Foto’s familie De Roos

2015-09-02T16:19:20+00:0015 augustus, 2015|0 Reacties

Obbe de Roos stuurde mij onlangs een foto van het gezin van bakker Berend de Vries en Tjalletje Hannema. Die staat al op deze website en ook met de daaraan gekoppelde familiegegevens in de database Vroeger bewoners. Deze week stuurde Obbe mij nog een paar mooie foto’s uit het familiealbum.   Jan Obbes de Roos en Welmoed Jansma “Het familiealbum lag nog op tafel naar aanleiding van de vraag naar een foto van bakker Berend de Vries. Toen dacht ik dat de andere kant, de familie De Roos, er ook wel aan toegevoegd kon worden”, aldus Obbe in zijn mailbericht. Hij heeft bij de foto’s in het kort wat aanvullende informatie gegeven die ik in dit verhaal heb verwerkt. Obbe zijn overgrootouders waren Jan Obbes de Roos (1858-1930) en Geertje Oedses Wouwenaar. Zij kregen negen kinderen: Obbe, Oeds, Hendrik, Jeltje, Ietje, Kersje (jong overleden), Kersje, Redmer en Fokke. Het eerste kind: Obbe (1884-1953) trad op 4 mei 1907 in het huwelijk met Welmoed Okkes Jansma. Obbe was geboren in Minnertsga en Welmoed in St. Jacobiparochie. Achter vlnr: Okke, Geertje, Minke, Oeds, Jetske, Jeltje en Jan. Voor Obbe de Roos en Welmoed Jansma Obbe en Welmoed kregen zeven kinderen: Geertje, Jan, Jeltje, Jetske, Oeds, Okke en Minke. In 1917 liet Obbe aan de Ferniawei (15) een boerderij laten bouwen. De eerste steen van deze boerderij is gelegd door de kinderen Jan en Okke. De crisisjaren (1929-1940) eiste ook zijn tol bij de familie De Roos. De boerderij moest noodgedwongen worden verkocht en het gezin verhuisde toen naar een gemeentewoning aan de Langedyk. Dat waren woningen waar een groot stuk land bij hoorde, dan daarop werden dan ook aardappelen en andere vruchten verbouwd.   Obbe en Welmoed hun zoon Jan heeft ongeveer tien jaar in het oude spoorstation gewoond en is toen met zijn gezin naar de Noordoostpolder vertrokken. Zoon Okke werd koopman. Hij verhandelde aardappelen, koolrapen en uien die hij inkocht bij de boer om die vervolgens weer door te verkopen aan de groothandel. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel spoorwagons vanuit Minnertsga naar de Randstad vervoerd. Later werd het vervoer gedaan door vrachtwagens van de Combinatie Joostema & Wijngaarden. Die vervoerden toen de handel vooral naar Noord Holland (Broek op Langedijk), maar ook naar Overijssel, Gelderland en Utrecht. Het familieschema van de nakomelingen van Jan Obbes de Roos en Geertje Oedses Wouwenaar is hier te bekijken: Vroegere bewoners Minnertsga De foto's staan ook in de beeldbank. Vlnr: Jetske, Okke en Jan                     Vlnr: Jetske, Okke en Jan                         Okke de Roos