Alle Media


Treffers 201 t/m 250 van 2,152     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201

Tjipke Pasma
 
202

Sjoerd de Groot en Aafke Boersma
 
203

Pieter de Haan en Sijtske Travaille
 
204

Gerrit Westerhuis en Pietje Gosses Vogel
 
205

Gezin Joukema - Dijkstra. Vlnr. Froukje, mem Trijntje, Sijtske, heit Hendrikus, Jouke, Dirk.
 
206

Vlnr: Walter, Pieter en Eibert Hijlkema. Kinderen van Ale Walters Hijlkema en Trijntje Eiberts Sikkema.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
207

Douwe Wieringa en Taetske Hoekstra. Kerkhof Midlum.
 
208

Cornelis Hoekstra (1905-1961)
 
209

Rouwbrief Jarig D. Wetterauw
 
210

Gosse Jelle Vogel en Romkje Sjoukes Vrieswijk
 
211

Jasper Travaille en Jantje Ferwerda
 
212

Tjerk Elsinga
 
213

Gezin Limburg - Bouma
 
214

Trijntje Reins Faber (1862-1946)
 
215

Sijbren Boersma, Douwtje Braaksma, Sjoerd boersma en Trijntje Miedema
 
216

Cornelis Hoekstra (1905-1961)
 
217

Gezin IJsbrand Jepma en Trijntje van der Mei met zonen Sijds, Hein en Gerrit
 
218

Antje Steensma
 
219

Andries Zoodsma
 
220

Sijmkje (Siemkje) Westerhof
 
221

Vlnr: Jantje (1898-1932), Cornelis (1902-1957), vader Andries Miedema (1874-1960), stiefmoeder Jantje Post (1879-1947).
 
222

Lijsbert (Liesbert) Douwes van der Weg (1846-1912)
 
223

Theunis Noordstra en Trijntje Staphorsius, kerkhof Minnertsga
 
224

Voorste rij derde van links: Ale Hoekstra (1918-1995)
 
225

Rouwbrief Jan de Swart
 
226

Johannes de Jong
 
227

Abraham Joostema en Sijke Westerhuis
 
228

Rein Faber en Cornelia van der Schaaf. Ouders Klaas Reins Faber en Sijtske Reitsma.
 
229

Johannes Miedema (1854-1923) en Aukje Groeneveld (1857-1936) met hun kinderen: Hessel, Janningje, Grietje, Arjen, Jan, Gerrit en Dirk.
 
230

Kinderen van Wijbe Westerhuis en Akke Heins Groeneveld vlnr: Sijke (1897-1956), Geertje (1906-1976) en Gerrit (1903-1949)
 
231

Theunis Noordstra en Trijntje Staphorsius ondertekenen de huwelijsakte van Fedde Boonstra en Pietje Noordstra
 
232

Baukje de Swart - de Valk met dochter Aafke Groenewoud - de Swart.
 
233

Gerben Dijkstra en Saapke de Vries
 
234

Jan Kramer en Aaltje Catharina Sijbesma
 
235

Vlnr: Piet, Froukje Jeltema (1869-1949), Hartog (1903-1986), Foppe (1901-1975), Rinnert van der Ploeg (1864-1941) en Binke (1908-2000).
 
236

Geertje Westerhuis (1900 - 1906)
 
237

Theunis Noordstra en Trijntje Staphorsius
 
238

Ondertrouw kaartje Ale Hoekstra en Geertje Iesche Struiksma
 
239

Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962)
 
240

Rinze de Valk en IJtje Boomsma
 
241

Pieter Muller en Aaltje Sijtsma
 
242

Pieter Laanstra en Amerins Jacobs Hogerhuis
 
243

Hartog van der Ploeg en Baukje Tuinstra
 
244

Gezin De Roos - Lautenbach en zoon Jan
 
245

Geertje Westerhuis (1906-1976)
 
246

Theunis Noordstra (1889-1961)
 
247

Ale Hoekstra (1918-1995)
 
248

Piebe Rosendal en IJtje de Swart
 
249

Jan Nagel en Aaltje Elsinga
 
250

Simon Helder en Akke Joostema
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Volgende»

Ga naar de bovenkant