Startpagina » Buiten Minnertsga » Buiten Minnertsga
Deze foto's vallen niet binnen het kader van Minnertsga en horen dus eigenlijk ook niet thuis op deze website. Maar ze zijn te mooi om niet te laten zien en daarom vormen deze foto's een aparte collectie.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5387.
Sijtze Bouma (1907-1982) en Gatske Wolbers (1906-2004) in de deuropening van hun kruidenierswinkel.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5388.
In de SPAR kruidenierswinkel in Oosterbierum. Sietze Bouma (1907-1982) en zijn vrouw Gatske Wolbers (1906-2004). Rechts dochter Sietske.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5386.
Rechts is Sijtze Bouma (1907-1982) met naast hem Jetze de Jong (1895-1960)
Jan Terpstra
Jan Terpstra
Fotonummer: 5385.
Jan Terpstra (1879) Oosterbierum. Hij was getrouwd met Lijsbeth Houtsma (1880-1922).
Lijsbeth Houtsma
Lijsbeth Houtsma
Fotonummer: 5384.
Lijsbeth Houtsma (1880-1922) Oosterbierum. Zij was getrouwd met Jan Terpstra (1879).
Spaarbank Dronrijp
Spaarbank Dronrijp
Fotonummer: 5383.
Dit is de vroegere Spaarbank in Dronrijp aan de Hearewei 28. Datering: onbekend
Slagerij Adema - Tzummarum
Slagerij Adema - Tzummarum
Fotonummer: 5372.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Fotonummer: 5326.Reinder Klazes Nouta (1876-1964) was schoenmaker in Oosterbierum en getrouwd met Aukje de Bier (1877-1930).
Doeke Oosterbaan en Geertje Rienks
Doeke Oosterbaan en Geertje Rienks
Fotonummer: 5325.
Doeke Annes Oosterbaan (1851-1924) en Geertje Klazes Rienks (1852-1934). Zij waren bewoners van de boerderij Sinada-state aan de Sinadawei 23 onder Tzummarum
Geertje Rienks (1852-1934)
Geertje Rienks (1852-1934)
Fotonummer: 5324.
Geertje Klazes Rienks (1852-1934) achter een weefgetouw in de huiskamer van de boerderij Sinada-state aan de Sinadawei 23 onder Tzummarum. Zij was getrouwd met Doeke Annes Oosterbaan (1851-1924).
Gezing Hoogenhuis - de Haan (Tzummarum)
Gezing Hoogenhuis - de Haan (Tzummarum)
Fotonummer: 5321.
Geert Hoogenhuis (1872-1960) en Pietje de Han (1873-1937) met hun kinderen : Jantje, Rinske, Eelkje en Hein.
Boerderij Nammensma Oosterbierum
Boerderij Nammensma Oosterbierum
Fotonummer: 5320.
In het vlas staan vlnr: Siebren P. Visser ?, Jelle van der Veen, Liesbeth van der Veen, Sijke van der Veen, Siebe Liefke Stellingwerf. Foto omstreeks 1905.
Klaas de Vries en Froukje Visser (Oosterbierum)
Klaas de Vries en Froukje Visser (Oosterbierum)
Fotonummer: 5319.
Klaas de Vries (1922-2002) en Froukje Visser (1920-1998).
D. de Vries (Oosterbierum)
D. de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5318.Op het portier staat D. de Vries, Oosterbierum, telf. 5. Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries. De foto is gemaakt in Meppel voor de woning van de fotograaf.
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5317.
Klaas de Vries (1922-2002) in de garage van Siers de Vries achter de Gereformeerde kerk in Oosterbierum. Volgens de kentekenregistratie stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries, Oosterbierum. De foto is van 9 juli 1940.
Wijtse de Vries en Jan Visser (Oosterbierum)
Wijtse de Vries en Jan Visser (Oosterbierum)
Fotonummer: 5315.Links Wijtse de Vries en rechts Jan Visser. Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries.
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma (Oosterbierum)
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma (Oosterbierum)
Fotonummer: 5316.
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma uit Oosterbierum
Nog in bewerking (Oosterbierum)
Nog in bewerking (Oosterbierum)
Fotonummer: 5314.
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5313.
Klaas de Vries (1922-2002).
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5311.
Klaas de Vries (1922-2002) stopt als dorpsomroeper. Foto 1996.
Gezin Jelle van der Veen en Liefke Jellesma (Oosterbierum)
Gezin Jelle van der Veen en Liefke Jellesma (Oosterbierum)
Fotonummer: 5312.
Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries. Kinderen: Albertje, Anna, Daniël, Griet, Klaas, Lieuwe, Sijke en Simontje.
In bewerking (Oosterbierum)
In bewerking (Oosterbierum)
Fotonummer: 5310.
Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
Fotonummer: 5309.
Harm de Vries (nov. 1928) en Alie Dijkstra (1929-2004), Oosterbierum
Arjen Hoekstra en Trijntje Stellingwerf (Oosterbierum)
Arjen Hoekstra en Trijntje Stellingwerf (Oosterbierum)
Fotonummer: 5308.
Arjen Hoekstra (1918-1988) en Trijntje Stellingwerf van Oosterbierum.
Bote Ourensma en Froukje Visser
Bote Ourensma en Froukje Visser
Fotonummer: 5307.
Bote (Bruce) Ourensma (1920-2011) en Froukje (Frances) Visser (1920-2007) van Oosterbierum. Zij zijn in 1961 geëmigreerd naar Amerika. Foto nov. 1951.
Gezin Samme Talsma en Dieuwke Talsma
Gezin Samme Talsma en Dieuwke Talsma
Fotonummer: 5306.
Vlnr: Klaske, Samme Feitsma (1882-1951), Feitse, Dieuwke Talsma (1884-1946) en Sjoerd.
