13 09, 2015

Jongelingsvereniging, kinderen met ‘baard’ 1929 en vriendengroep

2015-09-13T04:53:08+00:0013 september, 2015|1 Reactie

Deze twee mooie foto's stuurde Jelle Feeenstra mij toe. De foto's staan inmiddels ook op de Facebook van Minnertsga vroeger, maar omdat er niet veel namen bekend zijn, plaatsen we de foto's hier ook. Jelle weet maar een paar namen: in de middelste rij staat tweede van links Gijsbert Dirks Boomsma. In de achterste rij uiterst rechts staat Gijsbert Willems Boomsma. Dat zijnde enige namen en om welke groep jonge mannen het hier gaat is ook niet bekend. Mogelijk dat het een jongelingsvereniging is. Ik had de foto ook doorgestuurd naar Gauke Reitsma in Minnertsga met de vraag of hij ook nog bekenden ziet. Even later belde hij mij op en hebben we de foto besproken. Gauke noemde wel wat namen, maar hij was niet zeker. Links achter zou Roel Bloembergen kunnen zijn en daarnaast Sjoerd Sijtses Boersma. De vierde van links in de middelste rij lijkt Marten Bonnema te zijn, de zevende een Bleeker en uiterst rechts een Miedema. Op de voorste rij vlnr: de derde een Ezinga, dan een dominee, dan waarschijnlijk Sijtze Zoodsma en uiterst rechts nog een Zoodsma. Het blijft gissen. De foto is volgens ons net voor de WOII gemaakt. Het zou de jongelingsvereniging van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente kunnen zijn omdat de ruimte waar de foto is gemaakt, wel een de bovenzaal van het oude café op de Hege Buorren kon zijn. Dat café was toen verenigingsgebouw van deze kerkgemeenschap. Wie kan ons helpen aan de namen en kan bevestigen dat we op het goede spoor zitten? Dan nog een foto van een groep kinderen van de Christelijke Nationale School in 1929. Op de foto staat geschreven: St. Nicolaas 1929. De kinderen hebben kennelijk met handarbeid een een baard gemaakt en staan keurig in het gelid met het bereikte resultaat. Of ze er wijs mee zijn, is maar de vraag want ze kinderen kijken niet echt blij. Dat is natuurlijk wel wat voor te stellen. De fotograaf had natuurlijk niet zo'n kleine camera bij zich zoals wij die nu kennen. De fotocamera's waren toen nog grote kisten met een lens voorop op een statief. De man zelf kroop achter de camera onder een zwart doek. Allemaal heel spannend wat er ging gebeuren en dan kijk je niet echt blij. Maar . . . . wie staan hier op de foto? In de voorste rij, tweede van links staat Gijsbert Dirks Boomsma. Meer namen zijn niet bekend.   En dan nog een foto waar weinig van bekend is. Uiterst links staat Gijsbert Dirks Boomsma maar de andere namen zijn niet bekend. De foto is zeker niet in Minnertsga gemaakt, maar mogelijk wel in Wier. Dat is te zien aan de brugleuning, maar de woning op de achtergrond brengt mij in vertwijfeling. Wier zou best kunnen volgens Jelle want Gijsbert Dirks Boomsma was een omke van hem en hij had een vriend in Wier. Dus ook bij deze foto doen we een oproep: Wie herkend de gezichten op deze foto.  

1 02, 2012

Oude foto’s bij de buren

2013-02-02T07:27:48+00:001 februari, 2012|0 Reacties

Het dorp Wier is één van de buurdorpen van Minnertsga. Niet onbekend natuurlijk en . . . . . eigenlijk een overbodige constatering om dit stukje tekst mee te beginnen. Maar voor de bezoekers van dit blog, die niet zo bekend zijn met de topografie van deze omgeving, is het wel even goed om te weten.  Wier is een pittoresk dorp gelegen ten oosten van Minnertsga en schommelt de laatste jaren rond de 200 inwoners. Als je vroeger vanuit Minnertsga naar de grote stad - Leeuwarden - moest, dan ging je over Wier, Berlikum, Beetgum, Beetgumermolen en Marsum daar naar toe. Tegenwoordig zijn er andere en snellere routes om in Leeuwarden te komen. Vanaf Leeuwarden liep vroeger via deze route ook een spoorlijn van de NTM met als eindpunt St. Jacobiparochie.  Deze trein liep midden door de hoofdstraat Wier en rakelings langs de woningen die er stonden. Levensgevaarlijk zou je zeggen, maar of dat ook geleid heeft tot ongevallen is mij niet bekend. Wel kan ik mij herinneren dat één van de goederen wagons een keer een hele dakgoot meegenomen heeft van een woning. Van Wier en haar bewoners zijn prachtige oude foto’s te vinden op internet. Rechts van dit artikel staat de link naar de website of - klik hier - Af en toe staat er ook een Minnertsgaaster tussen.

Ga naar de bovenkant