Startpagina » Buiten Minnertsga » Buiten Minnertsga
Deze foto's vallen niet binnen het kader van Minnertsga en horen dus eigenlijk ook niet thuis op deze website. Maar ze zijn te mooi om niet te laten zien en daarom vormen deze foto's een aparte collectie.
Familie Westra - Hibma
 NIEUW 
Familie Westra - Hibma
Fotonummer: 5659.
Links Bottje Westra - Hibma (1883-1964) en rechts Haije Westra (1882-1956). Zij woonde aan de Sinaedawei in Tzummarum. Midden ene P. de Boer waarvan verdere gegevens ontbreken. Datering: onbekend
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Fotonummer: 5548
Nij Altoenae, Schruringaweg. Datering: onbekend
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5466.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
2 reacties
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Fotonummer: 5464.
Sijbe Buren (1863 - 1956) en Sijtske Palma (1871 - 1956) in 1946 toen zij 50 jaar getrouwd waren.
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5465.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
Familie Sijbesma - Kieviet
Familie Sijbesma - Kieviet
Fotonummer: 5462.
Foto uit circa 1910. Cornelis Sijbesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886), Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Fotonummer: 5463.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944). Zij was getrouwd met Bauke Sijbesma (1858 - 1922).
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Fotonummer: 5460.
Trijntje Noorda - Koning (1877) met haar dochter Jansje (1915)
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Fotonummer: 5461.
Trijntje Koning (1877) en Jelte Cornelis Noorda (1879 - 1935)
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Fotonummer: 5455.
ds. Johannes Pot (1855-1907) en zijn vrouw Marij Jane Vethake (1859-1942). Hij was in Oosterbierum predikant van 1891 tot 1907 en ligt in Oosterbierum begraven. Achter haar moeder staat Marij Jane (1886). Bij moeder op schoot Hendrik Willem (1895). Rechts Jasper Johannes (1884), daarvoor Frederika (1889) en daarvoor Johannes (1892). De foto is gemaakt eind 1895 begin 1896.
Gezin Klaas Meerstra en Antje Brouwer
Gezin Klaas Meerstra en Antje Brouwer
Fotonummer: 5429.
Klaas Meerstra (1905-1970) en Antje Brouwer (1908-1990).
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962) - Tzummarum
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962) - Tzummarum
Fotonummer: 5409.
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962).
Sijke Kuiken (1885-1941) - St. Jacobiparochie
Sijke Kuiken (1885-1941) - St. Jacobiparochie
Fotonummer: 5408.
Sijke Kuiken (1885-1941). Zij was getrouwd met Jan Heeringa (1883-1960)
Froukje Dijkstra en Harmen Jans Heeringa - Tzummarum
Froukje Dijkstra en Harmen Jans Heeringa - Tzummarum
Fotonummer: 5406.
Froukje Dijkstra (1913-2001) en Harmen Heeringa (1908-1991)
Jan Harmens Heeringa (1883-1960) - Tzummarum
Jan Harmens Heeringa (1883-1960) - Tzummarum
Fotonummer: 5407.
Jan Harmens Heeringa (1883-1960). Hij was getrouwd met Sijke Kuiken (1885-1941)
Froukje Heeringa - Dijkstra en Grietje Heeringa
Froukje Heeringa - Dijkstra en Grietje Heeringa
Fotonummer: 5405.
Links Froukje Dijkstra (1913-2001) met haar schoonzus Grietje Heeringa (1909)
Johannes van der Brug (1893-1973) - Oosterbierum
Johannes van der Brug (1893-1973) - Oosterbierum
Fotonummer: 5404.
Johannes Hendrikus van der Brug (1893-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Statema (1894-1960).
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5387.
Sijtze Bouma (1907-1982) en Gatske Wolbers (1906-2004) in de deuropening van hun kruidenierswinkel.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5388.
In de SPAR kruidenierswinkel in Oosterbierum. Sietze Bouma (1907-1982) en zijn vrouw Gatske Wolbers (1906-2004). Rechts dochter Sietske.
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Fotonummer: 5386.
Rechts is Sijtze Bouma (1907-1982) met naast hem Jetze de Jong (1895-1960)
Jan Terpstra
Jan Terpstra
Fotonummer: 5385.
Jan Terpstra (1879) Oosterbierum. Hij was getrouwd met Lijsbeth Houtsma (1880-1922).
Lijsbeth Houtsma
Lijsbeth Houtsma
Fotonummer: 5384.
Lijsbeth Houtsma (1880-1922) Oosterbierum. Zij was getrouwd met Jan Terpstra (1879).
Spaarbank Dronrijp
Spaarbank Dronrijp
Fotonummer: 5383.
Dit is de vroegere Spaarbank in Dronrijp aan de Hearewei 28. Datering: onbekend
Slagerij Adema - Tzummarum
Slagerij Adema - Tzummarum
Fotonummer: 5372.
Uit Barradiel Meiioar ien, advertentieblad van de gezamenlijke middenstandsverenigingen. Uitgave december 1977.
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Fotonummer: 5326.Reinder Klazes Nouta (1876-1964) was schoenmaker in Oosterbierum en getrouwd met Aukje de Bier (1877-1930).
Doeke Oosterbaan en Geertje Rienks
Doeke Oosterbaan en Geertje Rienks
Fotonummer: 5325.
