarder courant: MINNERTSGA - Bij een brand in de boerderij van A. Sijbesma aan de Finne in Minnertsga zijn gistermiddag drie kalveren om het leven gekomen. Twee van de dieren zaten naast de brandende boerderij aan een pen vast. Het was de brandweer wegens de hitte onmogelijk om de dieren los te maken. Een lid van de Rijkspolitie Menaldumadeel maakte met een pistoolschot een einde aan de pijnlijke doodsstrijd van de dieren. De boerderij brandde geheel uit. De brand is ontstaan, doordat kinderen uit de buurt met vuur speelden. De kinderen vonden een aansteker bij de boerderij. Ze zagen wat stro, waarmee een oude deur werd dichtgehouden en besloten het aan te steken. Toen ze later terugkeerden, bleek het vuurtje uit de hand te lopen en dat de vlammen snel om zich heen grepen. De brandweer van Minnertsga was snel na de brandmelding, die tien over vijf binnenkwam, ter plaatste. Hun ingrijpen voorkwam, dat de brand oversloeg naar het woonhuis, dat los staat van de boerderij. Het woongedeelte van de boerderij was overigens niet meer in gebruik. De brandweer van Sint Annaparochie rukte wel uit ter assistentie, maar hoefde niet in aktie te komen. Cornelis Hoekstra en Heintje Haagsma Arjen Sijbesma Situatie begin jaren '50 Situatie 29 mei 1985 Situatie 29 mei 1985 Situatie 29 mei 1985 Situatie 29 mei 1985 Situatie 29 mei 1985 TERUG OVERZICHT PANDEN

14 04, 2021

Scheltingawei 6

2021-04-16T05:38:39+00:0014 april, 2021|0 Reacties

Situatie 2008 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 122 1931: 122 1953: Scheltingawei 6 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 416 en 415 1887: Minnertsga, sectie B, 416 en 415 2021: Minnertsga, sectie B, 2878 Op de kadastrale kaart van 1832 en 1887 is het pand nog niet ingetekend. Situatie 1832 Watze van der Wal heeft het pand in de jaren '20 van de vorige eeuw laten bouwen. Hij was van 1914 - 1918 paardenslager. Later is hij een varkensmesterij begonnen. Watze van der Wal en Froukje Martens Hoekstra, 1920 - 1930 (omstreeks) Okke de Roos en Pierie de Vries Familie Meersma Jappie Bosgra (timmerbedrijf) Situatie omstreeks 1955 (3e pand rechts) Situatie 1995 - 1996 Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods. Situatie 13 oktober 1998. Foto t.b.v. vergunningaanvraag bouw loods. TERUG OVERZICHT PANDEN

9 04, 2021

Miedleane 19

2021-04-14T16:44:33+00:009 april, 2021|0 Reacties

Situatie voor 1940 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 389 1931: 407 1953: Miedleane 19 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 594 en 595 1887: Minnertsga, sectie B, 1703, 1704, 1705 en 1706 2021: Minnertsga, sectie G, 429 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. Tjeerd Marten Gratama en Hinke Hilarides Marten Gratama (zoon van vorige bewoner) met huishoudster Tjitske Kroese Willem Tulner en Griet Bos Familie A. Dusselaar, omstreeks 1995 Situatie 1945, pand rechts (aquarel) Situatie 1995-1996 Situatie 1995-1996 Situatie 2010 (Google View) TERUG OVERZICHT PANDEN

8 04, 2021

Miedleane 4

2021-04-17T08:02:44+00:008 april, 2021|0 Reacties

Situatie 1950 - 1952 Zie > Google Maps Zie > huidige kadastrale situatie (BAG) Huisnummering 1925: 396 1931: 414 1953: Miedleane 4 Kadaster 1832: Minnertsga, sectie B, 541 1887: Minnertsga, sectie B, 1767 2021: Minnertsga, sectie B, 3635 Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend. In 1700 is deze stemplaats 105 pondematen groot. De ankers in de gevel geven het jaartal 1817 aan. Dat is niet het jaar van de bouw maar het jaar dat er een (nieuw) beschoten dak op is gekomen. (bron: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius) De Vicary tot Minderscha (eigenaar), 1640 Sicke Alberts (gebruiker), 1640 De Vicary alhier (eigenaar), 1700 Claes Meinders (gebruiker van de huizinge), 1700 Jelle Aerst (gebruiker van de hovinge), 1700 Martinus Palte en Wilhelmina Bernardina Besler Jan Bos, 2 juni 1932 vertrokken naar St. Annaparochie Lieme Bos en Trijntje van der Meer, 2 juni 1932, kwam van woning 424 Aart Terpstra en Jacoba Wijbenga Sietse Hibma Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1987 Situatie 1995 - 1996 (westzijde) Situatie 2008 TERUG OVERZICHT PANDEN

Ga naar de bovenkant