Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 2,152     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 44» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51

Bauke Rientses Tuinhof en Mettje Jensma
 
52

Meinte Terpstra
 
53

Gerrit Westerhuis (1857-1931) en Anna Mulder (1861-1936)
 
54

Mevr. Wed. T. Visbeek-Vrieswijk uit Minnertsga ontvangt uit handen van de directeur van het bedrijfspensioensfonds in de landbouw, dr. A. Schröder, het weduwen- en wezenpensioen voor haar en haar beide kinderen, een van vijf en een van bijna vier jaar”. [bijschrift foto Leeuwarder courant 8 november 1949]
 
55

Vlnr: Piet Terpstra, Cornelis (Kees) Vis, Klaas vis en Leendert Bekius
 
56

Douwe de Jong en Klaaske (Klas) Bloembergen
 
57

Rinske Drent met haar broer Jan en ALbert
 
58

Ruurd Douma en Anna Wieringa
 
59

Gerrit Westra en Beewina Vellenga
 
60

Schelte Tuinstra
 
61

Vier geslachten vlnr: Sijke Westerhuis, Akke Joostema, Sijke Sijbesma en Akke Groeneveld.
 
62

Midden Aafje Dral(1889-1940) en rechts Lucas Hannema (1891-1973)
 
63

Jan Roelofs Dijkstra (1869 - 1942)
 
64

Durkje van der Wal
 
65

Rinske Drent (1845-1930)
 
66

Evert Wijma en Klaasje Schaaf. Age Feikes Schaaf en Anna S. Schaaff.
 
67

Cornelis Hoekstra en Heintje Haagsma. Egbert Hijlkema.
 
68

Arjen van der Wal en Trijntje de Swart
 
69

Gezin Bloksma - Bouma met zoon Watse
 
70

Klaas Vogel (1902-1985)
 
71

Hendrikje Dijkstra (1876 - 1941)
 
72

Geertje de Roos
 
73

Vlnr staand: Rinske Bloembergen, Romke van Reenen, Roel Bloembergen. Zittend vlnr: Gjalt Bloembergen, Gjalt Bloembergen (jr.), Aurelia Grietje van Reenen, Durkje van der Wal, Klaaske Bloembergen en Aurelia van Mourik.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
74

Age F. Schaaf en Anna S. Schaaff. Klaasje Schaaf.
 
75

Andries Miedema en Lipkje Wolbers
 
76

Lieuwe Sijtsma en Baukje Hovinga
 
77

Vlnr: Pieteje Bouma, Jan Bloksma en de kinderen Gatske en Watse
 
78

Zusters Vogel: vlnr Maaike (1906) en Romkje (1909)
 
79

Kinderen van Jan Roelof Dijkstra en Hendrikje Dijkstra, vlnr: Anne, Roelof, Tietje en Grietje.
 
80

Overlijdens advertentie Minke de Roos
 
81

Hielke Merkus
 
82

Swopck Schaaf
 
83

Jan Hessels Miedema en Gelbrig Tuinhof
 
84

Jan de Swart en Baukje de Valk
 
85

Gezin Douwe Zuidema en Janke Westra. Vlnr achter: Douwe, Jannigje, Andries, Femkje, en Sijtske. Voor: Pieter Zuidema, Berend, Janke Westra en Sietse.
 
86

Sjouke Vogel (1881-1965)
 
87

Douwe de Boer (1857)
 
88

Overlijdens advertentie Rients Miedema
 
89

Hondenkar van Jan C. van der Laan
 
90

Jitske Koster
 
91

Echtpaar Boersma - Van der Velde
 
92

Sietse Hibma en Eva Siderius
 
93

Klaske (Klaaske) Zoodsma
 
94

Gezin Glazema - Reinders
 
95

Gosse Vogel (1924-1998)
 
96

Douwe de Boer (1857)
 
97

Overlijdens advertentie Welmoed Jansma
 
98

Mettje Kolthof - Tanja voor haar winkeltje aan de Lyste Buorren in Tzummarum omstreeks 1920.
 
99

Johannes Boersma (Boersma - Van der Velde)
 
100

Marten Winsemius
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 44» Volgende»

Ga naar de bovenkant