ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Fotonummer: 3972.
Kennisgeving Hinderwetvergunning gemeente Barradeel aan Hendrik Johannes Muller, Tsjillen 267. Aanvrager vergunning W. bij de Leij.
Peter Rhebergen
Peter Rhebergen
Fotonummer: 3968.
Peter Rhebergen juni 1965 (oud 16 maaanden). Kindje van Pierkje Binnema.
Jacobus Faber (1920-2000)
Jacobus Faber (1920-2000)
Fotonummer: 3970.
Jacobus Faber (1920-2000), man van Aafke de Groot. Foto gemaakt in de Stasjonstrjitte, op de achtergrond het woonhuis met postkantoor Jetske Vis.
Sikke Marra (1880-1958)
Sikke Marra (1880-1958)
Fotonummer: 3965.
Sikke Marra (1880-1958). Hij was getrouwd met Geertje de Groot (1877-1939). Sikke had een handel in petroleumolie en was 'hobby' dirigent.
Zangkoor Fryske Stimmen
Zangkoor Fryske Stimmen
Fotonummer: 3966.
Zangkoor (Fryske Stimmen) oefenen in de buitenlucht.
Jacobus Faber en Hein Post
Jacobus Faber en Hein Post
Fotonummer: 3967.
Links schrijvende persoon is Jacobus Faber (1920-2000) en rechts is Hein Post.
Aafke de Groot en Waltje Joostema
Aafke de Groot en Waltje Joostema
Fotonummer: 3964.
Vlnr: Aafke de Groot (1923-2019) en Waltje Joostema (1923).
Hermanawei 70
Hermanawei 70
Fotonummer: 3963.
Woning c.a. waarin decennia lang twee generaties familie Jensma woonde. Foto 2018.
Titia Terpstra en Wiepie Visser
Titia Terpstra en Wiepie Visser
Fotonummer: 3962.
Titia Terpstra en Wiepie Visser tijdens een actie voor het gehandicapte kind. Locatie is niet in Minnertsga.
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3961.
Woning boerderij Huizinga bijna klaar in december 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3960.
Herbouw woning Huizinga eind 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3959.
Brand boerderij Huizinga in 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3958.
Brand boerderij Huizinga in 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3957.
Brand boerderij Huizinga in 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3956.
Brand boerderij Huizinga in 2016
Langedyk
Langedyk
Fotonummer: 3955.
Boerderij Huizinga in 2013. Nog voor de brand
IJdema-Meersma-Douma
IJdema-Meersma-Douma
Fotonummer: 3953.
Vlnr: Grietje IJdema, moeder van (rechts) Willem Douma (1880-1964). In het midden Grietje Meersma-Douma (1908-1986) met dochter Aukje. Foto is gemaakt in Menaldum.
Broers-zusters Van der Brug
Broers-zusters Van der Brug
Fotonummer: 3952.
Broers en zuster Van der Brug: vlnr Sjoerdje (later getrouwd met Zaagsma), Renze, Tetje (later getrouwd met Schulp), Geertje (later getrouwd met Stellingwerf), Jilderke (1902-1983, later getrouwd met Frans Bleeker uit Minnertsga), Petronella (later getrouwd met een Bleeker) en Johannes. De foto is gemaakt in 1946.
Familie Meersma - Douma
Familie Meersma - Douma
Fotonummer: 3950.
Op knieën links Grietje Douma (1908-1986) en rechts haar schoonvader Gerben Meersma (1871-1952). Met zak op de rug is Herke Gerbens Meersma (1904-1994). De hond heette Dessy.
IJdema-Meersma-Douma-De Vals
IJdema-Meersma-Douma-De Vals
Fotonummer: 3951.
Vlnr: Grietje IJdema de grootmoeder van vaderskant van (midden) Grietje Meersma-Douma (1908-1986) en Aukje de Vlas (1882-1955). Op schoot Aukje Meersma. Foto is gemaakt in Menaldum.
Gerben Meersma (1871-1952)
Gerben Meersma (1871-1952)
Fotonummer: 3947.
Gerben Meersma (1871-1952). Hij was getrouwd met Akke Alberts de Groot (1875-1956).
Vriendengroep
Vriendengroep
Fotonummer: 3948.
