HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen voor het dorpsarchief en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in het dorpsarchief in het MFA De Doarpsfinne.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje (zie Contact & Upload pagina).

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie
Hervormde kerk
 NIEUW 
Hervormde kerk
Fotonummer: 5691
Hervormde kerk met twee meisjes waarvan de namen niet bekend zijn. Datering: vóór 1939.
Dorps- schoolfeest op de Kamp
 NIEUW 
Dorps- schoolfeest op de Kamp
Fotonummer: 5690
Dorps- of schoolfeest uit de jaren '20 van de vorige eeuw. Naast de veldwachter staat Pieter Lolles Steensma (1857-1936). De volksspelen werden gehouden op de Kamp. Achter de bomen de achterkant van de boerderij Hermana en links is de rietkap te zien van wat nu Vikarijbuorren 42 is. De jeugd moest hier onder een canvaskleed (tarrekleed) doorkruipen en vervolgens over een wiebelend canvaskleed. Datering: jaren '20 (vorige eeuw).
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5689
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermana-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5688
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5686
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5687
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5684
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5685
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Gracht boerderij Hermana
 NIEUW 
Gracht boerderij Hermana
Fotonummer: 5683
Slatting en deels demping van de gracht bij de boerderij Hermena-state voor verbreding van de Hermanawei. Datering: eind jaren '60.
Tekening Hervormde kerk
 NIEUW 
Tekening Hervormde kerk
Fotonummer: 5682
Vermoedelijk kopie van een houtskooltekening. Tekening is gesigneerd door J. Sool(sma). Datering: onbekend.
Langedyk
 NIEUW 
Langedyk
Fotonummer: 5681
Langedyk. Datering: 1951.
S. R. Faberstrjitte
 NIEUW 
S. R. Faberstrjitte
Fotonummer: 5680
S. R. Faberstrjitte. Op nummer 1 woonde de familie Weiland, op 3 de familie A.J. Zuidema en op 5 C. Wassenaar. Datering: juli 1992.
Tsjillen
 NIEUW 
Tsjillen
Fotonummer: 5679
Tsjillen. Datering: 1985
S.R. Faberstrjitte
 NIEUW 
S.R. Faberstrjitte
Fotonummer: 5677
S.R. Faberstrjitte: nummer 1 tot april 2006 Richard en Gonnie Weiland, nummer 3 A.J. Zuidema, nummer 5 onbekend. Woning rechts staat aan het Stinzenlân en is nummer 1 met D. Zijlstra als bewoner. Datering: omstreeks 2006.
S. R. Faberstrjitte
 NIEUW 
S. R. Faberstrjitte
Fotonummer: 5678
Pad achter de S. R. Faberstrjitte. Datering: 1998.
Predikant ds. Siemen van der Wal
 NIEUW 
Predikant ds. Siemen van der Wal
Fotonummer: 5676
Ds. Siemen van der Wal (1865) was Gereformeerd predikant in Minnertsga. Deze foto is gemaakt tijdens zijn 40-jarig ambtsjubileum. Datering: 1932.
Toneelvereniging Yn in oare wrâld
 NIEUW 
Toneelvereniging Yn in oare wrâld
Fotonummer: 5675
Toneelvereniging Yn in oare wrâld speelde hier het blijspel: Feenstra mei in lange F. Spelers vlnr: Durk Terpstra, Tine Hibma, Adrie Weiland, Ineke van Rees, Jan Feenstra, Antje Bosma - Wiersma en Johnny Bergsma. Daterin: 1995.
Sixma van Andla-state
 NIEUW 
Sixma van Andla-state
Fotonummer: 5674
Sixma van Andla state aan de W. Binnemaleane 10. Datering: 2003.
Tsjillen
 NIEUW 
Tsjillen
Fotonummer: 5672
Tsjillen. Links het woonhuis van de familie Binnema. Midden woning op het eind van de straat staande aan de Tilledyk is omstreeks 1996 gesloopt ten behoeven van technisch Bureau Zonderland. Datering: 1995.