Tramkaartje N.T.M.
Tramkaartje N.T.M.
Fotonummer: 5304.
Tramkaartje van de Nederlandse Tram Maatschappij.
Rouwkaart Tijmen Reitsma 1864-1958
Rouwkaart Tijmen Reitsma 1864-1958
Fotonummer: 5302.
Brechtje Talsma - Statema
Brechtje Talsma - Statema
Fotonummer: 5300.
Brechtje Statema (1854-1939). Zij was getrouwd met Feitse Talsma (1853-1932).
Echtpaar Feitse Talsma en Bregtje Statema
Echtpaar Feitse Talsma en Bregtje Statema
Fotonummer: 5301.
Feitse Talsma (1853-1932) en Bregtje Statema (1854-1939).
Echtpaar Hoekstra - van der Ploeg
Echtpaar Hoekstra - van der Ploeg
Fotonummer: 5275.
Dirk Hoekstra (1878-1950) en Renske van der Ploeg (1878-1951)
Echtpaar Hoekstra - de Vries
Echtpaar Hoekstra - de Vries
Fotonummer: 5276.
Pieter Hoekstra (1861-1906) en Trijntje de Vries (1862-1937)
Gezin Hoekstra - Hofman
Gezin Hoekstra - Hofman
Fotonummer: 5273.
Vlnr: Engeltje Hoekstra-Hofman, Tetje, Renske, Dirk Klaasje en Cornelis Hoekstra.
Ondertrouw Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
Ondertrouw Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
Fotonummer: 5274.
Cornelsi Hoekstra
Cornelsi Hoekstra
Fotonummer: 5271.
Cornelis Hoekstra (1905-1961). Hij was getrouwd met Engeltje Hofman.
Echtpaar Hoekstra - Hofman
Echtpaar Hoekstra - Hofman
Fotonummer: 5272.
Cornelis Hoekstra (1905-1961) en Engeltje Hofman (1909-1979)
Klaasje en Dirk Hoekstra
Klaasje en Dirk Hoekstra
Fotonummer: 5269.
Klaasje en Dirk, kinderen van Cornelis Hoekstra en Engeltje Hofman.
Dirk, Klaasje en Renske Hoekstra
Dirk, Klaasje en Renske Hoekstra
Fotonummer: 5270.
Vlnr: Dirk, Klaasje en Renske. Kinderen van Cornelis Hoekstra en Engeltje Hofman.
Ale Hoekstra
Ale Hoekstra
Fotonummer: 5266.
Schoolklas Tzummarum, voorste rij derde van links is Ale Hoekstra (1918-1995)
Ondertrouw Ale Hoekstra en Geertje Struiksma
Ondertrouw Ale Hoekstra en Geertje Struiksma
Fotonummer: 5267.
Cornelis Hoekstra
Cornelis Hoekstra
Fotonummer: 5268.
Cornelis Hoekstra (1905-1961). Hij was getrouwd met Renske van der Ploeg.
Ale Hoekstra
Ale Hoekstra
Fotonummer: 5264.
Ale Hoekstra (1918-1995). Hij was getrouwd met Geertje Ietsche Struiksma.
Pietje Hoekstra (1910)
Pietje Hoekstra (1910)
Fotonummer: 5265.
Pietje (1910) dochter van Dirk Hoekstra en Engeltje Hofman
Gezin Bakker - Hibma (Sexbierum)
Gezin Bakker - Hibma (Sexbierum)
Fotonummer: 5262.
Staande v.l.n.r: Pietertje (ca. 22 jr.), Anna (ca.11 jr, getrouwd met Geert Reinders Bangma), Arendtje (ca. 21 jr, moeder D. Faber), Rinske (ca 16 jr), Klaske (ca.18 jr), Philippus (ca 12 jr), en Heerke (ca. 9 jr) staat tussen zijn ouders in. Deze foto is waarschijnlijk gemaakt op de Hearewei 9 te Sexbierum waar ze destijds woonden.
Naambord fa. J.B. van Manen
Naambord fa. J.B. van Manen
Fotonummer: 5145.
Naambord fa. J.B. van Manen, Berlikum
Jacob Bernardus van Manen 1888-1963
Jacob Bernardus van Manen 1888-1963
Fotonummer: 5146.
Jacob Bernardus van Manen 1888-1963, scheepstimmerman in Berlikum. Zie verhaal: https://minnertsgavroeger.nl/helling-van-van-manen-stond-in-de-bouwhoek-best-bekend/
ds. Jan Schelhaas
ds. Jan Schelhaas
Fotonummer: 5127.
ds. Jan Schelhaas (1899-1975). Hij was van 1926 - 1948 predikant in Tzummarum en was getrouwd met Aaltje Slingenberg (1906-1980).
Gezin Schelhaas - Slingenberg
Gezin Schelhaas - Slingenberg
Fotonummer: 5126.
Achterste rij vlnr: Leo (1932), Willy (1927), Nelly (1931), Harm (1928), Janny (1934). Voorste rij vlnr: moeder Aaltje Slingenberg (1906-1980), Bert (1945), Diny 1939), vader Jan Schelhaas (1899-1975), Bernard (1943) en Nimda (1936). Schelhaas was predikant in Tzummarum van 1926 - 1948.
Hendrik Pols
Hendrik Pols
Fotonummer: 5100.
Hendrik Pols (1909/1984). Hij was getrouwd met Hijlkje Travaille (1910/1985)
Hendrik Pols en Hijlkje Travaille
Hendrik Pols en Hijlkje Travaille
Fotonummer: 5101.
Hendrik Pols (1909/1984) en Hijlkje Travaille (1910-1985) getrouwd 17 mei 1939.

Buiten Minnertsga