Rechts staand: Herke Gerbens Meersma (1904-1994). Hij trouwde later met Grietje Douma (1908-1986).
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Fotonummer: 3949.
Herke Gerbens Meersma (1904-1994). Hij trouwde later met Grietje Douma (1908-1986).
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Fotonummer: 3945.
Herke Gerbens Meersma (1904-1994). Hij trouwde later met Grietje Douma (1908-1986).
Chriselijke Nationale Lagere School
Chriselijke Nationale Lagere School
Fotonummer: 3946.
Links op knieën Herke Gerbens Meersma (1904-1994).
Gerben Meersma (1871-1952)
Gerben Meersma (1871-1952)
Fotonummer: 3943.
Gerben Meersma (1871-1952). Hij was getrouwd met Akke Alberts de Groot (1875-1956).
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Fotonummer: 3944.
Herke Gerbens Meersma (1904-1994). Hij trouwde later met Grietje Douma (1908-1986).
Echtpaar Bouma-Tigchelaar
Echtpaar Bouma-Tigchelaar
Fotonummer: 3942.
Echtpaar Hendrik Bouma (1870-1953) en Gatske Tigchelaar 1875-1953).
Herke Meersma - B-6324
Herke Meersma - B-6324
Fotonummer: 3941.
Herke Meersma (1904-1994) met zijn vader Gerben (1871-1952). Kentkeken stond op naam van Herke.
Grietje Douma (1908-1986)
Grietje Douma (1908-1986)
Fotonummer: 3940.
Grietje Douma (1908-1986). Zij was getrouwd met Herke Gerbens Meersma (1904-1994).
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Fotonummer: 3939.
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Fotonummer: 3937.
Rekening Fa. Schotanus
Rekening Fa. Schotanus
Fotonummer: 3938.
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Fotonummer: 3935.
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Fotonummer: 3936.
Gereformeerde knapenvereniging 1928
Gereformeerde knapenvereniging 1928
Fotonummer: 3934.
Gereformeerde Knapenvereniging tijdens een reisje in Giethoorn. Vlnr met de zon mee: 1. Jan van der Meulen, 2 . . .Spoelstra, 3. Jelle Loeps Visser, 4. Sikke Lautenbach, 5. Goffe Meersma, 6. Doeke Leenderts Bekius, 7. Jelte Botes Posthumus, 8. ? 9. Feike Jochums Vogel 10. Johannes Hessels Miedema 11. ? 12. Siebe Jans Vrieswijk, 13. Lolke Wiersma? 14. ? 15. Klaas Hilbrands Dijkstra, 16. Sjoerd Cornelis de Groot, 17, ? 18. Piet Tersptra 19. Chris J. Schotanus en 20. Adolf Jelgerhuis.
Familie Zoodsma, Bierma en Elsinga
Familie Zoodsma, Bierma en Elsinga
Fotonummer: 3932.
Vlnr: Andries Zoodsma, Jantje Zoodsma, Marion Dale Zoodsma (zoon van Andries), Pieter Gerrits Bierma, Douwe Elsinga, Sietske Bierma, Geertje Westerhuis en Sietse Bierma. Voor de kinderen van Douwe en Sietske Elsinga-Bierma. Foto 1948. Andries was geëmigreerd naar Amerika en bracht in 1948 samen met zijn zoon een bezoek zijn geboortedorp.
Optocht versierde wagen jaargetijden
Optocht versierde wagen jaargetijden
Fotonummer: 3933.
Optocht versierde wagen jaargetijden. Jaar en namen onbekend.
Familie Zoodsma, Bierma en Elsinga
Familie Zoodsma, Bierma en Elsinga
Fotonummer: 3931.
Uit nalatenschap Douwe Elsinga. Vlnr: Andries Zoodsma broer van Jantje Zoodsma, Sietske Bierma (getrouwd met Douwe Elsinga) en dan Pieter Bierma de man van Jantje Zoodsma. Voor de kinderen van Sietske. Andries was naar Amerika geëmigreerd en heeft in 1948 samen met zijn zoon Marion Dale, een bezoek begracht aan zijn familie en geboortedorp.
Gerrit Bouma (1989-1971)
Gerrit Bouma (1989-1971)
Fotonummer: 3930.