Skoalstrjitte - Hermanawei
 NIEUW 
Skoalstrjitte - Hermanawei
Fotonummer: 5673
Geheel rechts de opslagloods van Klaas Hamer. Pand met de twee witte kanteldeuren was de garage van Sjoerd Kerlien, later Abma. Zicht op de woning Hermanawei 1. Datering: 10 juli 2006.
Rispinge
 NIEUW 
Rispinge
Fotonummer: 5671
Rispinge. Datering: 1985.
Rispinge
 NIEUW 
Rispinge
Fotonummer: 5670
Rispinge met opslag van Lieuwe Joostema. Datering: 1987.
Combine Bekius
 NIEUW 
Combine Bekius
Fotonummer: 5669
Combine van Loonbedrijf Bekius. Staand op de combine Lieuwe Kloostra (1901-1967). Hij was getrouwd met Elisabeth Visbeek. De namen van de andere personen zijn niet bekend. Datering: omstreeks 1950.
Leendert Bekius - Tsjillen
 NIEUW 
Leendert Bekius - Tsjillen
Fotonummer: 5668
Op de tractor Leendert Bekius op de Tsjillen. Woningen vlnr: bakkerij Plat, familie L. Bekius, fam. T. Binnema en woning Janna van Dijk. Datering: omstreeks 1994.
Dorswerkzzamheden Miedleane
 NIEUW 
Dorswerkzzamheden Miedleane
Fotonummer: 5666
Dorsen bij de schuur van Jaap Vis en Geertje op de Miedleane. Anno 1999 woonde Tineke Krol-Meijer daar. Datering: onbekend.
Aardappelen rooien
 NIEUW 
Aardappelen rooien
Fotonummer: 5667
Aardappelen rooien. Locatie niet bekend. Datering: onbekend.
Tsjillen 14
 NIEUW 
Tsjillen 14
Fotonummer: 5660.
Tsjillen 14, Minnertsga. De woning was eigendom van IJsbrand Groeneveld (1919-1990). Hij was kleermaker bij de fa. Schotanus en ongehuwd. Volgens de muurankers is de woning gebouwd in 1797. Datering: jaren '70.
Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5658.
Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk). Datering: omstreeks 1930.
Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding
 NIEUW 
Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding
Fotonummer: 5657.
Directie en medewerkers Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding (CCLB). Anne Vondeling (1916-1979) werd na WOII directeur. Hij zit op de voorste rij in het midden. Naast hem (met bloemen) zijn vrouw. Nummer 1 is Sijmen Miedema en 2 is IJtje Oost, dochter van ds. Oost van Minnertsga. Mogelijk is deze foto gemaakt tijdens het afscheid van Vondeling in 1958. Andere namen niet bekend. Datering: 1958 ?
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5656.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5655.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Rechts burgemeester Duker. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5653.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Rechts in grijze regenjas en hoed is Sijtse Bierma (1906-1977). Naast hem in zwarte regenjas mogelijk Jan Heeringa. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5654.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Rechts burgemeester Duker. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5651.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur bankgebouw. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5652.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Geheel recht politieagent Timmermans die zijn standplaats had in Minnertsga (Skoalstrjitte). Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5649.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Namen niet bekend. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5650.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur bankgebouw. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5648.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Namen niet bekend. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5647.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Geheel rechts Jan Post (1928-2006). Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5646.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Vlnr: Arjen Boersma (1901-1966), Gosse Hoekstra (1894-1986), Jan Heeringa (1897-1984), Klaas Hamer (1920-2006) en kassier/directeur Jacob Rein van der Weide (1918-1995). Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5644.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Naam spreker niet bekend. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5645.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Vlnr: onbekend, onbekend, Arjen Boersma (1901-1966), Gosse Hoekstra (1894-1986), Jan Heeringa (1897-1984). Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5642.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Naam spreker niet bekend. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5643.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Staande persoon waarschijnlijk burgemeester J. Duker van de gemeente Barradeel. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5640.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Spreker Gosse Hoekstra (1894-1986) die toen bestuursvoorzitter was. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5641.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Naam spreker onbekend. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5639.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur van het bankgebouw. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5637.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur van het bankgebouw. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5638.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur van het bankgebouw. Datering: 1963.
Raiffeisenbank (later RABO)
 NIEUW 
Raiffeisenbank (later RABO)
Fotonummer: 5636.
