Opening moderne gymnastiekzaal (1955)

2014-01-05T11:36:44+00:0022 december, 2013|0 Reacties

‘Alles is van het beste", zei burgemeester J. Duker van Barradeel op 28 maart 1955 tijdens de opening van de het nieuwe gymnastiekzaal aan de Hermanawei. Daarmee bewees hij, dat de gemeente aan de ene kant vasthield aan een oeroud principe, maar daarnaast een open oog had voor eisen van die tijd. Rechts schoolwoning   Na de afbraak van de schoolwoning werd, op die plaats en voor die tijd, een zeer moderne gymnastiekzaal gebouwd. Kosten nog moeite waren gespaard om een goede accommodatie te maken. Alles zag er keurig uit: de vloeren, de zaal de werktuigen de garderobe, de wasgelegenheid, de toiletten enz. De sportverenigingen en de schooljeugd konden er buitengewoon tevreden mee zijn. En . . . . . dat waren ze ook! De toespraken van de ‘hoofden der scholen’ en de vertegenwoordigers van de oudere sportbeoefenaren lieten dat ook weten. Als dank voor deze prachtige gymnastiekzaal, hadden de oudere sportbeoefenaars een klok aangeboden. Verder zei iemand - die het weten kon -, dat de gymnastiekzaal een voorbeeld was voor andere plaatsen. Een pluim te meer op de hoed van het gemeentebestuur, want bij de opening van het gymnastiekgebouw te Sexbierum werd precies hetzelfde beweerd.   Het nieuwe gebouw besloeg het gehele oppervlak van de afgebroken oude schoolmeesterswoning en vormde één geheel met het gebouw van de openbare school. De hoofdmeester van die school, meester P. Bloembergen, had eerst wel bezwaar tegen de bouw. Immers, de uitoefening van gymnastiek gaat vaak ook gepaard met luidruchtigheid. Maar toen hij zag hoe gemeentewerken daarvoor maatregelen zou treffen, verdwenen de bezwaren van de hoofdmeester als sneeuw voor de zon. Niets werd onbenut gelaten om de hinder te beperken. Het hoofd van de christelijke school, de heer J. Steenstra, was ook blij met de gedachte dat er maatregelen waren getroffen om geluidsoverlast te voorkomen. Want de gymnastiekzaal was gebouwd voor algemeen gebruik, dus ook de leerlingen van meester Steenstra zijn school mochten er gebruik van maken. En meester Steenstra wilde niet dat de verstandhouding met zijn collega’s van de openbare school werd verstoord door geluidsoverlast. 2de man rechts burgemeester Duker                 De heer K. Schotanus en M. van der Sluis brachten de dank over van de (sport/gymnastiek)verenigingen, terwijl de gymnastiekwerktuigenfabriek een volleybal aanbood. Na het openen van de deur door burgemeester J. Duker kreeg het gezelschap gelegenheid het gebouw te bezichtigen. Een groepje leden van de verschillende verenigingen toonde daarna de mogelijkheden van de nieuwe inrichting. Bron: Leeuwarder Courant, 29-03-1955