Hier doen we het voor

“Hét verleden van ús doarp vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
2508, 2020

Aanwinsten en meer

Zo langzamerhand worden de dagen alweer korter en dat geeft weer energie om [...]

BEELDCOLLECTIES
KLOKKEN LUIDEN

Typ in het zoekveld één of meerdere zoekwoorden

Statistieken

Aantal albums: 7
Aantal foto's: 4471

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Familie Brouwer - van Mourik
 NIEUW 
Familie Brouwer - van Mourik
Fotonummer: 4813.
Vlnr: Pieter Hendrik (1910-1999), vader Jan Brouwer (1879-1960), Jantje van Mourik (1881-1971) en Foeke (1918-2010).
Echtpaar Jan Theunis Brouwer en Jantje van Mourik
 NIEUW 
Echtpaar Jan Theunis Brouwer en Jantje van Mourik
Fotonummer: 4814.
Echtpaar Jan Theunis Brouwer (1879-1960) en Jantje van Mourik (1881-1971)
Kinderen Brouwer
 NIEUW 
Kinderen Brouwer
Fotonummer: 4812.
Kinderen van Jan Theunis Brouwer en Jantje van Mourik. Vlnr: Pieter Hendrik (1910-1999), voor Foeke (1918-2010) en Theunis (1905-1973).
Mannen op 'e buorren
 NIEUW 
Mannen op 'e buorren
Fotonummer: 4811.
Vlnr: Pieter Anne Terpstra, Cornelis (Kees) vis, Klaas Vis en Leendert Bekius (1891-1967). Op de achtergrond is nog net een deel van de muziektent te zien. Foto midden jaren '60.
Vriendinnen Boomsma en anderen
 NIEUW 
Vriendinnen Boomsma en anderen
Fotonummer: 4734.
Vriendinnen: achter links Johanna IJnskje Boomsma (1928) en rechtsachter IJnskje Johanna Boomsma (1927-2015). Andere namen niet bekend.
IJnskje Johanna Boomsma
 NIEUW 
IJnskje Johanna Boomsma
Fotonummer: 4733.
IJnskje Johanna Boomsma (1927-2015), later getrouwd met Michiel Klaver (1919-1990).
D. Miedemastrjitte
 NIEUW 
D. Miedemastrjitte
Fotonummer: 4732.
Woningen aan de D. Miedemastrjitte
D Miedemastrjitte  (1).jpg
 NIEUW 
D Miedemastrjitte (1).jpg
Fotonummer: 4730.
Woningen aan de D. Miedemastrjitte

