Startpagina » Buiten Minnertsga » Buiten Minnertsga
Deze foto's vallen niet binnen het kader van Minnertsga en horen dus eigenlijk ook niet thuis op deze website. Maar ze zijn te mooi om niet te laten zien en daarom vormen deze foto's een aparte collectie.
Johannes Sipma (1845-1931)
 NIEUW 
Johannes Sipma (1845-1931)
Fotonummer: 5794.
Johannes Sijtses Sipma (1845-1931). Hij was getrouwd met Klaaske de Swart (1848-1939). Zij woonden in Dronrijp.
Johannes Sipma (1845-1931) #1.JPG
 NIEUW 
Johannes Sipma (1845-1931) #1.JPG
Fotonummer: 5795.
Johannes Sijtses Sipma (1845-1931). Hij was getrouwd met Klaaske de Swart (1848-1939). Zij woonden in Dronrijp.
Tjipke Pasma (1848-1936)
Tjipke Pasma (1848-1936)
Fotonummer: 5778.
Tjipke Pasma (1848-1936) van Tzummarum. Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
Bregtje Jepma (1879)
Bregtje Jepma (1879)
Fotonummer: 5779.
Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
IJsbrand Jepma (1887)
IJsbrand Jepma (1887)
Fotonummer: 5775.
Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
Kinderen Posthuma - Pasma
Kinderen Posthuma - Pasma
Fotonummer: 5776.
Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
Wiepkje Pasma (1883)
Wiepkje Pasma (1883)
Fotonummer: 5777.
Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
Jan Pasma en Bregtje Jepma
Jan Pasma en Bregtje Jepma
Fotonummer: 5774.
Zie ook online stamboomprogramma op deze website.
LABO bus met reisgezelschap
LABO bus met reisgezelschap
Fotonummer: 5715.
Reisgezelschap met de LABO bus (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). Namen, locatie en etc. onbekend. Datering: onbekend.
BABO (Bildtse Auto Bus Onderneming)
BABO (Bildtse Auto Bus Onderneming)
Fotonummer: 5712.
Mogelijk de Bildtse Auto Bus Onderneming. Datering: niet bekend.
Harmen Blanksma
Harmen Blanksma
Fotonummer: 5706.
Harmen Blanksma, Tzummarum. Doorlopend toegangsbewijs voor de Provinciale Landbouw Tentoonstelling der Friesche Maatschappij van Landbouw, Leeuwarden 5 - 10 september 1927. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Cornelis van der Laan en Sipkje Haima
Cornelis van der Laan en Sipkje Haima
Fotonummer: 5705.
Cornelis van der Laan en Sipkje Haima, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Tweeling Sipkje en IJtsche Haima
Tweeling Sipkje en IJtsche Haima
Fotonummer: 5704.
Tweeling Sipkje en IJtsche Haima, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Harmen Blanksma en Hieke Haima (Tzummarum)
Harmen Blanksma en Hieke Haima (Tzummarum)
Fotonummer: 5703.
Harmen Blanksma en Hieke Haima, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Fotonummer: 5702.
Cornelis Haima en Antje Okkinga, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Fotonummer: 5701.
Cornelis Haima en Antje Okkinga, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Gezin Bleeker - Haitsma
Gezin Bleeker - Haitsma
Fotonummer: 5699.
Janke Haitsma, Gatze Bleeker en zoon Gerlof, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Gatze en Hiltje Bleeker.jpg
Gatze en Hiltje Bleeker.jpg
Fotonummer: 5700.
Gatze en Hiltje Bleeker, broer en zus uit Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Janke Bleeker - Haitsma en Hiltje
Janke Bleeker - Haitsma en Hiltje
Fotonummer: 5698.
Janke Bleeker - Haitsma met haar kleindochter Hiltje, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Hiltje en Jelle Bleeker
Hiltje en Jelle Bleeker
Fotonummer: 5696.
Hiltje en Jan Bleeker, broer en zus, Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Hiltje Bleeker
Hiltje Bleeker
Fotonummer: 5697.
Hiltje Bleeker (1929-2018), Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Rouwbrief Grietje Wissing (Dronrijp)
Rouwbrief Grietje Wissing (Dronrijp)
Fotonummer: 5695.
Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Jan Wissing en Anna Catharina Mollema (Tzummarum)
Jan Wissing en Anna Catharina Mollema (Tzummarum)
Fotonummer: 5694.
Jan Wissing en Anna Catharina Mollema uit Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Rodenhuis - Douma - Bleeker - Bandsma
Rodenhuis - Douma - Bleeker - Bandsma
Fotonummer: 5692.
Vrier geslachten vlnr: Hiltje Bandsma - Bleeker, Gelbrigje Bleeker - Rodenhuis, voor Hiltje rodenhuis - Douma en op haar schoot Gelbrigje Bandsma. Familie uit Tzummarum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Tjeerd Zwager Jantje Winsemius
Tjeerd Zwager Jantje Winsemius
Fotonummer: 5693.
