Grafstenen


Treffers 51 t/m 100 van 716     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
51

Cornelis vis en Jantje Hoogland
    
52

Gelbrigje Boersma
    
53

Siek Boersma en Feikje Elsinga
    
54

Gerrit Boersma en Trijntje Dijkstra
    
55

Einte (IJnte) Elsinga en Neeltje Haarsma
    
56

Hendrik Jan Jansen Klomp
    
57

Trijntje Oberman
    
58

ds. Jochum Haijes Stienstra en IJfke Coehoorn
    
59

Rein S. Faber en Klaaske Hoekstra
    
60

Anne wijbes van Dokkumburg en Sjieuwke Haagsma. Zoon Wijbe van Dokkumburg.
    
61

Aukje Meijer
    
62

Bauke Kuipers en IJtje van der Lei
    
63

Sjoerd Hogenhuis en Taetske van Dijk
    
64

Christoffel Johannes Schotanus en Minke de Roos
    
65

Johannes Schotanus en Anna Kooistra
    
66

Rinse Terpstra en Janke Boonstra
    
67

Taeke Oberman en echtgenoten Aaltje van der Zee, Geertje Hemstra.
    
68

Akke Groeneveld
    
69

Jacob Gerrits Groeneveld en Trijntje Sikkes Groeneveld. Zoon Leendert.
    
70

Dirk Schotanus en Elisabeth Tilstra
    
71

Folkert de Vries en Rigtje de Valk
    
72

Jan Hessels Miedema
    
73

Douwe de Valk en Maartje de Jong
    
74

Tjeerd Vrieswijk
    
75

Lolke Schiphof en Janke van der Wal
    
76

Hein Stellingwerf en Klaaske Spoelstra
    
77

Folkert Stellingwerf
    
78

Siebe Bergsma en Jaike Hoekstra. Dochter Tietje Bergsma.
    
79

Dieuwke Kramer
    
80

Annette Hubertina Schaede (evacuee), geboren in Maastricht
    
81

Rindert Groeneveld
    
82

Tjitte Dijkstra
    
83

Jacob Jacobs Groeneveld en Neeltje Kuiken
    
84

Gerrit Groeneveld en Jeltje Buwalda
    
85

Martinus Elsinga en Geertje de Haan
    
86

Folkert Stallinga
    
87

Grietje Stellingwerf
    
88

Gerrit Westerhuis en Beitske Meerstra
    
89

Wijbe Westerhuis en Akke Heins Groeneveld
    
90

Albert Posthumus en Hendrikje Faber
    
91

Obbe de Roos
    
92

Abe Tilstra en Pietje Westra
    
93

Anne Tilstra
    
94

Jelle Rients Terpstra en Klaaske (Klaasje) van Keimpema
    
95

Pieter Post
    
96

Pieter Bernardus Winsemius en Aukje van der Werf
    
97

Hilbrand Dijkstra en Hieke Fortuin. Dochter Akke Dijkstra.
    
98

IJbrand Groeneveld
    
99

Echtpaar Hannema - Knol
    
100

Echtpaar Groeneveld - De Jong
    

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Volgende»

Ga naar de bovenkant