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten
Wijbe Binnema 1921-1948
Wijbe Binnema 1921-1948
Fotonummer: 4725.
Militairpaspoort van Wijbe Binnema 1921-1948. Hij is gesneuveld in Ned. Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, II 48/7DD. De W. Binnemaleane is naar hem vernoemd. Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/12407/wijbe-binnema
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Fotonummer: 4650.
Presentielijst Vereniging Nut en Genoegen met handtekeningen.
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Fotonummer: 4646.
Kwitantie: ontvangen van Douwe Klases Lieuwes te St. Jacobiparochie. Thomas Sijbrens Lijsma, schipper te Minnertsga.
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
Fotonummer: 4645.
Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV Klaas de Han (1921-1994) met 'gouden' speldje.
CNV 40 jaar Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Fotonummer: 4644.
Lidmaatschap 40 jaar CNV Klaas de Haan (1921-1994).
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Fotonummer: 4643.
Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB) Klaas de Haan (1921-1994).
Rekening C.J. Tjessinga
Rekening C.J. Tjessinga
Fotonummer: 4634.
Rekening C.J. Tjessinga (1785-1865) 1856/1857.
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Fotonummer: 4630.
Besluit/oorkonde toekenning eremedaille Orde van Oranje-Nassau in brons aan Jacob Wassenaar (1897-1975). Hij was kleermaker bij de fa. Schotanus.
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Fotonummer: 4607.
Uitnodiging inwijding van de Nederlands Hervormde Kerk na de brand van 3 juni 1947. Briefkaart is gericht aan de aannemer W. de Vries uit Eerstum (Jistrum) de herbouw van de kerk en toren heeft uitgevoerd.
Geloofsbelijdenis Pieter Joostema
Geloofsbelijdenis Pieter Joostema
Fotonummer: 4601.
Geloofsbelijdenis Pieter Joostema (1899-1970)
Geloofsbelijdenis Mettje Meerstra
Geloofsbelijdenis Mettje Meerstra
Fotonummer: 4600.
Geloofsbelijdenis Mettje Meerstra (1898-1988)
Geloofsbelijdenis Antje Miedema
Geloofsbelijdenis Antje Miedema
Fotonummer: 4599.
Geloofsbelijdenis Antje Miedema (1898-1956)
Wijbe bij de Leij en Antje de Jong
Wijbe bij de Leij en Antje de Jong
Fotonummer: 4186.
Trouwkaart van Wijbe Freerk bij de Leij (1910-1965) en Antje de Jong (1911-1996). Zij zijn met hun kinderen in 1954 geëmigreerd naar Canada.
Eibert van der Wal (1902-1960)
Eibert van der Wal (1902-1960)
Fotonummer: 4178.
Eibert van der Wal (1902-1960) was een broer van Alef (1899-1974). Eibert was veekoopman en zijn broer Alef had een slagerij. Beiden zijn ongetrouwd gebleven. De slagerij met schuur stond aan de Hege Buorren waar anno 2020 de Dorpswinkel (supermarkt) is gevestigd. Door een val van de hooizolder is Eibert om het leven gekomen.
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Fotonummer: 3971.
Envelop waarin kennisgeving Hinderwetvergunning gemeente Barradeel aan Hendrik Johannes Muller, Tsjillen 267 zat. Aanvrager vergunning W. bij de Leij.
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Fotonummer: 3972.
Kennisgeving Hinderwetvergunning gemeente Barradeel aan Hendrik Johannes Muller, Tsjillen 267. Aanvrager vergunning W. bij de Leij.
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Fotonummer: 3939.
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Fotonummer: 3937.
Rekening Fa. Schotanus
Rekening Fa. Schotanus
Fotonummer: 3938.
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Fotonummer: 3935.
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Fotonummer: 3936.
Rouwkaart Hiltje Terpstra
Rouwkaart Hiltje Terpstra
Fotonummer: 3906.
Rouwkaart Hiltje Terpstra, overleden 9 november 1945. Ongehuwd.
Rouwkaart Trijntje Oberman
Rouwkaart Trijntje Oberman
Fotonummer: 3907.
Rouwkaart Trijntje Oberman, overleden 1 december 1942. Zij was getrouwd met Gosse Hoekstra(1894-1986).
Rouwbrief Cornelis Hoekstra 11-04-1967-resize.jpg
Rouwbrief Cornelis Hoekstra 11-04-1967-resize.jpg
Fotonummer: 3904.
Rouwbrief Cornelis Hoekstra, overleden 11 april 1967. Hij was getrouwd met Heintje Haagsma (1892-1959).
Rouwbrief Rinske Terpstra
Rouwbrief Rinske Terpstra
Fotonummer: 3905.
Rouwbrief Rinske Terpstra, overleden 6 juni 1954. Zij was getrouwd met Jochum Vogel (1874-1919).
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra
Fotonummer: 3902.
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra, overleden 20 april 1941. Hij was getrouwd met Janke Bonnema (1872-1934).
Rouwbrief Trijntje de Vries
Rouwbrief Trijntje de Vries
Fotonummer: 3903.
Rouwbrief Trijntje de Vries, overleden 9 november 1937.
Rouwbrief Inke de Jong
Rouwbrief Inke de Jong
Fotonummer: 3901.
Rouwbrief Inke (IJntje) de Jong, overleden 19 september 1929. Zij was getrouwd met Feike Vogel (1848-1936).
Rouwbrief Feike Vogel
Rouwbrief Feike Vogel
Fotonummer: 3899.
Rouwbrief Feike Vogel, overleden 2 februari 1936. Hij was getrouwd met IJntje de Jong (1849-1929).
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra
Fotonummer: 3900.
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra, overleden 9 januari 1961. Zij was getrouwd met Wijtze Hoekstra (1869-1949).
Rouwbrief Antje Steinfort
Rouwbrief Antje Steinfort
Fotonummer: 3898.
Rouwbrief Antje Steinfort, overleden 17 december 1952. Zij was getrouwd met Johannes Vogel (1876-1941).
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra
Fotonummer: 3895.
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra, overleden 5 november 1949. Hij was getrouwd met Gerbrigje Terpstra (1871-1961).
Rouwbrief Aafke van Dijk
Rouwbrief Aafke van Dijk
Fotonummer: 3896.
Rouwbrief Aafke van Dijk, overleden 29 januari 1947. Zij was getrouwd met Jasper Vogel (1882-1956).
Rouwbrief Akke Brok
Rouwbrief Akke Brok
Fotonummer: 3897.
Rouwbrief Akke Brok, overleden 12 augustus 1943. Zij was getrouwd met Jacob Haagsma.
Rouwbrief Jasper Vogel
Rouwbrief Jasper Vogel
Fotonummer: 3894.
Rouwbrief Jasper Vogel, overleden 20 december 1956. Hij was getrouwd met Aafke van Dijk (1883-1947).
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (buitenkant)
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (buitenkant)
Fotonummer: 3806.
Buitenkant persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (1917-2011). Zij was getrouwd met Johannes Muller (1910-1990).
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (buitenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (buitenkant)
Fotonummer: 3804.
Persoonsbewijs buitenkant Sijbrigje Wetterauw (1871-1949). Zij was getrouwd met Hendrik Johannes Muller (1871-1953).
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (binnenkant)
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (binnenkant)
Fotonummer: 3805.
Binnenkant persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (1917-2011). Zij was getrouwd met Johannes Muller (1910-1990).
Persoonsbewijs Johannes Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Johannes Muller (buitenkant)
Fotonummer: 3802.
Buitenkant persoonsbewijs Johannes Muller (1910-1990). Hij was getrouwd met Frouwkje van der Meulen (1917-2012).
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (binnenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (binnenkant)
Fotonummer: 3803.
Persoonsbewijs binnenkant Sijbrigje Wetterauw (1871-1949). Zij was getrouwd met Hendrik Johannes Muller (1871-1953).
Persoonsbewijs Johannes Muller (binnenkant
Persoonsbewijs Johannes Muller (binnenkant
Fotonummer: 3801.
Binnenkant persoonsbewijs Johannes Muller (1910-1990). Hij was getrouwd met Frouwkje van der Meulen (1917-2012).
Persoonsbewijs Hendrik Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Hendrik Muller (buitenkant)
Fotonummer: 3800.
Buitenkant persoonsbewijs Hendrik Muller (1871-1953). Hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw (1871-1949).
Persoonsbewijs Hendrik Muller (binnenkant)
Persoonsbewijs Hendrik Muller (binnenkant)
Fotonummer: 3799.
Binnenkant persoonsbewijs Hendrik Muller (1871-1953). Hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw (1871-1949).
Militair J. van Dijk
Militair J. van Dijk
Fotonummer: 3769.
Medaille, bewijs van lidmaatschap "Pro Rege" en verlofpas 9 april 1919. Op de foto gezet 14 maart 2014.
Familiewapen Tjessens tot Minnertsga
Familiewapen Tjessens tot Minnertsga
Fotonummer: 3768.
Dit is op de foto gezet op 14 maart 2014. Wie de eigenaar is/was van dit object is niet bekend. Het is de vraag of dit wel een echt familiewapen is.
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Fotonummer: 3762.
Distributie stamkaart van Dirkje (09-11-1939), dochter Rintje van Dijk en Klaaske Hijlkema.
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Fotonummer: 3761.
Distributie stamkaart van Dirkje (09-11-1939), dochter Rintje van Dijk en Klaaske Hijlkema.
Postzegel Minnertsga
Postzegel Minnertsga
Fotonummer: 3703.
Dit is een postzegel die kennelijk in omloop is geweest. Nog net een deel van het poststempel te zien. Deze beeltenis is ook bekend van de Verkade-plaatsjes.
Uitnodiging Oranje
Uitnodiging Oranje
Fotonummer: 3697.
Uitnodiging Christelijke Muziekvereniging Oranje
uitnodiging Oranje. 1jpg.jpg
uitnodiging Oranje. 1jpg.jpg
Fotonummer: 3696.

