ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. De personenwagons werden getrokken door een diesellocomotief. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Voor deze gelegenheid was ook het stationsgebouw zoveel mogelijk in oude stijl gebracht. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Melkrijder Terpstra - Miedleane
Melkrijder Terpstra - Miedleane
De eerste vrachtauto van melkrijder Piet Terpstra. Hij bracht de volle en lege melkbussen van en naar de boeren en de melkfabriek. Foto 1970.
Haven - Havenstrjitte
Haven - Havenstrjitte
Haven aan de Havenstrjitte. Het schip geladen met suikerbieten was een van de laatste schepen die in de haven hebben aangelegd. De haven is later gedempt. Foto begin jaren '70 van de vorige eeuw.
Haven - Havenstrjitte
Haven - Havenstrjitte
Haven aan de Havenstrjitte. Het schip geladen met suikerbieten was een van de laatste schepen die in de haven hebben aangelegd. De haven is later gedempt. Foto begin jaren '70 van de vorige eeuw.
Bakkerswinkel Jelsma - Meinardswei
Bakkerswinkel Jelsma - Meinardswei
Bakkerswinkel van Luutsen (1926-1995) en Trijntje Jelsma-Bleeker aan de Meinardswei. Foto 1969.
Garage Kerlien - Hermanawei
Garage Kerlien - Hermanawei
Benzinepompen voor de garage van Sjoerd Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte. De witte wagons waren over het algemeen zgn. koelwagens. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte. De diesellocomotief vertrekt richting St. Jacobiparochie. Rechts van Scheltingawei en links de Hege Buorren. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte. De goederentreinen kwamen hier om brandstof (antraciet, cokes e.a. kolen) te lossen en pootaardappelen van de ZPC te vervoeren. Het spoor was eerst van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) en later van de NS (Nederlandse Spoorwegen). Foto 1969.
Spooremplacement met diesellocomotief
Spooremplacement met diesellocomotief
Spooremplacement tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte met diesellocomotief. De goederentreinen kwamen hier om brandstof (antraciet, cokes e.a. kolen) te lossen en pootaardappelen van de ZPC te vervoeren. Het spoor was eerst van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) en later van de NS (Nederlandse Spoorwegen). Foto 1969.
Groenten- en fruitkar Meersma - Tsjerkestrjitte
Groenten- en fruitkar Meersma - Tsjerkestrjitte
Arjen Meersma met de groenten- en fruitkar. Hij staat hier op de Tsjillen. Foto omstreeks 1968.
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Jan Post had een sproeibedrijf. Achterop de tractor zijn zoon Eeltje. Foto omstreeks 1966.
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Jan Post had een sproeibedrijf. Op de tractor zijn zoon Eeltje. Foto omstreeks 1966.
Rijdende winkel Stallinga - Lytse Buorren
Rijdende winkel Stallinga - Lytse Buorren
Dit is de eerste rijdende winkel in Fryslân (1966). Hiermee ging Jan Stallinga zuivelproducten en andere levensmiddelen uitventen.
Johannes Reitsma
Johannes Reitsma
Johannes Reitsma tijdens een middenstandsbeurs in het dorp. Johannes en zijn vrouw hadden een winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen (1954-1981) aan de Tsjillen 4. Foto 1965.
Winkel Reitsma - Tsjillen
Winkel Reitsma - Tsjillen
Interieur van de winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen van de Johannes en Joukje Reitsma aan de Tsjillen 4. De winkel heeft bestaan van 1954 tot en met 1981. Naast de winkel had Johannes en nog een rijwielhandel bij. Foto 1965.
LABO bus
LABO bus
Openbaar vervoer LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). Foto 1965.
LABO overstapplaats Moaie Peal
LABO overstapplaats Moaie Peal
LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming) overstapplaats op Moaie Peal (Mooie Paal). Vlnr: Enne Kamstra, Oepke Jensma, Jan Haarsma, Thijs Rienks en Jan Krol. Foto omstreeks 1965.
Zuivelwinkel Wiersma - Hege Buorren
Zuivelwinkel Wiersma - Hege Buorren
Zuivelwinkel van Sjoerd en Jantje Wiersma-Vogel aan de Hege Buorren. Later is de zaak overgenomen door zoon Jetze en zijn vrouw Djoke. Foto 1965.
