Bewoners boerderij Groot Folta – Hearewei 25

2015-11-09T16:33:27+00:008 november, 2015|0 Reacties

De boerderij Groot Folta aan de Hearewei 25 in Minnertsga is een van de oudste panden in de omgeving van het dorp. De boerderij is in 1591 aangekocht door het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden die de boerderij kocht van de familie Fernia. Tot voor een paar jaar terug heeft het St. Anthony Gasthuis de boerderij verkocht en die in particulier bezit gekomen. In tussen liggende eeuwen is de boerderij verhuurd geweest. Boerderij Groot Folta Via de Oudheidkundige Vereniging Barradeel kreeg ik een vraag van Jan Piet Boudewijn uit het westen van het land. Hij doet genealogisch onderzoek naar zijn opa Pieter Dirks Osinga die, getuige een paar documenten, boer is geweest op een boerderij in de omgeving van Minnertsga. Na wat speurwerk bleek het te gaan om de boerderij Groot Folta aan de Hearwei 25. Jan Piet Boudewijn had mij een paar scans van documenten toegestuurd, maar toen ik de resultaten van mijn speurwerk met hem deelde, kreeg ik ook scans van mooie oude foto’s uit de nalatenschap van Osinga en Binnema familie. Dus alle reden weer om een en ander aan het digitale papier toe te vertrouwen. Wie in de loop der eeuwen allemaal huurder zijn geweest van de boerderij; daar heb ik nog geen onderzoek naar gedaan, maar een aantal zijn nu wel bekend. Eind 19de eeuw was Pieter Sjeerps Anema huurder. Hij was getrouwd met Akke Jacobs Haima. Pieter Sjeerps Anema overleed in de zomer van 1889 toen zijn vrouw Akke nog maar 23 jaar was. Maar ondanks die jonge leeftijd en ook nog weduwe, bleef Akke op de boerderij wonen want het huurcontact werd op haar naam overgeschreven. Bij de voogden van het St. Anthony Gasthuis is haar motivatie om door te gaan met de boerderij en de omstandigheid waarin zij verkeerde, kennelijk als zeer betrouwbaar over gekomen want anders had zij de boerderij moeten verlaten. Trouwfoto Pieter Dirks Osinga en Antje Jacobs Binnema Drie jaar na het overlijden van Akke Jacobs Haima haar man, trouwde Akke met Tiede Nammen Schat die dan landbouwer is volgens de huwelijksakte. Mogelijk dat Tiede eerst als arbeider in dienst was bij Akke en dat die omstandigheid, en de plannen om met elkaar in het huwelijk te treden, voor de voogden de reden is geweest om Akke op de boerderij te laten wonen. Na hun trouwen is het huurcontract overgezet op naam van Tiede. Tiede en Akke bleven tot april 1919 boer/landbouwer op Groot Folta. In april van dat jaar werd er boelgoed gehouden op Groot Folta op verzoek van Tiede. Er werd stamboekvee aangeboden bestaande uit 27 hoornbeesten en 20 melk- en kalfkoeien. Verder 7 paarden, 8 schapen, ram, melkgeit, 14 leghennen en 8 loopeenden. Uit de opsomming van het boerenmaterieel en gereedschappen kan worden aangenomen dat Tiede niet een kleine boer/landbouwer was. Ook enig huisraad werd bij opbod verkocht waaronder de kinderwagen. Wat de reden is geweest voor Tiede en Akke, of wellicht ook voor de voogden, om de boerderij te verlaten, is Lees meer