Doeke Annes Oosterbaan (1851-1924) en Geertje Klazes Rienks (1852-1934). Zij waren bewoners van de boerderij Sinada-state aan de Sinadawei 23 onder Tzummarum
Geertje Rienks (1852-1934)
Geertje Rienks (1852-1934)
Fotonummer: 5324.
Geertje Klazes Rienks (1852-1934) achter een weefgetouw in de huiskamer van de boerderij Sinada-state aan de Sinadawei 23 onder Tzummarum. Zij was getrouwd met Doeke Annes Oosterbaan (1851-1924).
Gezing Hoogenhuis - de Haan (Tzummarum)
Gezing Hoogenhuis - de Haan (Tzummarum)
Fotonummer: 5321.
Geert Hoogenhuis (1872-1960) en Pietje de Han (1873-1937) met hun kinderen : Jantje, Rinske, Eelkje en Hein.
Boerderij Nammensma Oosterbierum
Boerderij Nammensma Oosterbierum
Fotonummer: 5320.
In het vlas staan vlnr: Siebren P. Visser ?, Jelle van der Veen, Liesbeth van der Veen, Sijke van der Veen, Siebe Liefke Stellingwerf. Foto omstreeks 1905.
Klaas de Vries en Froukje Visser (Oosterbierum)
Klaas de Vries en Froukje Visser (Oosterbierum)
Fotonummer: 5319.
Klaas de Vries (1922-2002) en Froukje Visser (1920-1998).
D. de Vries (Oosterbierum)
D. de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5318.Op het portier staat D. de Vries, Oosterbierum, telf. 5. Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries. De foto is gemaakt in Meppel voor de woning van de fotograaf.
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5317.
Klaas de Vries (1922-2002) in de garage van Siers de Vries achter de Gereformeerde kerk in Oosterbierum. Volgens de kentekenregistratie stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries, Oosterbierum. De foto is van 9 juli 1940.
Wijtse de Vries en Jan Visser (Oosterbierum)
Wijtse de Vries en Jan Visser (Oosterbierum)
Fotonummer: 5315.Links Wijtse de Vries en rechts Jan Visser. Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries.
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma (Oosterbierum)
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma (Oosterbierum)
Fotonummer: 5316.
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma uit Oosterbierum
Nog in bewerking (Oosterbierum)
Nog in bewerking (Oosterbierum)
Fotonummer: 5314.
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5313.
Klaas de Vries (1922-2002).
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Fotonummer: 5311.
Klaas de Vries (1922-2002) stopt als dorpsomroeper. Foto 1996.
Gezin Jelle van der Veen en Liefke Jellesma (Oosterbierum)
Gezin Jelle van der Veen en Liefke Jellesma (Oosterbierum)
Fotonummer: 5312.
Volgens kentekenregistratie (B-22419) stond de vrachtauto op naam van Dirk de Vries. Kinderen: Albertje, Anna, Daniël, Griet, Klaas, Lieuwe, Sijke en Simontje.
In bewerking (Oosterbierum)
In bewerking (Oosterbierum)
Fotonummer: 5310.
Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
Fotonummer: 5309.
Harm de Vries (nov. 1928) en Alie Dijkstra (1929-2004), Oosterbierum
Arjen Hoekstra en Trijntje Stellingwerf (Oosterbierum)
Arjen Hoekstra en Trijntje Stellingwerf (Oosterbierum)
Fotonummer: 5308.
Arjen Hoekstra (1918-1988) en Trijntje Stellingwerf van Oosterbierum.
Bote Ourensma en Froukje Visser
Bote Ourensma en Froukje Visser
Fotonummer: 5307.
Bote (Bruce) Ourensma (1920-2011) en Froukje (Frances) Visser (1920-2007) van Oosterbierum. Zij zijn in 1961 geëmigreerd naar Amerika. Foto nov. 1951.
Gezin Samme Talsma en Dieuwke Talsma
Gezin Samme Talsma en Dieuwke Talsma
Fotonummer: 5306.
Vlnr: Klaske, Samme Feitsma (1882-1951), Feitse, Dieuwke Talsma (1884-1946) en Sjoerd.
Tramkaartje N.T.M.
Tramkaartje N.T.M.
Fotonummer: 5304.
Tramkaartje van de Nederlandse Tram Maatschappij.
Rouwkaart Tijmen Reitsma 1864-1958
Rouwkaart Tijmen Reitsma 1864-1958
Fotonummer: 5302.
Brechtje Talsma - Statema
Brechtje Talsma - Statema
Fotonummer: 5300.
Brechtje Statema (1854-1939). Zij was getrouwd met Feitse Talsma (1853-1932).
Echtpaar Feitse Talsma en Bregtje Statema
Echtpaar Feitse Talsma en Bregtje Statema
Fotonummer: 5301.
Feitse Talsma (1853-1932) en Bregtje Statema (1854-1939).
Echtpaar Hoekstra - van der Ploeg
Echtpaar Hoekstra - van der Ploeg
Fotonummer: 5275.
Dirk Hoekstra (1878-1950) en Renske van der Ploeg (1878-1951)
Echtpaar Hoekstra - de Vries
Echtpaar Hoekstra - de Vries
Fotonummer: 5276.
Pieter Hoekstra (1861-1906) en Trijntje de Vries (1862-1937)
Gezin Hoekstra - Hofman
Gezin Hoekstra - Hofman
Fotonummer: 5273.
Vlnr: Engeltje Hoekstra-Hofman, Tetje, Renske, Dirk Klaasje en Cornelis Hoekstra.

Buiten Minnertsga