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Postmap eind jaren 20
 NIEUW 
Postmap eind jaren 20
Fotonummer: 4810.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Postmap eind jaren 20
 NIEUW 
Postmap eind jaren 20
Fotonummer: 4808.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Postmap eind jaren 20 (2)
 NIEUW 
Postmap eind jaren 20 (2)
Fotonummer: 4809.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Wijbe Binnema 1921-1948 wandkleed
Wijbe Binnema 1921-1948 wandkleed
Fotonummer: 4727.
Wijbe Binnema 1921-1948; wandkleed. Hij is gesneuveld in Ned. Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, II 48/7DD. De W. Binnemaleane is naar hem vernoemd. Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/12407/wijbe-binnema
Wijbe Binnema 1921-1948 legerkist
Wijbe Binnema 1921-1948 legerkist
Fotonummer: 4726.
Wijbe Binnema 1921-1948 - legerkist. Hij is gesneuveld in Ned. Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, II 48/7DD. De W. Binnemaleane is naar hem vernoemd. Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/12407/wijbe-binnema
Doos handwerkjes Antje Steensma
Doos handwerkjes Antje Steensma
Fotonummer: 4661.
Doos met handwerkjes gemaakt door Antje Steensma (1900-1991). Zie ook een andere foto met inhoud van de doos. Antje ventte vroeger met margarine en koffie en thee vandaar dat zij deze handwerkjes in een Blue Band doos bewaarde.
Doos handwerkjes Antje Steensma
Doos handwerkjes Antje Steensma
Fotonummer: 4660.
Doos met handwerkjes gemaakt door Antje Steensma (1900-1991). Zie ook een andere foto met inhoud van de doos. Antje ventte vroeger met margarine en koffie en thee vandaar dat zij deze handwerkjes in een Blue Band doos bewaarde.
LP Oranje Minnertsga
LP Oranje Minnertsga
Fotonummer: 4659.
Grammofoonplaat (LP) van christelijke muziekvereniging Oranje. Dit is de 2de LP die uitgekomen is.

