HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie
Sjoeke Andringa-Struiksma
 NIEUW 
Sjoeke Andringa-Struiksma
Fotonummer: 5027.
Sjoerdje (Sjoeke) Andringa-Struiksma (1925-2021) bij de woning Miedleane 17. Foto 1952-1953. Zij was getrouwd met Tjeerd Andringa (1923-1995).
Sjoeke Andringa-Struiksma
 NIEUW 
Sjoeke Andringa-Struiksma
Fotonummer: 5026.
Sjoerdje (Sjoeke) Andringa-Struiksma (1925-2021) bij de woning Miedleane 17. Foto 1952-1953. Zij was getrouwd met Tjeerd Andringa (1923-1995).
Mieden 17
 NIEUW 
Mieden 17
Fotonummer: 5025.
Mieden 17. Zie voor meer informatie 'Panden in beeld' op deze website.
Elisabeth Lammerts Brouwers 1845-1929
 NIEUW 
Elisabeth Lammerts Brouwers 1845-1929
Fotonummer: 5019.
Deze foto komt uit de nalatenschap van Eeke Schotanus (1914-2006). De foto zat bij knipsels over het Brouwers-fonds. Zeer waarschijnlijk is dit Elisabeth Brouwers de overgrootmoeder van Eeke.
Brouwers - Nieuwland - Schaaf
 NIEUW 
Brouwers - Nieuwland - Schaaf
Fotonummer: 5018.
Foto uit nalatenschap Eeke Schotanus (1914-2006). Vlnr: Nieskje Nieuwland, Sijmon Brouwers, onbekend, Feike Schaaf, onbekend, Elisabeth Brouwers, onbekend, onbekend. Mogelijk zijn de onbekende personen broers, zuster,s schoonzusters, zwagers van elkaar.
Schoolreunie 2001
 NIEUW 
Schoolreunie 2001
Fotonummer: 5014.
Links achter vlnr: Anneke Terpstra, Klaske Tuinhof, Joke Hibma, Eelkje Postma. Links voor vlnr: Durk Schotanus, Jo de Schiffart, Siem de Groot, Ale Dijkstra en Jacob Faber.
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5012.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Klaske de Groot-Zwart, Jetske Zuidema-Buurstra, Trienke de Groot, Hielke Hoekstra, Waltje Hoekstra-Westerhuis.
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5013.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Op de rug gezien Lieuwe Galzema, dan Jistze Kuiken, Anno Walda en Piet de Roos.
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5011.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Meinte de Vries, Neeltje de Vries-Joostema, Baukje Haarsma, Piet Haagsma, Waltje Hoekstra-Westerhuis
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5009.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw achter Gereformeerde kerk. Vlnr: Jan Tuinhof, Wiebe Goodijk, Jouke Boomsma, Jenne Stienstra, Bote Posthumus, en Piet de Roos.
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5010.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Jan O. Jensma, Marten Thomas, Hiele Binnema, Trienke de Groot, Jetske Zuidema-Buurstra, Klaske de Groot-Zwart.
Feestelijke aangelegenheid
 NIEUW 
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5008.
Locatie gebouw achter Gereformeerde kerk. Vlnr; Jelle Wieringa, Mink Terpstra (?), Jacobus Zwart en Jouke Boomsma.
Aardappelen rooien1992
 NIEUW 
Aardappelen rooien1992
Fotonummer: 5007.
Voor Jeroen Miedema en met zonnebril en pet op is Jan Bekius. Foto 1992, locatie ten noorden van de weg Minnertsga-Tzummarum ter hoogte van Tjessingawei 1 (op de achtergrond).
Minnertsga 1976
 NIEUW 
Minnertsga 1976
Fotonummer: 5006.
De tractor is een Lanz, maar wie erop zit is onbekend. Foto is gemaakt in 1976.
Dorpsfeest 31 aug 1921
 NIEUW 
Dorpsfeest 31 aug 1921
Fotonummer: 5002.
Dorpsfeest 31 aug 1921. Op de foto de uitvoering van de inname van Den Briel 1572.
Schoolfeest jaren '20
 NIEUW 
Schoolfeest jaren '20
Fotonummer: 5001.
Schoolfeest in de jaren '20 van de vorige eeuw. Rechts achter de tafel schoolmeester Piet van dijk (1891-1956) de man van Antje Zoodsma (1896-1950)
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
 NIEUW 
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Fotonummer: 4998.
Schildersbedrijf Walda met waarschijnlijk de tractor van Wietze Hoekstra. Foto 4 augustus 1989.
Tsjillen omstreeks 1905
Tsjillen omstreeks 1905
Fotonummer: 4997.
Tsjillen omsteeks 1905. De vrouw in het midden is Riemkje de Valk (1879-1953) zijn was getrouwd met Tjipke Heeringa.
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937)
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937)
Fotonummer: 4995.
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937). Jan had een geluidsinstallatie op de auto waarmee door het dorp reed om berichten om te roepen. Ook verzorgde hij de geluidsinstallatie op het feestterrein. Sipke Miedema hielp hem daar wel bij.
