Jongelingsvereniging, kinderen met ‘baard’ 1929 en vriendengroep

2015-09-13T04:53:08+00:0013 september, 2015|1 Reactie

Deze twee mooie foto's stuurde Jelle Feeenstra mij toe. De foto's staan inmiddels ook op de Facebook van Minnertsga vroeger, maar omdat er niet veel namen bekend zijn, plaatsen we de foto's hier ook. Jelle weet maar een paar namen: in de middelste rij staat tweede van links Gijsbert Dirks Boomsma. In de achterste rij uiterst rechts staat Gijsbert Willems Boomsma. Dat zijnde enige namen en om welke groep jonge mannen het hier gaat is ook niet bekend. Mogelijk dat het een jongelingsvereniging is. Ik had de foto ook doorgestuurd naar Gauke Reitsma in Minnertsga met de vraag of hij ook nog bekenden ziet. Even later belde hij mij op en hebben we de foto besproken. Gauke noemde wel wat namen, maar hij was niet zeker. Links achter zou Roel Bloembergen kunnen zijn en daarnaast Sjoerd Sijtses Boersma. De vierde van links in de middelste rij lijkt Marten Bonnema te zijn, de zevende een Bleeker en uiterst rechts een Miedema. Op de voorste rij vlnr: de derde een Ezinga, dan een dominee, dan waarschijnlijk Sijtze Zoodsma en uiterst rechts nog een Zoodsma. Het blijft gissen. De foto is volgens ons net voor de WOII gemaakt. Het zou de jongelingsvereniging van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente kunnen zijn omdat de ruimte waar de foto is gemaakt, wel een de bovenzaal van het oude café op de Hege Buorren kon zijn. Dat café was toen verenigingsgebouw van deze kerkgemeenschap. Wie kan ons helpen aan de namen en kan bevestigen dat we op het goede spoor zitten? Dan nog een foto van een groep kinderen van de Christelijke Nationale School in 1929. Op de foto staat geschreven: St. Nicolaas 1929. De kinderen hebben kennelijk met handarbeid een een baard gemaakt en staan keurig in het gelid met het bereikte resultaat. Of ze er wijs mee zijn, is maar de vraag want ze kinderen kijken niet echt blij. Dat is natuurlijk wel wat voor te stellen. De fotograaf had natuurlijk niet zo'n kleine camera bij zich zoals wij die nu kennen. De fotocamera's waren toen nog grote kisten met een lens voorop op een statief. De man zelf kroop achter de camera onder een zwart doek. Allemaal heel spannend wat er ging gebeuren en dan kijk je niet echt blij. Maar . . . . wie staan hier op de foto? In de voorste rij, tweede van links staat Gijsbert Dirks Boomsma. Meer namen zijn niet bekend.   En dan nog een foto waar weinig van bekend is. Uiterst links staat Gijsbert Dirks Boomsma maar de andere namen zijn niet bekend. De foto is zeker niet in Minnertsga gemaakt, maar mogelijk wel in Wier. Dat is te zien aan de brugleuning, maar de woning op de achtergrond brengt mij in vertwijfeling. Wier zou best kunnen volgens Jelle want Gijsbert Dirks Boomsma was een omke van hem en hij had een vriend in Wier. Dus ook bij deze foto doen we een oproep: Wie herkend de gezichten op deze foto.