Grafstenen


Treffers 201 t/m 250 van 716     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
201

Andries Vrieswijk en Fokje Miedema
    
202

Jasper Abraham Schilt
    
203

Luurtske Wiersma
    
204

Carel Emilius Els Collot 'd Escury, Anna Clara Electa Walburga van Asbeck, Emond Carel Emilius Collot 'd Escury
    
205

Carel Emilius Els Collot 'd Escury, Emond Carel Emilus Collot 'd Escury, Anna Clara Electa Walburga van Asbeck zu Bergen ├╝nd M├║nsterhausen
    
206

Lieme Jans Glazema en Aafke Elsinga
    
207

Tjimmie Dijkstra
    
208

Folkert Stellingwerf
    
209

Doeke Bekius
    
210

Reimer Bekius en Trijntje Groeneveld. Baukje Bekius.
    
211

Oeno (Oene) van der Laan en Hillechien Groenier
    
212

Jan van Dijk en Maria Iedema
    
213

Wietze Boersma en Attje de Vries. Kinderen Herre en Herre
    
214

Bauke Geets Jager en Gaatske van Dijk
    
215

Sikke Groeneveld en Maaike Jensma
    
216

Renske Groeneveld
    
217

Emile Groeneveld
    
218

Rintje Nammensma en Jantje Wassenaar
    
219

Sikke Lautenbach en Reintje Ykema
    
220

Kornelis Walda en Trijntje Vrieswijk. Het geboortejaar van Kornelis is 1888 volgens de grafzerk. Maar dat moet 1887 volgens de geboorteakte.
    
221

Hessel Miedema en Anna Carolina Hansen
    
222

Willem hogerhuis en Fintje IJskamp. Jetse Hogerhuis en Janneke Dirksma. Willem Jetze hogerhuis en Tjitske Haima.
    
223

Otto Adolph van Druten en Anna Elisabeth Talma
    
224

Pieter Hildama en Romkje Popkes Vrieswijk
    
225

Pieter van der Wal en Dirkje Rondaan
    
226

Hein Haarsma
    
227

Goffe Elsinga
    
228

Jacob Nijholt en Anna Oosterwal
    
229

Siebe Vrieswijk
    
230

Rintje Dirks Norbruis en Baukje Joukes Joukema
    
231

Marten van der Kuur
    
232

Sipke Albertus (Sip) Stapert
    
233

Pieter Gosses Vogel en Froukje Joukema
    
234

Pier Stapert en Andrieske Dusselaar
    
235

Antje Miedema
    
236

Oeds Sijbesma
    
237

Jippe Tijmen Miedema en Rikje Johannes Vogel
    
238

Pieter Miedema en Dieuwke van der Wal
    
239

Jan Alef Miedema en zoon Hette Gerrit
    
240

Albert de Groot en Klaske Haarsma
    
241

Roelof Thomas de Groot, Sjoukje Annes van der Ploeg en Antje Eelkes Terpstra. Thomas de Groot en Anna Margaretha Bierma. Eelke de Groot.
    
242

Eeltje Post
    
243

Jan Glazema
    
244

Bauke Terpstra en Riemke Elsinga
    
245

Andries Post en Geertje Faber
    
246

Eeltje Post, Tettje Helder en Lieuwkje Bilker
    
247

Anne Gaukes Reitsma en Klaske Oberman (geboortejaar Klaske op grafzerk is onjuist, moet 1899 zijn)
    
248

Gerrit Boomsma en Aafke Meersma
    
249

Herke Gerben Meersma en Grietje Douma
    
250

Cornelis Vis en Grietje Miedema
    

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Volgende»

Ga naar de bovenkant