Jan Zoodsma (1922-1975)
Jan Zoodsma (1922-1975)
Fotonummer: 4996.
Jan Zoodsma (1922-1975) op de dag dat hij in het huwelijk trad met Luutske Zwart (1924-2009)
Sipke Zoodsma (1887-1974)
Sipke Zoodsma (1887-1974)
Fotonummer: 4994.
Sipke Zoodsma (1887-1974) met zijn Simca op de landerijen onder Minnertsga. Sipke woonde op de boerderij Hermana-state aan de Hermanawei.
Hermanawei 1
Hermanawei 1
Fotonummer: 4993.
Hermanawei 1, ontwerptekening gemaakt door architect A. Baart in 1925
Hege Buorren
Hege Buorren
Fotonummer: 4992.
Hege Buorren vermoedelijk vlak voor 1940
Gezin Jochum Vogel en Rinske Terpstra
Gezin Jochum Vogel en Rinske Terpstra
Fotonummer: 4990.
Jochum Vogel (1874-1919) en Rinske Terpstra (1873-1954) met zoon Feike (1916-1985).
Echtpaar Vogel - Hoekstra
Echtpaar Vogel - Hoekstra
Fotonummer: 4989.
Feike Vogel (1916-1985) en Akke Hoekstra (1916-2017).
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4988.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra.
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4986.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra.
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4987.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra. Hij was getrouwd met Akke Hoekstra (1916-2017).
Feike Pieters Vogel (1848-1936)
Feike Pieters Vogel (1848-1936)
Fotonummer: 4985.
Feike Pieter Vogel (1848-1936). Hij was getrouwd met IJntje (IJnke) Jochums de Jong (1849-1929).
Feike Vogel
Feike Vogel
Fotonummer: 4984.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Tersptra.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4983.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4982.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4981.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4980.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Renze Beimers en Froukje bij de Leij
Renze Beimers en Froukje bij de Leij
Fotonummer: 4979.
Renze Beimers (1896-1970) en Froukje bij de Leij (1897-1985)
Lolle Steensma en zoon Pieter
Lolle Steensma en zoon Pieter
Fotonummer: 4978.
Lolle Steensma (1906-1989) en zoon Pieter (1932-2020)
Zussen Vrieswijk
Zussen Vrieswijk
Fotonummer: 4977.
Zussen Vrieswijk, vlnr: Tjettje (1892-1972), Hieke (1985-1971) en Trijntje (1900-1985).
Binske van Gelder
Binske van Gelder
Fotonummer: 4976.
Binske van Gelder (1864-1925) vrouw van Siebe Vrieswijk (1863-1909).
Gezin Vrieswijk - Lautenbach
Gezin Vrieswijk - Lautenbach
Fotonummer: 4975.
Achter vlnr:Siebe, Sijmon, Baukje en Klaas. Voor vlnr: Jan Vrieswijk, Binske en Martha Sijmons Lautenbach tijdens het 30-jarig huwelijksjubileum.
Rein Sijbes Faber en Gepke Keizer
Rein Sijbes Faber en Gepke Keizer
Fotonummer: 4974.
Echtpaar Rein Sijbes Faber (1868-1951) en Gepke Keizer (1870-1933).
Pieter Klaas Hamer en Age Knol
Pieter Klaas Hamer en Age Knol
Fotonummer: 4973.
Op de voorgrond Pieter Klaas Hamer (1886-1958) en rechts de brievenbesteller Age Knol (1875-1955). Zij staan hier op de Ferniawei. Op de achtergrond de houten flapbrug naar de Tilledyk.
Klaas en Reinder Wiersma - Hege Buorren
Klaas en Reinder Wiersma - Hege Buorren
Fotonummer: 4972.
Links: Klaas Reinders Wiersma (1886-1966) en Reinder Klaas Wiersma (1917-1995) voor hun smederij aan de Hege Buorren. Het kenteken van de motor is B-796.
Wagenmakerij Gebr. Helder - Hege Buorren
Wagenmakerij Gebr. Helder - Hege Buorren
Fotonummer: 4971.
Vlnr: Jan Helder (1881-1958), Eva Helder (1910-1984), Jantje Knol (1888-1974), Dirk Helder (1885-1946), Hieke Helder (1915-1994) en Jantje Glazema (1887-1971). Jan en Dirk waren broers en hadden een wagenmakerij aan de Hege Buorren.
Vrieswijk - Minnertsga
Vrieswijk - Minnertsga
Fotonummer: 4970.
Achteruit rijden brengt altijd gevaren met zich, dat ondervond de heer J. Vrieswijk te Minnertsga die daarbij in 'n sloot terecht kwam. De "toet" wordt uit de sloot gewerkt. Gelukkig hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. (bijschrift Fan Fryske Grûn, 8 sep. 1928).
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
Fotonummer: 4969.
P.B. Winsemiusstrjitte op 5 jan. 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
Fotonummer: 4968.