Gerrit Bouma (1989-1971). Hij was getrouwd met Aafke de Ruiter (1897-1972). Eerder was hij getrouwd met Grietje de Jong (1903-1926).
Vrienden Van der Wal, Vogel, Dijkstra en Meijer
Vrienden Van der Wal, Vogel, Dijkstra en Meijer
Fotonummer: 3927.
Vlnr: Pieter van der Wal (1916-1975), Feike Vogel (1916-1985), Klaas Dijkstra (1916-1967) en Willem Meijer (1917-1991).
Rinske Terpstra (1873-1954)
Rinske Terpstra (1873-1954)
Fotonummer: 3925.
Rinske Terpstra (1873-1954). Zij was getrouwd met Jochum Vogel (1874-1919).
Roel Schuiling
Roel Schuiling
Fotonummer: 3926.
Roel Schuiling aan de Hearewei met op de achtergrond een van zijn windmolens. Foto januari 1996.
PB-Winsemiusstrjitte - bejaardenwoningen
PB-Winsemiusstrjitte - bejaardenwoningen
Fotonummer: 3924.
Blok bejaardenwoningen oude stijl aan de P.B. Winsemiusstrjitte. Op de foto staat een deel al leeg; het blok is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor comfortabele 'levensloopbestendige' twee-onder-een-kap woningen. Foto 24 januari 2002.
Windmolens Hearewei
Windmolens Hearewei
Fotonummer: 3923.
Windmolens Hearewei. Foto april 1996.
Pentekening molen De Welkomst
Pentekening molen De Welkomst
Fotonummer: 3922.
Pentekening molen De Welkomst. Naam van de tekenaar is niet bekend, ook jaartal niet.
Kappen bomen Griedsje/Boppeslach
Kappen bomen Griedsje/Boppeslach
Fotonummer: 3921.
Kappen van bomen rond het terrein van de Boppeslach, 't Greidsje. Foto gemaakt in januari 2002.
Christelijke Lagere School
Christelijke Lagere School
Fotonummer: 3919.
Boven Meester Van der Veen, Piet Groeneveld, Jannie Joostema, Simon Jensma, Willem de Jong, Steven de Jong, Dirk Dijkstra, Douwe Vrieswijk, Geert Faber, Durk Terpstra, Bauke Tuinhof. Middelste rij, Marianne Boersma, Simen Timmermans, lieme Schotanus, Rienik Post, Klaas Groeneveld,iet Vrieswijk, Martinus Elsinga,Durk Terpstra, Meinte de Jong, (?) Albert Falkena. Voorste rij Marieke Elzinga, Hielkje de Groot, Tineke Krol, Jankede Groot, Hannie Postma, Tineke Nagel, Jantje de Vries, Ymie Visser Tineke Spoelstra, Corrie Hofstra.
Christelijke Lagere School (reünie)
Christelijke Lagere School (reünie)
Fotonummer: 3918.
Reünie 9 oktober 2002. Vlnr. Boven Geert Faber, Albert Falkena, Lieme Schotanus, Tino Boomsma, Klaas Groeneveld, Martinus Elsinga, Hannie Postma, Ruurd Boonstra,Corrie Hofstra, Sietse Hibma, Marieke Elzinga, Rienik Post, Simon Jensma, Marjanne Boersma, Simen Timmermans, Janke de Groot, Jantje de Vries, Bauke Tuinhof, Tineke Krol, Meester Van der Veen, Voorste rij Dirk Dijkstra, Ymie Visser, Piet Groeneveld, Gerke van Dijk, Jannie Joostema, Tineke Nagel.
1 reactie
Christelijke Lagere School
Christelijke Lagere School
Fotonummer: 3917.
Vlnr. Boven Geert Faber, Albert Falkena, Lieme Schotanus, Tino Boomsma, Klaas Groeneveld, Martinus Elsinga, Hannie Postma, Ruurd Boonstra,Corrie Hofstra, Sietse Hibma, Marieke Elzinga, Rienik Post, ???, Marjanne Boersma, Simen Timmermans, Janke de Groot, Jantje de Vries, Bauke Tuinhof, Tineke Krol, Meester Van der Veen, Voorste rij Dirk Dijkstra, Ymie Visser, Piet Groeneveld, Gerke van Dijk, Jannie Joostema, Tineke Nagel.