2 10, 2016

Outger Terpstra – Soldaat In Dienst Van Het Vaderland

2016-10-02T04:58:50+00:002 oktober, 2016|0 Reacties

Beelden van oorlogsgeweld en gewapende soldaten bereiken ons bijna dagelijks via de hedendaagse media. Het lijkt wel alsof wij er mee opgroeien maar hoe was dat vroeger, en vooral wat is er bekend over familieleden en bewoners van Minnertsga in de tijd dat je noch werd opgeroepen voor de dienstplicht. Natuurlijk zijn er de nodige films en documentaires maar daarin komen geen bekenden voor. Outger Terpstra (1907-1976) Helaas zijn er maar heel weinig foto’s van beschikbaar of worden die niet of nauwelijks gepubliceerd. Als ze er al zijn gaat het vaak om 1 of 2 en die geven geen werkelijke indruk van de diensttijd in die jaren. Een uitzondering hierop vormt Outger Terpstra van wie een hele serie foto’s bewaard zijn gebleven. Outger werd geboren in Minnertsga in 1907 als jongste kind van Johannes Terpstra en Atje Lantinga. Het zijn foto’s van zowel zijn diensttijd als van de tijd waarin hij werd opgeroepen voor de mobilisatie in 1939. Op 29 augustus werd de Algemene Mobilisatie afgekondigd vanaf de lichting 1924. Dit betrof toen niet alleen maar jonge mannen maar ook vaders van gezinnen. Ook bedrijven werden erdoor getroffen. Die kwamen stil te liggen of werden zo goed en kwaad als dat ging door hulpvaardige collega’s in stand gehouden. Het is helaas niet bekend welke foto’s uit de mobilisatie periode afkomstig zijn en welke uit zijn diensttijd stammen. De militieregisters uit die jaren zijn nog niet vrij toegankelijk zodat het niet mogelijk is om die in te zien en te weten te komen waar hij was gelegerd en waar deze foto’s zijn genomen. Met dank Jelle Feenstra voor de tekst en de foto's. Rechts Outger Terpstra                     Rechts Outger Terpstra In de beeldbank staan nog meer foto's die bij dit verhaal horen. Vul de naam Outger Terpsra in bij ZOEKEN IN BEELDBANK en alle foto verschijnen op uw scherm. Meer over Outger Terpstra op Minnertsga Vroeger: 'Fervers' aan de Tilledyk Outger de 'Ferver'          

1 02, 2014

‘Fervers’ aan de Tilledyk

2014-05-10T03:52:37+00:001 februari, 2014|6 Reacties

Tot het jaar 2001 was in Minnertsga aan de Tilledyk 7 het schildersbedrijf of ‘verversbedriuw’ van Terpstra gevestigd. Outger Terpstra was de man die na het vroege overlijden van zijn vader het schildersbedrijf heeft voortgezet. Hij is later opgevolgd door zijn zonen Johannes, Durk en Hette. Onlangs kreeg ik een paar prachtige foto’s van Jelle Feenstra waar de ‘mem’ van Outger Terpstra op staat voor haar woning en winkeltje aan de Tilledyk. Bij het bestuderen van die foto’s werd mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter. Hoe was de familiesamenstelling, wanneer is het schildersbedrijf Terpstra ontstaan en wie waren eventueel zijn voorgangers? Ik heb geprobeerd de ‘Fervers’, die in dit pand waren gevestigd, in beeld te brengen. In het boek: Ondernemers Vereniging Minnertsga 1954-2004, wordt uitgegaan van het jaartal 1896. Dat zou het officiële jaartal moeten zijn dat Johannes Tjerks Terpstra samen met zijn vrouw Attje Lantinga, in Minnertsga een schildersbedrijfje zijn begonnen. Maar dat ligt iets anders.   Terug in de tijd Het pand waarin Johannes en Attje hun schildersbedrijf zijn begonnen, was eerst eigendom van de huisschilder Gerrit Flonk. Gerrit is in maart 1869, op 28-jarige leeftijd getrouwd met de toen 49-jarige Marijke Dijkstra die weduwe was geworden van de Minnertsgaaster huisschilder Jan Dirks van der Weide. Het is niet ondenkbaar dat Gerrit Flonk, afkomstig van Burgum, toen al als schildersknecht in dienst was bij Jan Dirks van der Weide en dat hij daarom enkele jaren later met de weduwe trouwt. In juli 1886 komt Marijke te overlijden. Hoewel er geen kinderen uit dit huwelijk zijn geboren, voelt Gerrit zich kennelijk nog te jong om alleen met het schildersbedrijf verder door het leven te gaan. Of Gerrit Flonk op weduwes valt of dat het zijn lot is; maar hij trouwt wederom met een weduwe. Deze keer met de 40-jairge Dirkje Zondervan van Sexbierum die weduwe was geworden van de 73-jarige (geen tikfout) timmerman Thomas Nauta uit Oosterbierum. Schilderspand één na laatste (1992) Ook uit het tweede huwelijk van Gerrit Flonk worden geen kinderen geboren en na ruim anderhalf jaar komt aan het huwelijk abrupt een einde  door het overlijden van Gerrit. In de krant staat het volgende bericht: ‘Hedenmiddag om 12 uur trof mij ten tweeden male de gevoeligste slag mijns levens, daar het God behaagde mijn innig geliefden Echtgenoot G. Flonk door den dood van mijne zijde te rukken, na eene echtvereniging van ruim 1 ½ jaar. Zwaar valt mij dit verlies, doch ik hoop Gode te zwijgen. Minnertsga, 1 maart 1891. D. Zondervan, wed. G. Flonk. NB. Vrienden en Bekenden gelieven deze als bijzondere en algemeene kennisgeving aan te nemen. De Affaire zal op denzelf den voet voortgezet worden’. Het woord ‘Affaire’ werd vroeger veel gebruikt om daar de zaak of de bedrijvigheid mee aan te duiden. Dat de zaak door kon blijven dragen was waarschijnlijk te danken aan de knecht die in dienst was, want in maart 1890 had Gerrit een advertentie in de krant laten plaatsen waarin hij een ‘Verwersknecht’ vroeg van omstreeks 18 Lees meer

Ga naar de bovenkant