Foto’s Janna van Dijk (II)

2015-04-04T05:21:17+00:004 april, 2015|0 Reacties

In het vorige bericht staan enkele foto’s uit de nalatenschap van Janne van Dijk. Maar deze ontbrak nog omdat ik hier nog geen namen bij kon vinden. Maar dat is volgens mij nu ook gelukt.   De foto vertoond forse gebruikssporen.  Er missen hoekjes uit de kartonnen kaart waar de foto op geplakt is en het beeld is bijna verdwenen in de nevelen van de tijd. Kennelijk heeft men de foto vaak in handen gehad en is door vele zonlicht het beeld verbleekt. Wie staan er op de foto? Gelet op de ouderdom van de foto is het vrijwel ondenkbaar dat Janne hier zelf op staat. Is dan misschien haar moeder één van de twee dochters op de foto of is de jongen in het midden de vader van Janne? Door de familiegegevens bij elkaar te zoeken, kom ik tot de conclusie dat dit de pake en beppe van Janne haar vaderskant moeten zijn. De personen op de foto passen niet binnen de gezinssamenstelling van de pake en beppe van moederkant, maar wel aan vaderskant. Op de foto zitten in het midden Reinder van Dijk, geboren op 2 juli 1864 in Ferwerd. Naast hem zit zijn vrouw Renske Sjoerds Hijma die geboren is op 19 november 1863 in Marrum. Links staat dochter Cornelia, geboren op 4 juli 1890 in Ferwerd. Rechts staat dochter Gaatske, geboren op 20 april 1894 in Ferwerd en in het midden achter het tafeltje staat Jan, de vader van Janna, geboren op 11 april 1899 in Vrouwenparochie. Als 20-jarige zit de vader van Janna bij de Nationale Militie en is gelegerd in Leiden of in de directe omgeving. Van hem zijn twee prentbriefkaarten bewaard gebleven die hij naar het thuisfront stuurde. Op één van de kaarten staat op de achterkant: ‘Aan mej. G. van Dijk’. Dat moet dus Jan zijn zuster Gaatske zijn die in 1918 bij Jan Bekius in Minnertsga inwonend was. Op de andere kaart is de aanhef: ‘Lieve M en Z’. Hier bedoelde hij waarschijnlijk zijn moeder mee en zussen. De kaart is gericht aan:  ‘Aan de wed. R. van Dijk, Minnertsga’. De voornaam van Jan zijn vader begint inderdaad met een R. Wat dus aan gegevens voor handen ligt, kan worden vastgesteld  dat deze van de juiste namen is voorzien.