Opening van de verbouwde Raiffeisenbank aan de Hermanawei. Interieur van het bankgebouw. Datering: 1963.

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Inschrijving veilinggebouw 1926 aannemer J. S. Helder
Inschrijving veilinggebouw 1926 aannemer J. S. Helder
Fotonummer: 5579
Inschrijving houten veilinggebouw aan de Langedyk van aannemer J. S. Helder. Datering: juni 1926.
Inschrijving veilinggebouw 1926 J. D. Wetterauw
Inschrijving veilinggebouw 1926 J. D. Wetterauw
Fotonummer: 5578
Inschrijving houten veilinggebouw aan de Langedyk van aannemer J. D. Wetterauw. Datering: juni 1926.
Inschrijving veilinggebouw 1926 G. Bloembergen
Inschrijving veilinggebouw 1926 G. Bloembergen
Fotonummer: 5577
Inschrijving houten veilinggebouw aan de Langedyk van aannemer G. Bloembergen. Datering: juni 1926.
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Fotonummer: 5572
Visitekaartje Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden. Datering: 1993
Rouwbrief Akke de Groot (1875-1956)
Rouwbrief Akke de Groot (1875-1956)
Fotonummer: 5538
Rouwbrief Arjen Steensma (1887-1956)
Rouwbrief Arjen Steensma (1887-1956)
Fotonummer: 5537
Rouwbrief Hijlkje Mollema (1884-1960)
Rouwbrief Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5536
Rouwbrief Sikke Marra (1880-1958)
Rouwbrief Sikke Marra (1880-1958)
Fotonummer: 5535

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Wandtegel LABO 1989
Wandtegel LABO 1989
Fotonummer: 5589
Wandtegel Reünie L.A.B.O. (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). Datering: maart 1989.
Wandtegel gemeentewapen Barradeel
Wandtegel gemeentewapen Barradeel
Fotonummer: 5588
Wandtegel gemeentewapen Barradeel. Datering: onbekend.
Wandbord Ned. Herv. kerk
Wandbord Ned. Herv. kerk
Fotonummer: 5576
Gipsen wandbord met toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Datering en maker onbekend.
Kaars met opdruk
Kaars met opdruk
Fotonummer: 5484
Kaars met opdruk van een dorpsgezicht 1915 met de muziektent en de Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Wandtegel Minnertsga Ned. Herv. Kerk
Wandtegel Minnertsga Ned. Herv. Kerk
Fotonummer: 5425
Wandtegel Minnertsga Nederlands Hervormde Kerk. Datering onbekend.
Reclame asbak
Reclame asbak
Fotonummer: 5401.
J. Reitsma, rijwiel en bromfietshandel (voorkant asbak)
Reclame asbak
Reclame asbak
Fotonummer: 5400.
J. Reitsma, rijwiel en bromfietshandel (voorkant asbak)
Asbak M. Kerlien
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga » Recent geüploade foto's
Familie Westra - Hibma
 NIEUW 
Familie Westra - Hibma
Fotonummer: 5659.
Links Bottje Westra - Hibma (1883-1964) en rechts Haije Westra (1882-1956). Zij woonde aan de Sinaedawei in Tzummarum. Midden ene P. de Boer waarvan verdere gegevens ontbreken. Datering: onbekend
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Fotonummer: 5548
Nij Altoenae, Schruringaweg. Datering: onbekend
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5466.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
2 reacties
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Fotonummer: 5464.
Sijbe Buren (1863 - 1956) en Sijtske Palma (1871 - 1956) in 1946 toen zij 50 jaar getrouwd waren.
Rients van der Zee (1871-1973)
Rients van der Zee (1871-1973)
Fotonummer: 5465.
Rients van der Zee (1871-1973). Hij was getrouwd met Trijntje Winsemius (1870-1930).
Familie Sijbesma - Kieviet
Familie Sijbesma - Kieviet
Fotonummer: 5462.
Foto uit circa 1910. Cornelis Sijbesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886), Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Fotonummer: 5463.
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944). Zij was getrouwd met Bauke Sijbesma (1858 - 1922).
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Fotonummer: 5460.
Trijntje Noorda - Koning (1877) met haar dochter Jansje (1915)