Grafstenen


Treffers 151 t/m 200 van 716     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
151

Hendrik Hoekstra en Antje Miedema. Jan Dijkstra.
    
152

Abraham Wassenaar en Trijntje Miedema. Antje Wassenaar.
    
153

Johannes Vogel en Dieuwke Travaille
    
154

Pieter Koopmans en Janke Trijntje de Groot
    
155

Sijbren de Vries en Grietje Sijbesma
    
156

Rense Jelgerhuis en Trijntje Halma
    
157

Anne Sijbersma. Richard (Fam. Huisman)
    
158

Obbe Jans de Roos en Welmoed Okkes Jansma
    
159

Wijbe Joostema en Akke Boomsma
    
160

Pieter Groeneveld
    
161

Gijsbert Boomsma (Waardenburg)
    
162

IJke de Haan (B. de Haan- van der Leij)
    
163

Taekle Vogel
    
164

Hendrik de Roos en Reintje Lautenbach
    
165

Jan Obbes de Roos
    
166

Geertje Oedses Wouwenaar
    
167

Kersje de roos
    
168

Sikke Oepkes Marra en Geertje de Groot
    
169

Rienik Rieniks Post en Trijntje Oepkes Marra
    
170

Rienik Rieniks Post en Jeltje Joostema
    
171

Lieuwe Hendrik Dijkstra en Baukje Gerrits de Groot
    
172

Bartel D. Limburg en Rensje de Groot
    
173

Gerrit Limburg. Pieter Limburg en Korneliske Steenhuis.
    
174

Gelbrig Wassenaar en Marten Meijer
    
175

Gerrit Piebes de Groot en Sjieuwke Hendriks de Roos
    
176

Marten Grond (Aafje Piebes de Groot, Sjieuwke Hendriks de Roos)
    
177

Sjieuwke M. Koopmans en Hendrik A. Dusselaar. Tetje Douma.
    
178

Dirk Obbes Koopmans en Meinte Obbes Koopmans
    
179

Dirkje Koopmans
    
180

Willem Westra en Aaltje Stapensea
    
181

Klaas Wassenaar en Geertje Roelofts de Groot. Roelof Wassenaar en Janke D. Osinga.
    
182

Pieter Zuidema en Trijntje Smidts
    
183

Baronnesse Anna Clara Electa Walburga Els Collot d' Escury
    
184

Johan Sippo van Harinxsma thoe Slooten
    
185

Maartje Faber
    
186

Ruurd Zwart
    
187

Epko Jan Jensma
    
188

Tea de Roos (dochter van Rintje de Roos en Neeltje Joostema)
    
189

Rintje de Roos en Neeltje Joostema
    
190

Klaas Norbruis en Dieuwke de Vries
    
191

Grietje de Vries
    
192

Jan de Groot en Grietje Buwalda
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
    
193

Sipke bouma en Janke Visbeek. Hendrik Visbeek en Mettje Helder.
    
194

Hendrik Visbeek en Antje Post
    
195

Simon Visbeek en Trijntje Vrieswijk
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
    
196

Antje Hiemstra. Bote Posthumus en Jitske Bekius.
    
197

Marijke Rinsma
    
198

Arjen de Jong en Trijntje Posthumus
    
199

Douwe Taekeles Wiersma en Antje Lont
    
200

Aaltje Gerritje Noordstra
    

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»

Ga naar de bovenkant