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak van Arjen en Dine Meersma aan de Tsjerkestrjitte. Interieur van de bloemenhoek. Foto 1965.
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak van Arjen en Dine Meersma aan de Tsjerkestrjitte. Foto 1965.
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbedieningswinkel in levensmiddelen van de familie Boersma. Eva Boersma-Runia (1903-1985) is de zaak in kruidenierswaren gestart. Later is de zaak overgenomen door haar zoon en schoondochter Johannes Boersma (1930-1996) en Lokje (Lottie) van der Veen (1936-2020). Foto 1965.
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbedieningswinkel in levensmiddelen van de familie Boersma. Eva Boersma-Runia (1903-1985) is de zaak in kruidenierswaren gestart. Later is de zaak overgenomen door haar zoon en schoondochter Johannes Boersma (1930-1996) en Lokje (Lottie) van der Veen (1936-2020). Foto 1965.
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Schildersbedrijf van de familie Terpstra. Johannes Terpstra (1866-1921) heeft de toen bestaande 'verfwinkel' overgenomen. Zoon Outger (1907-1976) is hem opgevolgd die vervolgens is opgevolgd door zijn zonen Johannes en Dirk. Foto 1965.
Bakkerswinkel familie Plat - Tsjillen
Bakkerswinkel familie Plat - Tsjillen
De bakkerswinkel aan de Tsjillen waar drie generaties Plat het bakkersvak hebben uitgeoefend. Petrus Adrianus Plat (1912-1985) heeft de toen bestaande bakkerij overgenomen van Oberman. Petrus werd opgevolgd door zoon Neno die later werd opgevolgd door zijn zoon Piet. Door familieomstandigheden is de bakkerij met winkel eind 2019 gesloten.
Showroom Post - Hege Buorren
Showroom Post - Hege Buorren
Naast de zelfbedieningswinkel had de familie Post een tentoonstel ruimte voor woninginrichting, m.n. vloebedeking, tafelkleden, vitrage en gordijnen. Het pand is later weer een woonhuis geworden. Foto 1965.
Brandstoffenhandel Travaille
Brandstoffenhandel Travaille
Jasper Travaille (1903-1989) met op de wagen zakken met brandstof (cokes, antraciet of eierkolen). Foto 1940.
Kruidenierswinkel Post - Hege Buorren
Kruidenierswinkel Post - Hege Buorren
Kruidenierswinkel, zelfbediening 4=6 van de familie R. (Rienik) R. Post. Foto 1965.
Garageberdrijf Kerlien - Hermanawei
Garageberdrijf Kerlien - Hermanawei
Garagebedrijf van Sjoerd Kerlien (1932). Foto 1965.
Fa. Schotanus - Meinardswei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Interieur van de kledingzaak van Klaas Schotanus (1923-1991) en Sjieuwke Glazema (1925). Foto 1965.
Fa. Schotanus - Meinardswei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Kledingzaak van Klaas Schotanus (1923-1991) en Sjieuwke Glazema (1925). Foto 1965.
Raiffeisenbank (RABO) - Hermanawei
Raiffeisenbank (RABO) - Hermanawei
Fotonummer: 4369.
Raiffeisenbank (later RABO) aan de Hermanawei. Het oude pand is gebouwd in 1938, later is er een groter kantoorgedeelte aangebouwd. Foto 1965.
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Fotonummer: 4368.
Schoenenwinkel van Johannes de Vries die ook schoenmaker was. Hij en zijn vrouw zijn de winkel in 1957 begonnen en in de jaren '70 van de vorige eeuw werd het een snackbar. Foto 1964.
Kruidenierswinkel - Meinardswei
Kruidenierswinkel - Meinardswei
Fotonummer: 4367.
Kruidenierswinkel van Rintje van Dijk (1905-1987) en Klaske Hijlkema (1906-1966). Zij hadden de winkel overgenomen van de ouders van Klaske. Van 1931 tot en met 1966 hebben zij de winkel gerund, daarna heeft dochter Elly de winkel nog enkele jaren gerund. Foto1960.
Rallyrijden LABO-chauffeurs
Rallyrijden LABO-chauffeurs
Fotonummer: 4366.
