Armplaatje Lucht Beschermingsdienst gevonden

2014-09-26T17:15:14+00:0026 september, 2014|0 Reacties

In de meeste gevallen worden foto’s opgestuurd van vroegere bewoners van Minnertsga, maar soms zit er ook wat anders bij zoals in dit geval. In juni dit jaar stuurde Menno Miedema uit Minnertsga mij een foto van een zogenaamd armplaatje. Hij had het gevonden in een lade in de schuur van zijn woning aan de Hermanawei en heeft het al een hele tijd in zijn bezit. Het is een geëmailleerde armplaatje dat door mensen van de Lucht Beschermingsdienst moest worden gedragen als zij 'dienst’ hadden. Dit armplaatje is vroeger vermoedelijk door Gerben (Germ) Landstra gedragen die kennelijk in de groep Geneeskundige Dienst zat. Hij heeft in de woning gewoond waar Menno Miedema nu woont. Wat was de Lucht Beschermingsdienst? In de jaren twintig en dertig verwachten veel Europese militairen en politici dat steden in toekomstige oorlogen grootschalig gebombardeerd zouden worden. In de Eerste Wereldoorlog hadden vooral Oostenrijk en Duitsland bombardementen uitgevoerd op onder andere Londen. De latere Italiaanse bombardementen in Ethiopië en in de Spaanse Burgeroorlog, onder andere op Madrid en Guernica, bevestigden deze vrees. Naast bombardementen met explosieve bommen en luchtmijnen werd gevreesd voor bombardementen met gifgas. De regering meende dat de Nederlandse bevolking daarop moest worden voorbereid. Germ Landstra De Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming stelde zich ten doel de zelfbescherming door de bevolking bij luchtaanvallen. Dit doel probeerde men te bereiken door het geven van trainingen, het organiseren van bijeenkomsten, demonstraties en tentoonstellingen. De contributie bedroeg minimaal 1 gulden per jaar. Bedrijven betaalden een hogere contributie. De vereniging was erg actief en organiseerde onder andere EHBO-cursussen en tentoonstellingen. Ook het ontruimen van scholen werd geoefend. Het bestuur plaatste in de kranten advertenties voor brandblussers en (onbrandbare) asbestplaten die werden aangeprezen als bescherming tegen brandbommen. Naast het particuliere initiatief van de NVL was ook de overheid actief op dit terrein. In veel gemeenten was ook een gemeentelijke luchtbeschermingsdienst, onder leiding van de burgemeester actief. Op 28 februari 1936 werd in de gemeente Barradeel een luchtbeschermingsdienst samengesteld. Allen die waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen, verklaarde zich bereid om de hem opgedragen taken te vervullen. In alle dorpen van de gemeente zijn toen de volgende hulpdiensten ingesteld: Eerste Hulp, Brandweerploeg, Opruimingsploeg en Hulppolitie. De laatste moest dienst doen bij afzetting bij voorkomende ongelukken en tijdens de oefeningen toezien, dat geen uitstralend licht uit woningen voorkomt. Onder leiding van het gemeentelijk hoofd van den Luchtbeschermingsdienst (de burgemeester) zou de week na de oprichting van de luchtbeschermingsdienst, met de leiders en manschappen worden vergaderd. In alle dorpen had de gemeenschapszin zich uitstekend doen kennen. Armplaatjes van andere onderdelen van de L.B.D. In maart 1939 was er onder leiding van de burgemeester een vergadering van de afdeling Barradeel belegd waar ook veldwachter De Jong van Minnertsga aanwezig was. Spreker van die avond was mr. Mijnlieff die met lichtbeelden vertelde over het nut en de noodzaak van de luchtbeschermingsdienst. Deze Mijnlieff was een jonge bevlogen ambtenaar van het Ministerie van Binnenlands Zaken die later de aanjager zou zijn om Lees meer