Gezin Adam Elsinga en Trijntje de Boer

2015-10-18T07:01:34+00:0018 oktober, 2015|2 Reacties

De database van Vroegere bewoners Minnertsga wordt regelmatig geraadpleegd en regelmatig wordt er op gereageerd. Bezoekers geven vaak aanvullende informatie over hun familieleden. Zo reageerde kortgeleden Catherine DeWeerd uit Canada op de familie van haar moeder Feikje Elsinga. Vaak volgt na zo’n reactie wat heen-en-weer mailcontact; er worden vragen gesteld en uiteraard ben ik ook nieuwsgierig of diegene die gereageerd heeft, ook nog foto’s in bezit heeft. En ook het mailcontact met Catherine leverde enkele prachtige foto’s op. Afgelopen augustus was Catherine nog in Minnertsga waar zij de woning van haar moeder en pake en beppe aan de Sixma van Andlawei 21 heeft bezocht. Zij is daar toen allerhartelijks ontvangen door de bewoner(s). Achter vlnr: Aukje, Maartje, Gerrit en Douwe. Voor: Trijntje de Boer, Feikje, Riemkje, Adam Elsinga en Jeltje. Feikje Elsinga is een tweelingzus van Riemkje. De tweeling is geboren op 27 maart 1926 in Minnertsga uit het huwelijk van Adam Gerrits Elsinga en Trijntje de Boer. De tweeling is gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk in Minnertsga op zondag 16 mei 1926. Feikje trouwde later met Cornelis J. Koningswoud (Kingswood) en is naar Canada geëmigreerd. Zij is op 22 maart 2010 in St. Thomas, Ontario Canada overleden. Foto links: Feikje en Riemkje. Foto rechts: Riemkje en Feikje. De foto’s van Catherine geven aanleiding om wat meer te vertellen over de gezinssamenstelling en verdere familie. Adam Elsinga, de pake van Catherine, is geboren op 2 september 1885 in Minnertsga. Hij was kwam uit een groot gezin. Zijn moeder heeft vijftien kinderen ter wereld gebracht waarvan één kindje levenloos op de wereld kwam en vijf kinderen niet ouder zijn geworden dan drie maanden. Adam was het vijfde kind. Toen hij 26 jaar was trad hij op 25 mei 1912 in het huwelijk met de 21-jarige Trijntje de Boer die toen dienstbode was in Bolsward. Adam was toen schipper van beroep en in Bolsward is hij toen waarschijnlijk Trijntje tegen het lijf gelopen die van huis uit ook wel wat met water had; haar vader was visser. Sixma van Andlawei 21 Adam en Trijntje kregen zeven kinderen: Jeltje (1913), Gerrit (1914), Douwe (1916), Maartje (1921), Aukej ( 1925), tweeling Feikje en Riemkje (1926). Het gezin woonde op Sixma van Andlawei 21. Dit was de woning waar eerste de ouders van Adam Elsinga woonden. Adam zijn vader, Gerrit, was stond eerst als landbouwer te boek, maar in het overlijdensregister staat dat hij toen schipper was. Op het maatschappelijk vlak is Adam in Minnertsga actief geweest en heeft hij bestuursfuncties bekleed in onder andere de begrafenisvereniging, Z.P.C., Ziekenfonds Minnertsga en was hij Kerkvoogd.