P.B. Winsemiusstrjitte op 5 jan. 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
Fotonummer: 4967.
P.B. Winsemiusstrjitte met OBS De Lytse Terp op 5 jan. 2002
P.B. Winsemiusstrjitte OBS Lytse Terp
P.B. Winsemiusstrjitte OBS Lytse Terp
Fotonummer: 4966.
P.B. Winsemiusstrjitte met OBS De Lytse Terp op 5 jan. 2002
Miedleane 2002
Miedleane 2002
Fotonummer: 4965.
Miedleane op 5 jan. 2002
Miedleane 2002
Miedleane 2002
Fotonummer: 4964.
Miedleane op 5 jan. 2002

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
 NIEUW 
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
 NIEUW 
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
 NIEUW 
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
 NIEUW 
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5003.
Fotonummer: 5003.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).
F. Post - smederij
F. Post - smederij
Fotonummer: 4911.
F. Post - smederij, 1975
Kerlien - Hengst Electro technisch bedrijf
Kerlien - Hengst Electro technisch bedrijf
Fotonummer: 4910.
Kerlien - Hengst Electro technisch bedrijf, 1971
R.K. Wiersma - smederij
R.K. Wiersma - smederij
Fotonummer: 4909.
R.K. Wiersma - smederij, 1963
D.J. Wetterauw - timmerbedrijf
D.J. Wetterauw - timmerbedrijf
Fotonummer: 4907.
D.J. Wetterauw - timmerbedrijf, 1964

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
 NIEUW 
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
 NIEUW 
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Postmap eind jaren 20
Postmap eind jaren 20
Fotonummer: 4810.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Postmap eind jaren 20
Postmap eind jaren 20
Fotonummer: 4808.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Postmap eind jaren 20 (2)
Postmap eind jaren 20 (2)
Fotonummer: 4809.
Postmap eind jaren '20 van de vorige eeuw met reclame van Radio Centrale Hiddema, Winsemius manufacturen, bakkerij Feenstra, Hoef- en grofsmederij Dijkstra, Slagerij Leicht, M.A.B.O. autobusdienst Kampen, Vrieswijk brandstoffenhandel, garage Bergsma.
Wijbe Binnema 1921-1948 wandkleed
Wijbe Binnema 1921-1948 wandkleed
Fotonummer: 4727.
Wijbe Binnema 1921-1948; wandkleed. Hij is gesneuveld in Ned. Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, II 48/7DD. De W. Binnemaleane is naar hem vernoemd. Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/12407/wijbe-binnema
Wijbe Binnema 1921-1948 legerkist
Wijbe Binnema 1921-1948 legerkist
Fotonummer: 4726.
Wijbe Binnema 1921-1948 - legerkist. Hij is gesneuveld in Ned. Indië en ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, II 48/7DD. De W. Binnemaleane is naar hem vernoemd. Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/12407/wijbe-binnema

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga » Recent geüploade foto's
Broers Pieter en Johannes Glazema
 NIEUW 
Broers Pieter en Johannes Glazema
Fotonummer: 5024.
Links Pieter (1875-1954) en rechts zijn broer Johannes (1871-1930) Glazema. Zij waren huisschilders in Arum.
Pieter Glazema en Pieter Andela
 NIEUW 
Pieter Glazema en Pieter Andela
Fotonummer: 5023.
Links huisschilder Pieter Glazema (1875-1954) met rechts zijn neef Pieter Andela in Arum.
Johannes Glazema en Aafje Dijkstra
 NIEUW 
Johannes Glazema en Aafje Dijkstra
Fotonummer: 5022.
Johannes Glazema (1904-1970) en Aafje Dijkstra (1908-1990). Zij woonden in Arum en liggen daar ook begraven.
Schildersbedrijf Glazema - Arum
 NIEUW 
Schildersbedrijf Glazema - Arum
Fotonummer: 5021.
Het pand van het schildersbedrijf met woonhuis van Pieter Glazema (1875-1954) en Lutske van Sluis (1873-1953). Locatie Sportlaan, Arum. Pieter en Lutske zitten in de tuin.
Schildersbedrijf Glazema - Arum
 NIEUW 
Schildersbedrijf Glazema - Arum
Fotonummer: 5020.
Het pand van het schildersbedrijf met woonhuis van Pieter Glazema (1875-1954) en Lutske van Sluis (1873-1953). Locatie Sportlaan, Arum.
Rouwkaart Pietje Scheltema
 NIEUW 
Rouwkaart Pietje Scheltema
Fotonummer: 5000.
Rouwkaart Pietje Scheltema (1880-1962)
Rouwkaart Sjoerd Postuma
 NIEUW 
Rouwkaart Sjoerd Postuma
Fotonummer: 4999.
Rouwkaart Sjoerd Postuma (1875-1934)
Luchtfoto Tzummarum
Luchtfoto Tzummarum
Fotonummer: 4918.
Luchtfoto Tzummarum, Nij Bethanië