Twee prijswinnares van het rallyrijden - op tijd en behendigheid - van de LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). Links Oepke Jensma (1914-2000) en rechts Jaap van der Meulen. Midden Annie, dochter van directeur Tolma. Foto 1960.
Brandstoffenhandel Travaille - Vogel
Brandstoffenhandel Travaille - Vogel
Fotonummer: 4365.
Brandstoffenhandel Travaille - Vogel. Op de wagen Jasper Travaille (1903-1989) en op de fiets Johannes Vogel (1902-1985). Foto gemaakt op de Meinardswei in 1960.
Wassenaar - fa. Schotanus
Wassenaar - fa. Schotanus
Fotonummer: 4364.
Op 6 april 1959 was Jacob Wassenaar (1897-1975) 50 jaar in dienst als kleermaker bij de fa. Chr. Schotanus aan de Hermanawei. Vlnr: Klaas Schotanus (1923-1991), Jacob Wassenaar en Dirk Schotanus (1889-1962). Foto 1959.
Garagebedrijf Kerlien  - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Fotonummer: 4363.
Garagebedrijf Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. Martinus Kerlien (1900-1985) en zijn vrouw Anna Jacoba Visser (1903-1987) hebben dit bedrijfspand overgenomen van Siebe Bergsma. Vlnr: Jan Wijnsma, monteur, Eppie Wijngaarden (1918-2005), Hein Joostema (1920-1979) en Martinus Kerlien. Foto 1951.
Garage LABO - Hermanawei
Garage LABO - Hermanawei
Fotonummer: 4362.
De pas gebouwde garage van de LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming) aan de Hermanawei. Foto krant 1950.
Garage LABO - Hermanawei
Garage LABO - Hermanawei
Fotonummer: 4359.
De pas gebouwde garage van de LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). In de woning voor woonde de eigenaar Tolma van de busonderneming. Foto 1950.
Garagebedrijf Kerlien  - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Fotonummer: 4358.
Garagebedrijf Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. Martinus Kerlien (1900-1985) en zijn vrouw Anna Jacoba Visser (1903-1987) hebben dit bedrijfspand overgenomen van Siebe Bergsma. Foto 1948.
Garagebedrijf Kerlien  - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Fotonummer: 4357.
Garagebedrijf Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. In de deuropening Martinus Kerlien (1900-1985) en zijn vrouw Anna Jacoba Visser (1903-1987). Foto 1948.
Garagebedrijf Kerlien  - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Fotonummer: 4356.
Garagebedrijf Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. Foto 1948. Namen personen onbekend.
Hondenkar Pieter de Haan
Hondenkar Pieter de Haan
Fotonummer: 4355.
Pieter de Haan (1908-1991) met de bakfiets die ook door een hondenkar werd getrokken. Hij ventte met groenten en kruidenierswaren. In de begin jaren '30 van de vorige eeuw kochten zij een kruidenierswinkeltje aan de Tsjillen. Foto 1935.
Groenten- en fruitwinkel Bierma
Groenten- en fruitwinkel Bierma
Fotonummer: 4354.
Groenten- en fruitwinkel van Pieter Gerrit Bierma (1876-1971) en Jantje Zoodsma (1878-1951). De zaak is later overgenomen door zijn zoon Sijtze (1906-1977) die getrouwd was met Geertje Westerhuis (1906-1976). Het pand stond vroeger aan de Lytse Buorrren maar werd later Tsjerkestrjitte.
Motorschip gebroeder Zwart
Motorschip gebroeder Zwart
Fotonummer: 4353.
Motorschip van de gebroeders Sjoerd (1892-1958) en Jacobus (1900-1977) in de havenkom (hoek Tsjillen-Havenstrjitte). Links de muziektent. Knipsel uit Fan Fryske Grûn 1932.
Schildersbedrijf Roeda - Hermanawei
Schildersbedrijf Roeda - Hermanawei
Fotonummer: 4352.
Tekening van het schildersbedrijf van Cornelis Roeda (1875-1955). In 1926 bouwde hij een woonhuis met werkplaats aan de Hermanawei 26. In 1949 is het schildersbedrijf overgenomen door zijn zoon Willem (1919-2000) die in 1960 naar Leeuwarden verhuisde. Tekening situatie 1930.
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fotonummer: 4351.
Fa. Joostema & Wijngaarden. Foto 1930