Alle Media


Treffers 151 t/m 200 van 2,366     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151

Jentje Kooistra (1915-1993)
 
152

Epco (Epke) Wijngaarden
 
153

Jan van Dijk (1899-1971)
 
154

Cornelis Dijstra
 
155

Sjoerd Dijkstra en Geiske de Boer
 
156

Hendrikje Grond
 
157

Echtpaar Bierma - Zoodsma met hun twee oudste kinderen: Dirkje en Sijtze.
 
158

Corissina Johanna van der Voorn Grootenboer (1879-1950) echtgenote van burgemeester Bauke Anema hier in Friesch kostuum
 
159

Trijntje Elsinga - de Boer (1891-1961) met Jeltje (1913)en Gerrit (1914)
 
160

Albertje de Jong (1912-2001)
 
161

Johannes Hendrik Menger
 
162

Huwelijksbijbel Jan van Dijk en Maria Iedema
 
163

Jarig Westra en Lutske Stapensea
 
164

Anna Terpstra en Janke Terpstra
 
165

Gezin Boomsma - IJdema: Achter vlnr: Dirk, Willem en Tjeerd. Voor vlnr: Lolke, Gijsbert Tjeerds Boomsma, Gerrit, Ijnskje IJdema en Annigje.
 
166

Barber Stapert (1919), Dieuwke Kramer (1920), Beitske Terpstra, Fimke Weima en Elisabeth Weima (1915)
 
167

Martinus Elsinga (1889-1970) en Geertje de Haan (1891-1978)
 
168

Echtpaar Cornelis Hoekstra en Klaasje Kuiken
 
169

Johannes Hendrik Menger, Ereveld Menteng Pulo in Jakarta
 
170

Durk Bokkes Koning en Tjampke Bouma
 
171

Johannes Boersma
 
172

Frans Bleeker en Jilderke van der Brug
 
173

Lijsbeth Jeltema
 
174

Gezin Boersma - Zijlstra. Achter vlnr: Jacoba, Aafke en Fentje. Zittend: Johannes Boersma, Arjen, Dirk en Janke Zijlstra.
 
175

Luitzen Walles de Vries
 
176

Albert Winsemius (1848-1924) en Tietje Johannes Zondervan (1851-1929)
 
177

Echtpaar Pieter Hoekstra en Trijntje de Vries
 
178

Leeuwarder courant 20-11-1883
Kadaster: Sexbierum, sectie D nummer 1180
 
179

Bregtje Jepma
 
180

Theunis Jans Brouwer, bakker aan de Tsjillen in Minnertsga
 
181

Dirk Boersma en Eva Runia
 
182

Jan Bleeker en Franske Steensma
 
183

Andries Tuinhof
 
184

Gezin Boomsma-Terpstra. Achter vlnr: Johanna, Attje, Gijsbert en Ynskje. Voor vader Dirk, Johannes, moeder Tjerkje Terpstra en Tjeerd.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
185

Luitzen Walles de Vries
 
186

Albert Winsemius (1848-1924) en Tietje Johannes Zondervan (1851-1929)
 
187

Echtpaar Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
 
188

IJsbrand Jepma
 
189

Grafzerk Warga, Van der veen en Brouwer
 
190

Dirk Meersma
 
191

Bauke Bleeker en Petronella van der Brug
 
192

Jan Terpstra en Geertje Meijer
 
193

Gezin Bouma - Visbeek. Voor Gatske en rechts Mettje.
 
194

Andries Vrieswijk (1893-1969) en Fokje Miedema (1892-1969)
 
195

Jacob Jaarsma (1873-1942) en Trijntje Winsemius (1874-1951)
 
196

Ondertrouw kaart Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
 
197

Wiepkje Jepma
 
198

Elizabeth van der Veen - Brouwer
 
199

Petrus Adrianus Plat en Uilkje Greidanus
 
200

Simon Zoodsma en Hendrikje Westendorp
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48» Volgende»

Ga naar de bovenkant