13 11, 2021

Generaties Rienik Post – kruideniers

2021-11-13T10:16:58+00:0013 november, 2021|0 Reacties

Op 4 september jongstleden is Rienik Rieniks Post op 93-jarige leeftijd overleden. Rienik heeft voor mij een aantal oude foto’s uit het dorpsarchief van namen voorzien. Ik stuurde hem dan kopieën van foto’s op A3 formaat zodat hij goed de gezichten kon onderscheiden. Per kerende post kreeg ik dan de kopieën terug voorzien van namen in een keurig handschrift. Als hij namen niet wist, dan ging hij er met de foto op uit naar andere oudere dorpsbewoners om toch te proberen de namen te achterhalen. Ik heb een mooie herinnering aan Rienik toen ik enkele jaren geleden bij hem op de koffie was om zijn verhalen aan te horen over vroeger. In aansluiting op het verhaal over de generaties Schotanus in de vorige dorpskrant, leek het mij passend om deze keer het verhaal over de generaties Post te schrijven als eerbetoon aan Rienik. Rolprent Jaren geleden was ik een keer op bezoek bij Trijntje Zwart-Post, een zus van Rienik. Bij een eerder bezoek kwam al eens een rolprent ter sprake die door de toenmalige hoofdmeester van de Christelijke Nationale Lagere School was gemaakt voor de pake van Rienik, die ook Rienik heette. Pake Rienik (1882-1952) was van 1917 tot 1945 lid van het schoolbestuur en kennelijk is in die hoedanigheid de rolprent gemaakt met tekeningen over de levensloop van pake Rienink die vroeger in de volksmond ‘Grutte Rienik’ werd genoemd. Tijdens mijn bezoek belde Trijntje met haar broer die even later met de rolprent onder zijn arm kwam aanlopen. De rolprent heeft de omvang van een behangrol en omdat er alleen maar tekeningen op staan is er toch wel enige uitleg bij nodig om de levensloop te begrijpen. Dat vond pake Rienik kennelijk ook want hij heeft er zelf toelichtende teksten bij geschreven. Die teksten heb ik gebruikt om het verhaal over de generaties Post samen te stellen. Rienik Klazes Post en Trijntje Bouma Met het genealogisch onderzoek naar de familie Post kom ik uit in 1703 in Oosterbierum. Een aantal generaties later is het de Tzummarumer Klaas Klases Post en de Minnertsgaaster Trijntje Jacobs Brok die in juni 1811 in het huwelijk treden. Het echtpaar vestigt zich in Minnertsga en zij krijgen vier kinderen: Tjitske (1815), Jacob (1818), Klaas (1823) en Tietje (1829). Hun zoon Klaas gaat het huwelijk aan met Aafke Rieniks Westra uit St. Jacobiparochie en dank zij haar komt de naam Rienik voor in het dorp. Dit echtpaar krijgt zeven kinderen en het tweede kind krijgt de voornaam Rienik. Deze Rienik is de overgrootvader van de onlangs overleden Rienik en is geboren in maart 1851. In november 1872 steekt hij met zijn huwelijksboot De Rie over om in het nabij gelegen Ried Trijntje (Nienke) Murks Bouma ten huwelijk te vragen. Het huwelijk werd in vroegere gemeente Barradeel voltrokken en nog geen maand later wordt hun eerste kind geboren. Kennelijk is Rienik al veel eerder De Rie een keer overgestoken waardoor er op het nippertje moest worden getrouwd. Na hun eerste kind, Aafke (1872), worden Lieuwkje (1874 Lees meer

21 11, 2015

Levensmiddelenwinkel 4=6 fa. R.R. Post

2015-11-22T12:11:52+00:0021 november, 2015|0 Reacties

Dooitze Zwart heeft in 2004 een boek samengesteld over de middenstand en ondernemers vanaf 1956 tot en met 2004. Hij heeft besloten al die beschrijvingen van de verschillende middenstanders en ondernemers ook te publiceren op Minnertsga vroeger. Deze keer is de beurt aan de 4=6 Levensmiddelenwinkel en woningstoffenring van de fa. R.R. Post. Dit artikel heeft gestaan in de Leeuwarder courant van 28 maart 1997.    Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar af Al ruim 105 jaar lang kunnen de Minnertsgaasters terecht in de kruidenierszaak van de familie Post op de Hege Buorren in het centrum van het dorp. De huidige eigenaar, Rienik Post, is de laatste telg die de familietraditie nu al weer drie generaties voortzet. Het einde van die traditie lijkt echter in zicht. Enige tijd terug stopte de nu 68-jarige kruidenier met de verkoop van levensmiddelen. Helemaal afscheid van het winkelbedrijf nemen dat kunnen hij en zijn vrouw nog niet. Anno 1993 “Er is veel veranderd in de afgelopen honderd jaar”, vindt Rienik Post, al ruim vijftig jaar kruidenier in Minnertsga. “Alleen de omgang met de mensen is hetzelfde gebleven. Klanten, die hier komen, maken graag een praatje. Dat hoort er bij. Dat was vroeger al zo. In een grote supermarkt worden de boodschappen in sneltreinvaart op de lopende band gedumpt. Tijd om even te praten is er dan ook niet.” In de winkel van de familie Post is dat anders. Nooit stap je er tevergeefs binnen voor een praatje of een rokertje. Rienik Post is al even vertrouwd bij de dorpsgenoten als de winkel zelf. Het sociale contact is ook de belangrijkste reden voor Post om ‘de zaak’ nog steeds door te zetten, zij het in beperkte vorm. “Toen we stopten met de verkoop van levensmiddelen was dat omdat ik wilde afbouwen. Om niet in een gat te vallen, besloten mijn vrouw en ik de drogisterij aan te houden. Daarnaast verkopen we nog rookartikelen, lectuur en vloerbedekking. Verder pasten we de winkeltijden aan zodat we ’s middags ook een vrij zijn.” De huidige opzet bevalt de winkelier prima en hij denkt dan ook nog niet aan stoppen. Kruidenierswaren zijn in de winkel niet meer te koop. De drogisterij heeft Post voorlopig aangehouden (Foto Noordoost) Pand van de stoffeerderij anno 1965 Het winkelpand van de familie Post is nog ouder dan de periode dat de familie Post er in woont. “Pake Rienik begon in 1892 met het venten van kruidenierswaren. Hij kocht dit pand in 1902 aan. De huidige winkelruimte bestond toen uit een drietal diaconie-woningen. Pake wilde de zaak verbouwen tot één ruimte. Dat mocht eerst niet omdat hij nog niet getrouwd was met beppe Tryntsje. Dat hebben ze toen eerst maar gedaan”, lacht Rienik Post. Ging het vroeger nog met de hondenkar en met paard en wagen bij de deuren langs, tegenwoordig moet alles snel. Het runnen van een dorpswinkel is vandaag de dag dan ook geen gemakkelijke opgave, vindt de Minnertsgaaster winkelier. “Je ziet veel dorpswinkels Lees meer

Ga naar de bovenkant