Grafstenen


Treffers 351 t/m 400 van 710     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
351

Dirk van der Leij en Pietje Postma. Sjoerd van der Leij.
    
352

Nanning Tuinhof
    
353

Pieter Meersma en Hinke Bouma. Hendrik Bouma en Gatske Tigchelaar.
    
354

Jelte Posthumus en Hendrikje Faber
    
355

Arjen Smidts en Antje Boomsma
    
356

Sjoerd Teijema en Antje Kuipers
    
357

Hendrik Kroon
    
358

Douwe Wetterauw en Jinke Hoekstra. Pietje Wetterauw.
    
359

Dirk Wetterauw en IJmkje de Jong
    
360

Klaas Haarsma en Pietje Algra
    
361

Kornelis Sikkema en Martentje de Haan
    
362

Gerrit Sikkema
    
363

Tjerk Elsinga en Dieuwke Kuiken
    
364

Tettje Haitsma
    
365

Jacob Zoodsma
    
366

Albert Reitsma en Aaltje de With
    
367

Kornelis de Valk
    
368

Hendrik de Valk en Froukje Sijtsma
    
369

Aafke Laanstra
    
370

Johannes de With
    
371

Lourens Koster
    
372

Cornelis de With
    
373

Trinus de Haan en Taltje van der Meulen
    
374

Jan Holwerda en Richtje Sijtsma
    
375

IJnze van Dijk en Trijntje Sipkes
    
376

Jan Stapert en Jantje Sippens. Cornelis Stapert.
    
377

Gerrit Groeneveld
    
378

Reintje Stapert en Jan de Vries
    
379

Lolke de With
    
380

Auke de With
    
381

Hendrik de With
    
382

Johannes Boersma en Dieuwke Kuipers. Arjen Boersma.
    
383

Jacob Posthumus
    
384

Sipke Vis
    
385

Loepke Visser en Wijpkje Posthumus
    
386

Cornelis Roeda en Baukje Verbeek. Willem Roeda.
    
387

Klaas Bennema en Elizabeth Bouma
    
388

Klaas Berend Noordstra
    
389

Auke Noordstra
    
390

Thenis Noordstra en Trijntje Staphorsius
    
391

Jan Kuiken
    
392

Sietse Sijbesma
    
393

Hendrik Stapert
    
394

Luutsen Jelsma
    
395

Cornelis Brolsma en Aukje Hofman
    
396

Jarig dirk Wetterauw en Sijbetje Bangma
    
397

Lieuwe Kloostra en Elisabeth Visbeek
    
398

Jan Spoelstra en Tjitske van der Meulen
    
399

Bauke Miedema en Iebeltje Boersma
    
400

Tjibbele Baukes Miedema en Hijlkje Reitsma
    

    «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»

Ga naar de bovenkant