Grafzerken van Tjeerd Zwager en Jantje Winsemius op de begraafplaats in Firdgum. Zie voor stamboomgegevens het online stamboomprogramma op deze website.
Familie Westra - Hibma
Familie Westra - Hibma
Fotonummer: 5659.
Links Bottje Westra - Hibma (1883-1964) en rechts Haije Westra (1882-1956). Zij woonde aan de Sinaedawei in Tzummarum. Midden ene P. de Boer waarvan verdere gegevens ontbreken. Datering: onbekend
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Fotonummer: 5548
Nij Altoenae, Schruringaweg. Datering: onbekend
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5466.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
2 reacties
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Fotonummer: 5464.
Sijbe Buren (1863 - 1956) en Sijtske Palma (1871 - 1956) in 1946 toen zij 50 jaar getrouwd waren.
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5465.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
Familie Sijbesma - Kieviet
Familie Sijbesma - Kieviet
Fotonummer: 5462.
Foto uit circa 1910. Cornelis Sijbesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886), Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Fotonummer: 5463.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944). Zij was getrouwd met Bauke Sijbesma (1858 - 1922).
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Fotonummer: 5460.
Trijntje Noorda - Koning (1877) met haar dochter Jansje (1915)
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Fotonummer: 5461.
Trijntje Koning (1877) en Jelte Cornelis Noorda (1879 - 1935)
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Fotonummer: 5455.
ds. Johannes Pot (1855-1907) en zijn vrouw Marij Jane Vethake (1859-1942). Hij was in Oosterbierum predikant van 1891 tot 1907 en ligt in Oosterbierum begraven. Achter haar moeder staat Marij Jane (1886). Bij moeder op schoot Hendrik Willem (1895). Rechts Jasper Johannes (1884), daarvoor Frederika (1889) en daarvoor Johannes (1892). De foto is gemaakt eind 1895 begin 1896.
Gezin Klaas Meerstra en Antje Brouwer
Gezin Klaas Meerstra en Antje Brouwer
Fotonummer: 5429.
Klaas Meerstra (1905-1970) en Antje Brouwer (1908-1990).
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962) - Tzummarum
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962) - Tzummarum
Fotonummer: 5409.
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962).
Sijke Kuiken (1885-1941) - St. Jacobiparochie
Sijke Kuiken (1885-1941) - St. Jacobiparochie
Fotonummer: 5408.
Sijke Kuiken (1885-1941). Zij was getrouwd met Jan Heeringa (1883-1960)
Froukje Dijkstra en Harmen Jans Heeringa - Tzummarum
Froukje Dijkstra en Harmen Jans Heeringa - Tzummarum
Fotonummer: 5406.
Froukje Dijkstra (1913-2001) en Harmen Heeringa (1908-1991)
Jan Harmens Heeringa (1883-1960) - Tzummarum
Jan Harmens Heeringa (1883-1960) - Tzummarum
Fotonummer: 5407.
Jan Harmens Heeringa (1883-1960). Hij was getrouwd met Sijke Kuiken (1885-1941)
Froukje Heeringa - Dijkstra en Grietje Heeringa
Froukje Heeringa - Dijkstra en Grietje Heeringa
Fotonummer: 5405.
Links Froukje Dijkstra (1913-2001) met haar schoonzus Grietje Heeringa (1909)
Johannes van der Brug (1893-1973) - Oosterbierum
Johannes van der Brug (1893-1973) - Oosterbierum
Fotonummer: 5404.
Johannes Hendrikus van der Brug (1893-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Statema (1894-1960).
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5387.
Sijtze Bouma (1907-1982) en Gatske Wolbers (1906-2004) in de deuropening van hun kruidenierswinkel.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5388.
In de SPAR kruidenierswinkel in Oosterbierum. Sietze Bouma (1907-1982) en zijn vrouw Gatske Wolbers (1906-2004). Rechts dochter Sietske.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5386.
Rechts is Sijtze Bouma (1907-1982) met naast hem Jetze de Jong (1895-1960)
Jan Terpstra
Jan Terpstra
Fotonummer: 5385.
Jan Terpstra (1879) Oosterbierum. Hij was getrouwd met Lijsbeth Houtsma (1880-1922).
Lijsbeth Houtsma
Lijsbeth Houtsma
Fotonummer: 5384.
Lijsbeth Houtsma (1880-1922) Oosterbierum. Zij was getrouwd met Jan Terpstra (1879).
Spaarbank Dronrijp
Spaarbank Dronrijp
Fotonummer: 5383.
Dit is de vroegere Spaarbank in Dronrijp aan de Hearewei 28. Datering: onbekend
Slagerij Adema - Tzummarum
Slagerij Adema - Tzummarum
Fotonummer: 5372.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Fotonummer: 5326.Reinder Klazes Nouta (1876-1964) was schoenmaker in Oosterbierum en getrouwd met Aukje de Bier (1877-1930).

Buiten Minnertsga