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga » Recent geüploade foto's
Rijtuig Werkspoor
 NIEUW 
Rijtuig Werkspoor
Fotonummer: 4806.
Rijtuig Werkspoor omstreeks 1900.
NFLS locomotief
 NIEUW 
NFLS locomotief
Fotonummer: 4805.
Locomotief NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) omstreeks 1901.
NFLS bagagewagen
 NIEUW 
NFLS bagagewagen
Fotonummer: 4804.
Bagagewagen NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij).
NFLS rijtuig
 NIEUW 
NFLS rijtuig
Fotonummer: 4803.
Rijtuig NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij)
Post- en bagagewagen
 NIEUW 
Post- en bagagewagen
Fotonummer: 4802.
Post- en bagagewagen omstreeks 1901
Opdooitrein LABO-express
 NIEUW 
Opdooitrein LABO-express
Fotonummer: 4800.
"Opdooitrein" die ingezet werd omdat de wegen vrijwel onbegaanbaar waren voor autobussen wegen opdooi. Locatie Tzummarum op 6 maart 1954.
Laad- en losplaats voor treinwagons
 NIEUW 
Laad- en losplaats voor treinwagons
Fotonummer: 4801.
Laad- en losplaats voor treinwagons in Tzummarum in 1930.
Station NFLS Tzummarum
 NIEUW 
Station NFLS Tzummarum
Fotonummer: 4799.
Treinstation Tzummarum van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij).
ACHTER DE SCHERMEN
Gerryt Bouma
Gerryt Bouma
Als âld-Minnertsgeaster doe ik sinds 1980 onderzoek naar de geschiedenis van Minnertsga en zijn vroegere bewoners en publiceer ik daarover. In 2010 heb ik de website Minnertsga Vroeger opgericht om de geschiedenis in woord en beeld bekender te maken.
Aalzen de Haan
Aalzen de Haan
Met veel plezier houdt ik mij onder andere bezig met de gescheidenis van ús doarp en het verzamelen van foto’s en documenten over het dorp van vroeger. Zo help ik mee ons -digitale- dorpsarchief nog completer te maken.
Samenwerking
Samenwerking
Minnertsga Vroeger werkt nauw samen met de groep Historie van de Stichting Bildts Aigene en de Bibliotheek St. Anne. Oude foto’s, documenten en ander erfgoedmateriaal wordt zorgvuldig bewaard in de archiefruimte van de bibliotheek. Daar zijn de originele stukken ook te bekijken.